Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡ|ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μ' ΚΟΡΟΝ||Μὶ ΕΣΦΑΞΜ ΤΟ" ΔΡ" ΝΕ ΤΟ ΕΜ... ΟΕΜ Μ' ΜΜΜ
ΞΑΝΑ ΤΟ ||Ρ'|ΤΑΟΜ|Μ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΔΩΡΟ ΣΤΟ" ΟΣΦΠ ΜΑ ΑΧΟΝ" ΤΟΚ" ΒΟΥΛΗ' ΑΞ|ΖΕ ΠΟΤΕ
_ . ,
--- _ 7- ,
Υ. 5;
4-| ρ
ΒΑ Το ΣΗΚΩΣΕ' Ο 3"
ΊΝΜΕΡ'ΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗ 29 ΜΜΜ 2οι8 ΗΡ. ΜΜΜ 2884 ΠΜ: Η” ε
,7. . ..
-.Η Β .
π..- 'Η.
Ή · ~ › Η. Δ | _ -γ ·£ι
η . .-σ
Η. Η -7 -ὲ= Ξ. .> ·
'-·',ἐ _
2 Ρ :ΤΕ ¦ “
·· ·:·. . γ ι
Τ - < ν .,`-.
.κ ,. :Δ.. Η! Α. Λ¦ . ῖ¦.Ξ,ε¦8 ·, ·7 ··
' κ“:ῖ .· ι
” 27 7'
“ >¦“ .
·Φ- =
ο·ἶ με.
μ· γ Η ;Δ
7 ¦ 7 ~·ἔ' 1( . . _ .ί. γ
. , , . ,- _ . . Η ' ! - .Η ` _ - >Τ¦μ Ρ . . ῖὲ
 τ :- 4. 9 · Ξ
¦ ε Η, μ > - - .·> ε
Τ Η. 'κ Η 'Π ·
Κ ξ ζ Ξ
, Ι ι ϊ π
η »Η .: _
έ ' 'γ
Γ ἔ _ “ΣΧ
:η .-· .·
ὅ --.ἴδ -. . _““
“ ' ΗΜ ΗΜ το ΜΗΝ ΠΑ ΗΗ_ΗΗΜΕ·
ΗΒΗ ΗΗ:ΗΗ Τα ΗΗΗΗοΗΗΗιΗΗΗ
ΣΤΗ ΜΑΗ τον ΔΗΗΗτΗΗ ΔΗΗΗΗΗΗΗ
έ ' ' '
ΚΔ' ΤΟ ΑΝΟ'ΚΤΟ ΟΑ... ΤΕΜ|ΖΕ
Η ΛΑΤΡΕ|Α ΤΟΝ Ο"ΜΟΝ
ΓΡΑΦΗ ΠΑ ΤΗΝ 'ΠΟ ΜΠΟΝ' Μ Εχω Με Με"
γ Ο, ΣΤΗΝ" ΤΟΥ 3Ο. ΜΕΧΡ|Τ||Ν“. ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΜΜΜΜΝΕΜΜ|
~1 Η» η .. Μ'.π›υ:ΗΑΗΕΣΕ
ΙοΗοΣωΗΣωΗΜπΜΗε: “ ΗΠΑΞγΤΗΗΜΗΗιΗΗτΗΗΗγο Με · ; 
ΕΙΞ)Μ>ῖὶἔ.·ἩΜ“ “1. ἶ . ΣΕΜΙΑΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ7ΣΕΛ|ΔΠΝΜΡΓΕΝΤ|ΝΟΣΔΕ|ΧΝΕ|ΤΑ...ΔΟΝΤ|ΑΤΟΥ ὁ
π ν Η Η ~ ω; ΜΜΜ· ΠΑ οΛοπ ΗΜ ΠΑΟΛΑ Ποπ ΗΕΗοΗτεΡ
Ομ`ιΌ||›Πκ _ η
ΠΑ ΜΙΑ ΔΗΜ" ΦΗΡΑ ο ΜΕΡΗ): Ο 7 Ξ . ΠΑ ΧΡ"Σ|"ΟΠΟ|"Σ" Ε"|ΧΕ|Ρ||ΜΑΤΟΛΟΓ|ΛΣ . . .
ΛΕΜΕ' ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΑ ΤΗ ΜΠΟΡΝΤΟ Ο Η η ~ ΜΛΡ|"ΛΚ" Μ' ΣΑΒΒΑ ΚΑΤ"ΓΟΡΕ| Η Με Εννιά χρόνιο συμπληρώνοΜι σήμερα Μό τη
ΜΥΕΥΑΓΩΝ|ΖΕΣΒΑ| Η Η Η 1 - Η' ' ~ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΤΟ ΑΟΛ||Τ|Σ"ΟΥ, ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΝΤΟΝ" δολοφονία του Μιχάλη ΦιλὸΗουλου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα