Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Εντολή Κίσσινγκερ σε Τσίπρα: "Αφόπλισε γρήγορα τους Έλληνες"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
28 ΜΑΡΤ|ΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0533) 3933
Τ|Μ|·| ί ΕΥΡΩ
ΣΕΛ|ΔΕΣ 2,3, 70
Ι ι Ι
Δυο Πέριστατικα Που φανέρωνουν Πολλα για το Που οδηγείται
το έθνος μας
Έβγαλαν την ελληνική σημαία
οι αξιωματικοί από τα μανίκια
τους, ακόμη και στην Παρέλαση!
Ι έετε
α ιωτατε ΠΡ0σ ¦ ¦ ¦
Μαὅς Βομβούλους σας! Ανακοινωση - βομβα αΠο την
Το ΑρχιέΠιΟκΟΠη: Δέν χρειαζεται
Σταυρός, αρκεί το ρόσο!
Ο... ΑΛΕΞΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ΦΠ! ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
ΕΝΤ0Μ| ΜΜΜ"
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-9, 72,27
ΣΕ πιιιιι¦ "ΜΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΑ τοπ ΕΛΛΗΝΕΣ"
Το σχέδιο της Νέας Τόξης μέσα από ένα "Προφητικό" αρθρο του ί977!