Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Λιτότητα διαρκείας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'··· ΡοννΕ Η
δεςπτίίτ δεΠίςεε Ρον" Ηε||·ε ΑΕ.
τα.: +30 2'|Ο 6728890
επτα": 'πίο@ροννσ-πε||εεετ
Μ.ροηετ-ηεί|εεετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.028
Μ.ηειίτοτηΡοτι1α.8τ
Δευτέρα28Μαρτίου2016/τιμή:1.30€ Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η 5 _ .γ Η
ΕΥΝ0Ε|ΤΑ|
Η ΝΕΣΑ|Α
κλτιιτοΡιλ
τηλεπικοινωνίες α' δίμηνο
σήμερα στη Ν
Στα «χαρτιά» οι αυξήσεις
προκρατήσεων από τη Ρωσία
Δεν έχουν φτασει ακόμη στις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας οι μεγαλες αυξήσεις των
προκρατήσεων από τη Ρωσία που καταγράφουν οι
τσιπ ορετετοτ5. Μπορεί τα «μαντάτα» απο τη Μόσχα
και τη διεθνή τουριστική έκθεση ΝΠ" να ήταν
θετική, οι Τ.Ο. να κάνουν λόγο για 30% άνοδο σε
σχέση με πέρυσι και οι προσδοκίες για περαιτέρω
αύξηση να φτάνουν ακόμα και σε ποσοστό πάνω
από το 40%, ωστόσο οι ξενοδόχοι των δύο δημοφιλέστερων για τους Ρώσους τουριστικών
περιοχών (Κρήτη και Χαλκιδική) δεν βλέπουν ανάλογες κρατήσεις στις μονάδες τους. >12
Μπροστά σε νέους ύφαλους
το επαγγελματικό γεεητίηε
Ο πρόεδρος της Ενωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών
Σκαφών Τουρισμού (ΕΠ ΕΣΤ) Αντώνης Στελλιάτος
μιλώντας στη «Ν» επισημαίνει ότι στη δυσκολη
ρότα που καλείται να ταξιδέψει ο κλάδος προστίθενται διαρκώς νέοι και μεγαλύτεροι ύφαλοι,
καθιστώντας τεχνικά αδύνατη την προσπέλαση
τους. >ί 3
εχεαιπνε: πατηστε, ΕΡΓΑΛΕ|0
Δ|ΑΧΕ|Ρ|Σ|·|Σ ΚΑΡ|ΕΡΑΣ >16
Μάχη για να προλάβουν...
το αεροπλάνο στο Καστέλι
Μάχη με την αρνητική συγκυρία δίνουν κυβέρνηση
και κατασκευαστικοί όμιλοι, ώστε να είναι συνεπείς
με την τελευταία προθεσμία που έχει τεθεί για την
υποβολή προσφορών όσον αφορά το έργο του
νέου αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης. >ί ί
Η Αμερική επιστρέφει
στην Κούβα
Η επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Κούβα ήταν
η πρώτη Αμερικανού προέδρου, ύστερα από εκείνη
του Κάλβιν Κούλιτζ το 1928. Η ομαλοποίηση των
διμερών σχέσεων φέρει ευκαιρίες και κινδύνους για
την Κούβα, ενώ συνιστά μία μεγάλη δοκιμασία
ωριμότητας για τις ΗΠΑ. Αρθρο των 1είίτεγ θ.
5εεπ5 και Ηεηπεπ 5αεη5. >10
Με αύξηση φόρων και μείωση συντάξεων γεφυ ρώνεται η αηόσταση με τους δανειστές
Λιτότητα διαρκείας
ΣΕ 7 |·|Ρ|ΕΡΕΣ ΑΡΧ|ΖΕ| Ο ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ Δ|Α|'|ΡΑ'ἩΑΤΕΥΣ|·|Σ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α|Σ|0Δ0ΞΕ| 0'|'| ΦΑ ΚΛΕ|ΣΕ| |·| ΑΞ|0Λ0|'|·|Σ|·|
Νέο «Πακέτο» σκληρής λιτότητας σχεδιάζει η κα βέρνηση ώστε να λύσει την «εξίσωση» του δημοσιονομικού κενού και να
γεφυρώσει την «άβυσσο» Που τη Χωρίζει
αΠό τσ κουαρτέτο Που εΠιστρέφει στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας στην Αθήνα. Προκειμένου να καταστεί εφικτός σ
ΠολυΠόθητσς στόχος Πρώτογενούς Πλεονάσματσς 3.5% του ΑΕΠ
το 2018. Εξίσώση κάθε άλ
σα εβδομάδα για τσ οικονομικό εΠιτελείο
καθώς κυβερνητική εΠιδίωξη είναι να
μΠσυν οι τελευταίες «Πινελιές» σε ασφαλιστικό και φορολογικό, αλλά και να γίνουν σι Παρεμβάσεις εκείνες στο αγκάθι
των «κόκκινων» δανείων Που θα εΠιτρέψουν την Προστασία της Πρώτης κατοικίας. Πριν αΠό την κρίσιμη «μάχη». Σε κά
θε ΠερίΠτωση, Πάντως, το
μίγμα θα είναι «εκρηκτι
λσ Παρά εύκολη, αφού θα _ Η «αυλαία» κό», με μειώσεις συντάΠρέΠει να βρεθούν μέτρα ξεών και αυξήσεις σε άμεύψους 3% του ΑΕΠ ή Πέ- στο θρίλερ ως σους και έμμεσους φόριξ των 5 δισ. ευρώ, την διαΠραγμάτεύσης ρους, Που οδηγούν σε Πεώρα Που τα Περιθώρια ΠρέΠει να Πέσει ραιτέρω συρρίκνωση των
στην οικονομία και την , , εισοδημάτων, μείωση της
κοινωνία είναι «ασφυκτι- μεΧρι ΠΙ ΜεδριασΠ κατανάλωσης, κατ' εΠέκά». ΟΠως άλλωστε και τα του ΕΠτ08ΓοΠΡ, κταση του τζίρου των εΠιχρονικά, αφού σ νέος γύ- στις 22 Απριλίου χειρήσεων, με ό,τι φυσικά
ρος διαΠραγματεύσεων,
Που ξεκινά ακριβώς σε 7
ημέρες. ΠρέΠει να είναι
και σ τελευταίος για την Πρώτη αξιολόγηση. όχι μόνο για να ανοίξει σ δρόμος της
συζήτησης για την αΠομείώση του χρέους, αλλά κυρίως διότι τα ταμειακά διαθέσιμα τσυ Δημοσίου αΠό τον Μάιο Περιορίζονται σημαντικά, με ό.τι αυτό συνεΠάγεται για την Πραγματιιώ οικονομία,
τους Πολίτες, αλλά και τη διαΠραγματεύτιιαἰ ισχύ της χώρας εν συνεχεία. Στο Πλαίσισ αυτό, «καυτή» αναμένεται η τρέχου
αυτό συνεΠάγεται για τη
βιωσιμότητά τους, την
ανεργία, ακόμη και για τα
έσοδα του Δημοσίου. Ο τελικός «λογαριασμός» δεν είναι ακόμη γνωστός. όμως
αναμένεται να «κλείσει» με την εΠανέναρξη
των διαΠραγματεύσεων του οικονομικού
εΠιτελείου με τους εΠικεφαλής του κουαρτέτου σι οΠοίοι, εκτός αΠροόητου, θα Προσγειωθσύν και Πάλι στην Αθήνα το Προσεχές Σάββατο 2 ΑΠριλίου, ώστε αΠό την
Προσεχή Δευτέρα 4 ΑΠριλίσυ να ξεκινήσει
η τελευταία «μάχη». >5
[αξιολόγηση] ΕΠικου ρικές, Ποσοστά ανατιλήρωσης, εισφορές
Τα τρία «αγκάθια»
του ασφαλιστικού
Το ύψος των μειώσεων στις εΠικσυ ρικές
συντάξεις. τα Ποσοστά αναΠλήρωσης στο
ανταΠσδοτικό κομμάτι των κύριων συντάξεων. αλλά και το θέμα της αύξησης των εισφορών θα κρίνουν τσ τελικό αΠοτέλεσμα
της διαΠ ραγμάτευσης για τσ ασφαλιστικό.
Οι ειατρόσωΠσι των θεσμών εΠιοτρέφσυν
στην Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας, για
να ξεκινήσει η τελιιαἰ φάση μιας διαΠραγμάτευσης στην οΠσία, όΠως όλα δείχνουν.
έχει «κλειδώσει» η καταβολή της εθνικής σύνταξης των 384 ευ ρώ με 20 έτη ασφάλισης.
Για τα έτη ασφάλισης μεταξύ του 19συ και
του Ιδού έτους θα υΠάρΧει κλιμακώτή μείωση ύψους 2% για κάθε έτος Που υΠσλείΠεται του ΖΟσύ. Μέχρι τώρα οι δανειστές
δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τη μείωση τσυ Πλαφόν στο ύψος των κύ ριων συντάξεων, αλλά και στο Πλαφόν για τσ άθ ρσισμα των Ποσών αΠό διΠλές ή τριΠλές συντάξεις. Σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης Παραμένει η Προστασία των κύριων συντάξεων. αλλά θεωρείται Πρσεξσ
φλημένσ το «ψαλίδι» στις εΠικσυ ρικές. >4
Ειδικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
για μη εισηγμένες επιχειρήσεις
ί. Σαφής διαχωρισμός καθηκόντων μετόχων και μελών δ.σ.
2. Διαφάνεια ως προς το ύψος και τη γενική πολιτική
των αμοιβών
3. Υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
4. Τακτική ενημέρωση του δ.σ. για την εφαρμογή
του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων
5. Στελέχωση του δ.σ. από τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα
θ. Κατάρτιση μηχανισμού εποπτείας για την εφαρμογή
κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας
7. Καθορισμός αριθμού μελών του δ.σ.
8. Διαμόρφωση απο το δ.σ. πολιτικής και διαδικασιών
για την πληροφόρηση των μετόχων
θ. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου
ΙΟ. Σε οικογενειακές επιχειρήσεις, πρόνοια για την ομαλή
διαδοχή μελών της οικογένειας στην ηγεσία της εταιρείας
Ολους τους βασικούς τομείς που άπτονται των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης καλύπτει το Σχέδιο «Ειδικές Πρακτικές Καλής Εταιρικής
Διακυβέρνησης για τις Μη Εισηγμένες Εταιρείες» που εκπόνησε το ΕΣΕΔ
(Ελληνικό Συμβούλιο ΕΔ) και παρουσιάζει σήμερα π «Ναυτεμπορική». >6-7
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Ειδομένπ
Η απουσία του κράτους από την Ειδομένπ επιτείνει το αδιέξοδο όσων
μεταναστών-προσφύγων εξακολουθούν να παραμένουν στα σύνορα
Ελλάδας-πΓΔΝ, με την ελπώα ότι θα μπορέσουν να «περάσουν» στη
γειτονική χώρα, με κατεύθυνση την Κεντρική Ευρώπη. >25

Τελευταία νέα από την εφημερίδα