Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ο Μάρτης δεν αποδείχθηκε ...γδάρτης για το ελληνικό χρηματιστήριοRecognized text:
;` Φ`“;“;“` δ ' - Μ 74 κ  . :γτ 
' Ἡ`Φἑἑ= ΣΜέ·-7-;   έκτοτε τ  
2016 ΠΟΣ 27ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5663 τιΜι-ι ι¦5 ε
ΒΔ. 55704
Οι Δεικτες της ημερας
κινηση Μετοχων
Γενικός Δεικτης
ΓΜΜ ϊ -_ _ Ανἶές 
ποταΑωωοω Μ _ Μ ........................... ,.
ΜΑ απο Μ Καθοδικές
|,Μ% · τη ω _ _ Μ Μ 44
ΜΜΜ _ _ 4; ΣἘ“ 22
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-Μια _ _ ιη Μ Μ Με Με
ΞΕΧΩΡ'ΣΑΝ Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 100% ΕΩΣ ΚΔ' 210%
Ο ΜΑΡΤ|·|Σ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕ|ΧΘ|·||(Ε
...γδτιρτιιτ γιτι το εηηιιγικό χρηματιστήριο
Καταδυτης της επσμενης κινησης το καεισιμσ της δια πραγματευσης
ι ι τη ῦ ' Μάρτιος ως τώρα μόνο γδάρ- έχει δημοσιευθεί. Για να λέμε και την α· Ο λήθεια οι πρώτοι που δημοσιεύουν είναι συνήθως και οι πιο ποιοπκοί. Έως
τώρα οι εταιρείες δείχνουν αύξηση των
λειτουργικών κερδών κατά 41% και
258% σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας. Σεαυτόέχουνσυμβάλειπολύ τα διυλιστήρια,αφούαναφαιρεθείο κλάδος
τα αποτελέσματα είναι σχεδόν στα περυσινά επίπεδα.
Ωςπρώτη γενική παρατήρηση τ0201 5
ήταν μια καλή χρονιά σε επίπεδο παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών.
”Οσο και αναυτό φαντάζει οξύμωρο σε
μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από
την επιβολή των περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων είναι γεγονός ότι οι εταιρείες κατάφεραννα'γεννήσουν" περισσότερα μετρητά. Αυτό οφείλεται αφενός στην πολύ συντηρητική πολιτική επενδύσεων αφετέρου στην σφιχτότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
Εκ πρώτης όψεως οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι μια θετική ανάγνωση. Σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης όμως οι εταιρίες δείχνουν απρόθυμεςνα
επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.  Ρ '1 
τηςδεναποδείχθηκε. Και με μό
λις (4) συνεδριάσεις να απομένουν πολύ δύσκολα θα αλλάξει αυτό.
Λιγο οι ξένες αγορές, λίγο η ανάκαμψη
των ενεργειακών τιμών| λιγο τα καλά
αποτελέσματα των εταιρειώνΙ λιγο
περισσότερο οι εισροές από την αναδιάρθρωση των δεικτών και το ράλι
του ΕΔ., από τα χαμηλά έφθασε το
40%. Σε αυτό το ράλι οι τράπεζες είχαν
την τιμητική τους καθώς έτρεξαν με αποδόσεις από100% έως και 210%.
”Οσο και αν αύτη η άνοδος έγινε στην
σκιά της αβεβαιότητας της διαπραγμάτευσης και των καθυστερήσεων
στο να κλείσουν τα εκκρεμή θέματα, η
δύναμη και η διάρκεια ήταν τέτοια που
άνετα μπορούσε έστω και οπιο συντηρητικός παίκτης να πάρει κάποια απόδοση. Έστω και μικρή. Όπως και να
έχειΙ η ταυτότητα των επενδυτών που
συμμετείχαν σε αυτή την εαρινή ανοδική επίθεση θα κριθεί την Τρίτη. Από εκεί και ύστερα ο καταλύτης της επόμενης κίνησης στο Χ.Α. είναι το κλείσιμο
της διαπραγμάτευσης και μόνο.
Δεν πάνε άσχημα οι εισηγμένες στο
πρώτο 10% των αποτελεσμάτων που
οι ξένες αγορές. π ανάκαμψη ων
ενεργειακών τιμών. τα -μέχρι τώρα- καπά
εταιρικά αποτεπέσματα και οι εισροές
από την αναδιάρθρωση των δεικτών.
«πυροδότπσαν» το ραπ· στο ΧΑ.
ι-  Στον εισαγγεηέα τα 42ο μεναηύτερα
σκιά επιχειρηματικά δάνεια
Ι της αβεβαιότητας . ζ Διερευνάται αν ειναι επαρκείς
οι εξασφαηίσεις των τραπεζών
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
Ξεκινούν άμεσα
οι φοροηογικές
δηηώσεις
Σε 5 διι.ιηνισιες 
σηιι1ςκσιτσ
ηρσιπσσι.ιενσ χρονια
η κατσβσηη ωσρσσ τα. :ι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπού
Σελ. 12-15
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
Θετική πορεία
το 2046 αναμένει
Π Μετκα
Εστιάζει σε περαιτέρω
επέκταση σε Μ. Ανατοηη.
Β. Αφρικη Σ.  ;·
ΠΠΑΚ: Στόχοι
· ρευστότητα.
κερδοφορία
Προσβηέπει σε ΕΒιΤΟΑ
άνω των 2.5 εκατ. ευρώ
φέτος τ
Θετικές
προοπτικές για
ΤΕΝΕΡΓ το 2046
Η εξωστρέφεια «θωρακΖει»
την εταιρεία έναντι των
εγχώριων κινδύνων
Αναβρασμός στον
κπάδο κινητής
τηηεφωνίας
Οι εταιρείες αντιδρούν σε
ενδεχόμενη επιβάρυνση των
τεηών κινητής 
Ο ΧΡΗΜΛΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ίτ1-26