Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ε ' ` :μ ' ' “ ` 2 _ ' Δ Ν ΔΝ
  ο . “ Π· .ε ῳ1)ΔΜ.'_#- .- ε
ω! τονἩΜὅἔιειιό¦
 στοιι|(οιιλιμιιαλΠ έ ,ὁ 
Στο κατώφλι λ Ν
ιαςτ ιι|ι Φως ,ι ·“ · ·¦ ι . λ
ι Μωβ., 11_ρῳ:;_/@¦ _ι ]1_ι 1:: 
η ω! Β ω, . ω.. ψιὶ“ ι. ουμΦέρον του
ο λιιιιιιιπιιος ·
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 τΙΜιι ΦΥΛΛΟΥ: ΕγρΩ 1,30 ο Φορτουνης<
Ι Ο β | 2
ιιιιερ Μανωλη;; Σω! ι εε:
·Ξεχώριοαν οι Πρίντεζης.
ΒΑΣΙΛΗΣ .Ψ
|(ΔΡΔΠΙΔ/ΧΗΣ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5403
ι!!εγίιλη από: οι! `
νιιιιιιιε/έ!“/Ο> ι · Ι .
ΜΜΜ Άρη!!!
¦ «Ψυχραιμία ι
.=Ξ=¦ἔΜΜ Παπανικολαοο και 0οόρικ
ι Στ κατά του
 Ντογιακοο
ΜΜΜ . για το
ΜΑΡΞ 'το · ε ματιαγιο της
Ώ'συνάπησης
ευ!!!Ε
8533'.
··τωῷἐ”
έ!! ια] τα!
Γ Μωι`1ΞΚΠΜΒὶ
ΤΗΣ ΞΔΡΔΞ ΚΔ!
ΠΕ Ρ!ι`ι|.Ξ“›!Ξ 3
τω! ΙΜΟ ΣΤΟ
τι» ω - “κακο-ε. .
 Σκληρό κα όδι ο θρύλος. εδειξε ότι ξέρει
“ Ϊ από ικοός», ατμού μετά τη Ρεαλ
 :_ κέρδισε και τον Άρη. ενώ μεθαύριο 
αντιμετωπίζει εκτός έδρας 
την Κίμκι με οτόχο τα πλέι οΦ . ί· 7·
λ η" της Ευρωλίγκα
“ ··ῖ::.··;εττ·τ·: '  ΒΕ ι
_ . :οΜ!€β=ωφωω ι·
' ιωϋιιριΞ πιο το·
ξ ι-Ξ.ψε=;-ιι-ιιΜι!ω Μι! 5 '"
7 μπειοοδια!!! 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα