Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το μυστήριο με τις τιμές στο γάλα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10328

1€

www.ethnos.gr

ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Το καλοκαίρι η πρόσληψη
10.000 εκπαιδευτικών

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 951

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

Αιτήσεις για
συνεργάτες
στην ΕΛΣΤΑΤ

• Σελ. 4

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 29
ΜαΡΤΙΟΥ 2016

ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΕ 18 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Πρακτική άσκηση
για φοιτητές στα
Ελληνικά Πετρέλαια
• Σελ. 5

ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
Σ

Προσλήψεις από ΟΗΕ,
ΜΚΟ και δήμους για
τους πρόσφυγες
• Σελ. 2

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣ
ΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡ
ΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟY ΟΙ ΦΕΤΙΝΕ
Σ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προκήρυξη για 10.000 θέ
σεις
εκπαιδευτικών το καλοκα
ίρι

Δ

έκα χιλιαΔές θέσεις
μόνιμων εκπαιδευτ
ικών θα ανοίξουν στο
τέλος ιουνίου με αρχές
ιουλίου, αμέσως μόλις ολοκληρω
θεί η συμφωνία κυβέρνηση
ςδανειστών.
Ο φετινός διαγωνισμ
ός δεν
θα είναι γραπτός,
καθώς η
επιλογή θα γίνει μέσω
κριτηρίων που θα αφορούν
το τρίπτυχο «προσόντα, προϋπηρε
σία και κοινωνικά κριτήρια».
Πιο συγκεκριμένα,
θα σταθμίζονται τα κριτήρια
της προϋπηρεσίας (είτε ως
αναπληρωτής είτε ως ωρομίσθιο
ς),
των προσόντων (πτυχία,
μεταπτυχιακά, γλώσσες)
, της
επιτυχούς συμμετοχή
ς σε προηγούμενο διαγωνισμ
ό αςέΠ,
της ειδίκευσης (παιδαγωγ
ική
επάρκεια) και τέλος
κοινωνικά κριτήρια (οικογενε
ιακή κατάσταση, πολυτεκν
ία
κ.λπ.).
ςε ό,τι αφορά τις προσλήψεις των αναπληρω
τών, πρέπει να έχουν ως ελάχιστο
κριτήριο και προϋπόθεσ
η τη συμμετοχή των ενδιαφερο
μένων
στους προηγούμενους
διαγωνισμούς του αςέΠ, δηλαδή
το
να βρίσκονται στην
κατηγορία των εκπαιδευτικών
οι οποίοι αξιολογήθηκαν
από τους
διαγωνισμούς και κρίθηκαν
ότι μπορούν να διοριστούν
.
• ρεπορτάζ σελ. 3

οι ενιΣχυΣειΣ κυμαιν
ονται μεταξυ 15.000

+

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΕΩΣ 150.000€
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
»15-18, 31-34

και 150.000 ευρω

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΟΥΝ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ

ΤΟ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ
με τις τιμές στο γάλα
Ξεκινά από σήμερα η επιδό
τηση

τουριστικών επιχειρήσεω
ν

Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα
δραστηριοποιούνται στον
«Ενίσχυση τουριστικών
τουρισμό. Οι ενισχύσεις
μιπου
κρομεσαίων επιχειρήσε
μπορούν να διεκδικήσο
ων για τον εκσυγχρονισμό
υν κυμαίνονται από 15.000
τους
έως
και την ποιοτική αναβάθμισ
150.000 ευρώ. Η χρηματοδό
η των υπηρεσιών τους».
τηση καλύπτει το 40%
Στη δράση μπορούν να
των
επιλέξιμων δαπανών και
συμμετάσχουν υφιστάμεν
προσαυξάν
ες και
νέες πολύ μικρές, μικρές
νοντας στο 50% στην περίπτωση εται κατά 10%, φτάκαι μεσαίες επιχειρήσε
πρόσληψης νέου προις που
σωπικού. • Σελ. 6-7

Μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές φρέσκου γάλακτος από Βαλκάνια και
Κεντρική Ευρώπη που «βαφτίζεται» ελληνικό με τον νόμο. Στα αζήτητα
η εγχώρια παραγωγή. Κινδυνεύει με αφανισμό ο κλάδος »14, 35

ΕΙΔΟΜΕΝΗ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Η Αμπράμοβιτς
στα ίχνη της
Μαρίας Κάλλας

Ωρες
ξεγνοιασιάς
και σχέδια
εκκένωσης

Η διεθνής καλλιτέχνις έκανε χθες
γυρίσματα στο αρχαίο θέατρο.

»41

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Μπόνους έως
1.470€ για
απόσυρση ΙΧ
Παρατείνεται μέχρι τα τέλη
Μαΐου το μέτρο της
απόσυρσης. »12

Λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς, με εντυπωσιακά ακροβατικά και χορούς, για τους πρόσφυγες στην Ειδομένη. Βήμα βήμα και με
«όπλο» την πειθώ σχεδιάζεται από την κυβέρνηση η επιχείρηση για την εκκένωση της περιοχής. »3-6