Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
; Ι :
ε 1 ι ι Ι › ~ Ξ
Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ Η...
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΣΟΝ «ΜΑΙΟΥ» ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ
;¦βἐ,'
¦·αὶ“
ΟΛΑ ΑΕ|ΧΗΟΥΗ ΟΠ ΟΑ ΗΕ' ΤΟ... "ΑΤ
ΑΗΟΟΕΟΣΗ
ΤΗΣ ΗΑΑΑΜ|ΤΣΑΣ ΚΑΤ... ΥΗΟΗΑ|ΣΗ ΣΤ Υ έ 5 'Υ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΤΟΥ ΑΠΟ ΣΟΤΣ. ΑΑΒΕΡΤΗ. Τ' ·  '7  :
ΗΑΟΑΡΟ ΑΑ' ΣΗΑΗΟΥΑΗ ΣΕ Ε|Α|ΗΟ · “ '
ΤΗΣ ΕΟΗΟ|.ΕΑΟΟΕ
Τ'.“ΥΥ..Μ “Α
~ω ι ΜΙ" 'Υ Π'ΤΤΤΤ
ΕΧΕ' ΚΑΤ ΗΜΤΟΗΑΑΣΑΤΑ ΟΗΟΝΑΤΑ
Η ΜΕΤΑΤΡΑΦ'ΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑ|Ρ|ΟΥ
' | Δ |
ΑΣΗ "ΜΜΕ ΤΗΗ ΕΝΤΕΥΡ'ΣΤ'ΗΗ ΧΑΛΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΤ Ο ΑΗΗΗΤΡΗΣ ΗΟΗΤΟΣ
ΧΤΥΗΑΕ|... ΜΠΑΜΠΑ
' .ΥΠΟ Ι
Η ΜΜΜΗΜΜκΜπκ
| τοΜΜοΜωΜ“
ΗΑΞΜΜΜΣΤΗΟΜ
Ο! Ε|ΧΕ ΞΑΝΑ Τ|Σ... ΛΥΣΗΣ. ΣΗΜΑ" ΑΗΤΕ'||ΟΕΣΗ
ΑΠΟ Η ΧΑ' ΜΕ ΤΑ 'ΤΟΠΟΥΣ ΟΑΗΓΗΣΕ ΤΟΝ ΕΞΑΣΤΕΡΟ - 
Σε!ΜΤ&Μεπμπ ΜΒΜ @Τ
ΤΙΜΗΣ ΜΩΡΗ ο ΦΕΛΝτεῖκ Με 22 ΜΜοπ
ω απο" πιω·
' ο· το ΜΜΕ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα