Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Νεο· ΜΜΜ· ΜΔ ΜΜΜ·  Ἑ /
ϊ>¦ΐ`_` Β.
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
ΜΠΒΜ'Μ'5
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΩ" ΠΙΝ ΜΜΜ' πω ιι": Η· ο
-> Με ω ΜΜΜ"
η· ΜΜΜ ν
;; το· Μο·
_ ,Σ _. 7_ ;.
γ 91 ' ' - Ι
έ - ' › -> :ϊ
,7 η .~ - 4,'.
ΚΑΤΛ||'|Μ Ο "ΜΒ""Λ|ΚΒΣ Η" ΜΜΜ 'Η Ε'|| Τα "ΜΜΜ" ΣΤ" ΜΙΝΙΜΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα