Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το'  ι ο “ η  _ ο η Η _
4_ 8 γ χ η - ¦ γ η ¦ κ η γῇ 7 ;- Λ ί ο! ί η ο η ή 
ο, ἴ“έ έα ¦ ¦ ¦ ¦ - η Χ π ή ' κ ' ~
η μ' ¦ ς [ ζ _ η ι 1 Ξ ή | 1 ΧΧ 7 Ι Ι `_ Ϊ ¦ ¦ 'η η' 
7 η μ ` ¦ γ η γ κτ χ ε ο κ ε Ά τ / 7 Ζ η | ο η' ¦ η
' · ή ι ί __ η ' ι υ κ η ο 7 ι Ι η “
› - ' ι Ι ι Ή ” 1 ί ί η' Δ ή . ί _ ι ` ί 1 ρ ξ η
ί - η ο, ί = “εε-ι κ ί - ι ί ή >_  ~.
σ , η ι ί ¦ Ν _ α ¦ 7 μ Ι η η ο ι σ
'έ έ ' Ϊ _ ___"ὴ __ ,ί _έἑψ 1 έ ' ;έ7 ¦ __ γ__έψ Ι ____ἀΪ ῇ ;;ἀ!έ_ έέ ~ ι ___¦
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ρ ·'· Ι
· ί ί
Δ/υτιτς. ο. Ν||(°ῇ"|δ γ Ι ο χ η ί 1 η η Ι ζ σαρκπγός·του
ΔιευουντπςτυνταΞεωςέ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΜ: 30 € “ ,· Ι ι_ ' χ ϊ ι 3 οήυμέιιακου Μουσεέ τα
- μ κ · _ τ . ι _ Δ τ χ εξ αμα ής-από τήν εε αρα.
μ ΤΡ|ΤΗ 29 ΜΑΡΤ|οΥ 2046 Ο Α.Φ_.' | ο / ὶ _ π η , ι 1 αήπό με καθαρό μυαήό.
ή ί ί Η Ι ωριμότπτα στο παικνίοι του
Ϊ Ι " μ και καποια μεγαήα σουτ
έσωσε τήν ώσπσή που
κρειόζονταν οι κουρα-Η
σμενοι συμπαίκτες ι
του για να Φτασουν σε μια
νίκπ-κρυσαΦι
ο σουπας περασε και
από το καυτό Αήεεανορεισ και
το απόπυτο πήεονεκτήμα εορας
στα παει οφ είναι οικό του ίεκτός
αν... αυτοκτονήσει με Απόήαιωνα1 ή Ρεθυμνο)
Η εΜιιπικιι ΠΕΝΤΜΑ με Μαντζαρπ. Σπα
νουή. παπαπετρου. Μπανικοπααυ. πρι- _
ντεζή ήταν αυτή που γυρισε το ματς.
ο οπυμπιακός προσπέρασε 82-84 και απο
κρίοπκαν στή... ρωσική ρουήετα των βοπων
ΒΑ ΑΝῖΕΞΕ' Ο ΑΡΧΗ"°¦;
ο επανοιίπής γνωρίζοντας ότι ή ήττα ασ εκανε
ευτυκισμενους τους Παναθήναίκους. τα ΕΔΩΣΕ
σπα ο Τεήείωαε με 47 πόντους' και Η ασίστ τήν
αναμετρήσή και οα κπήοεί τα βραου τής
πεμήτπς να ήγήοεί στή μακή με τήν κίμκι
κή' ατσαήώνουν τον οήυμπιακό. που εκανε ένα μεγαήο
Μπα στο “Φήεγόμενο» Αήεζανορειο. με ταν Άρή να παίζει
κωρίςόγκος¦ εεκουραστος και ετοιμος να εκμεταήπευτ_εί το
παραμικρό οικαίωμα που θα του εοιναν οι “ερυθρόπευκοι·
ή αντίσρασή του Σπανουήή όταν αι σπασοί έβριζαν
κυοαία ταν ίσιο και τή μήτερα του ήταν να πανήνυρίοει τις μοήες που εκτεήεσε εύστοχα εκείνή τή
στιγμή ο είκαν προήγήοεί ουσ τρία συνεχομενα
καπαοια από ταν αρκήγό των κερυοροήευκων·
Ο! ΠΑΠΑΝίΚσ- ϊ ,
Μακ που πετυκε ν
το πια κρίσιμο κ
τρίποντα
ο καντερ πεομενος στο παρκέ ωρας ατιγμήν εχασε
τις αισθήσεις του) τα στιγμή του τραυματισμού του.
Όταν ήίγο αργότερα εφυγε για τα αποουτήρια
υπομσσταζόμενας από τους ανθρωπους του σήμμπιακου. ο άτυχος Αμερικανός κειροκροτήοπκε
Θερμό από τους οιήαοήους του Ἀρπι
Ψ  ζ. α 7  ”ή” α]
ΞΔὶ!ΑΜΕ¦ πα·Η;το=¦τιΑχτσ ί
πμ καπ ||ππα|ο€κ·Ντοπι·ι: ί
3 'Εζσήήος με τον ήήσΦουζο ο υφυπουργός 7
Μπήτισμαυ. τον Φωτογραφικ- ουκ οήίγες
Χ _ τιωωωμα [αγωνιστική :στον<οήυμπιακαι πατα κοεήτΡο· Ι
ο `κονπιήπΜι:ττΑ πενιεοπικ. ετα μια: με του πΜτπιιιπ ο ή
Δ τυνγπρόστίμο ασπρο ευρα στους πειραωω6 τον ο 1
Λ· ,Ζ αοπήτικα ¦|||ικαστή ο Η υποοεοή οα`κριοεί Ματια` οτήν '
“· ή ' ή επιτροπή εοεοεων τής επο σοι “ερυοροήευκοι» σα(
' γ κινήοουν ταμέ°ωτ.ίώατε αν αν. πεσει ή ποινή να εκτίααυν ' ί
τήν`τιμωρία τής εδρας σταματς με τον πανορακικό 3
·Ξεραμε ότι ο Άρής εκει ανεβει
επίπεδο και γνωρίζαμε ότι ή ατμόσφαιρα στο γήπεδο θα ήταν πιεστική ο Δεν είναι ευκοήο να
παίζεις εοω ο είκομε ψυχραιμία
και πήραμε μια αήμαντική νίκπ
που πιστευω πραγματικα πως τήν
αείζαμε ο είμαστε_καρουμενοι που
› εκουμε τον Παπανικοήόου ο 'Εκει
παπει και στο ήσρεήθόν στον
1 οπυμπιακό. ροήοώντας τήν ομαοα
μ να κατακτήσει τίτπους σε εππααα
και ευρωππ ο Με τήν επιστροφή
_ του προσοεααμε ααα" εναν
ποιοτικό παίκτή οίπήα στον
τήανοήήπ. τον πρίντεζή και τον
Μαντζαρή ο 'ομως όήοι οι παίκτες
εκαυν ρόπα και οποιος μπαίνει
μέσα ιιροοΦερει τον καπιίτερο
εαυτό του ο ο οήυμπιακός είναι
αμαοα αγαπω»
ή Γραψε ακινήτου: ιιιιΜιιτον ιοεαιαα οι 
Μία συναρπαστική
συνέντευξή στο “ααα
από τον ΜνΡ του ΜΜΜ
Φορ κυπεήήου μαπα
ο οποίος ήταν παπι ο ΜνΡ
στο Λιγκ καπ πριν από
έναν μήνα!
ι Μπεν 
απονπ¦τταασ ο: μποππππ το ή
ή 7 *
ή:τ·εΠΝ“ικ=ει
/ Εντυπωσιακό Γ
|°0-θ| του σαυμπιακου επί του Κρόνου και
πρόκρισή στα ήμιτεήικα η
παει οφ του πρωταοήή- “
ματος με επίδειεή ο'
ουναμής
ο πανεπευσινιακας είκε οριζόντιο απο 
ρι με τον πήσ8ουκο στο σο' ο :το 83' Ι
οι ουσ ομαοες έμειναν με αεκα Πανω Ι
ί αποΒοήής των Αρρανίτή. κόρνια ο ο κο- μ
Ι να μετά το γκοή που σήμείωσε είοε τήν ί
1 κόκκινή καρτα απ κίτρινήι και οι νική- ί
< ί τες οήακπήρωσαν το παικνίοι με εννέα ί
ή τή συνέντευξή:
· που του πήρε :ο οεΜιιτ: Δ
ν μτιινΑ'ινοΜον (αεήίοα αι 
852129' 1
ο :επι ι
`· ΣΕ||'ΔΠ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα