Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
' 1_/ ένω ·· :33:23 ΔΟ:: :3 :8888908 κ
ΔΡ. ΦΥΛ. 833 ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 τΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εΥΡΩ 1,30
ὲΣ_Α_ΡΩΝεΙ ΣΕ οΛΛ ΤΑ ΣΠΟΡ ο ΛχΜΠΙΛκοΣ
-- -° Β” 9· 
Π δ .4  .
ο· " 7“' ' ,
β · οΡΙΛΜοοε 3-ο
· που τεΛΙκο Ψ'
ί τοΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ϊ .Υ
μ ΒΟΛΕΪ Με ζ .Ώ “ “
μ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 
φωσ-21 ί/ “
ο ,“ὶ> ι Η
Ο Μ ΜΜΜ. Ρούλα
Χ ΚωπΜ Μ το Κύπελλο
| | λ
 ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Με η ένα Ο ο "ΕίυΜυό Ύ «κύυο·ο·είχσν ω ·
“3- !223-.3 ς , 
Η.: Ο σε Υ ο! ΜΜΜ δεν μεγάλη σγωνίσ :1 Η "ΑΕ ΠΑΟ
·  λ έ έ ` δείχνω έλεος νουν στο πλευρό των
ούτε στον
. - , ' ' Ι
ν ·.- 5496 ου σε· ·  δ Ο" ενϊων
' 7:! “ΟΡ-Ξ Ι 8'
5%· “ούτω ν· ΣεΛ.Β|' 
για τους
βανδαλισμούς
Ι ΜΝ της Λευκάδος!
ΕΧ0 Ν ΙΔΙΑ Λ- ΙΛ ΜΕ
_ · ϋ?ἑΞΞ Ξ“ΗΜ"1ΝΝΞ με!!!
 ' ' ' Στα 15,8 εκ. ευρώ το κόστος Μέσω” ο·ω=·ωωωω με
του... δεύτερου ρόστερ Η. _ωωε“ Πω) νομού-.
7 · · Ο των «ερυθρόλευκων» τύπο-5
Μ Β!)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα