Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΨΜ/ίΜ5ΕΝΤΡΑΟΟΑ£.θΠ
ΤΑΜειο
· ι “οι
 Ξιάι] τι·ι;ιιιί= 
Ψ Ή ε ε _Δ ί: 7~ Π-- ·”; 
ΚΑθΗΝΞΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ | ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ ΔΠΘ Ι ΣΑΒΒΑῖΟ 28 ΝΑΡΤ|0Υ 20'8 · Τ'"Η`|€ . _ ·Δ
τιποτε" @69
«Ο ΔικΟΣ ΜΟΥ
ΠΑΟΚ Νικι-ιΤΗΣ»
ο Η", Στο κΛιιιι τοντΕο, 
τιι οιτιιιιῖτΛιι  _ 
 οῦιῖτῖτ”ονἩΜω/6ττιιιοιιτυή = 
' κΔι εττειιιτ κιιιινκι οτι κτ τετοιο κιιΛτκετ - ο. ' 
ΔΕΝ ΜΕΝΕ|ΕκΤ0Σ ΜΑΜ .τα ύ  
·Π·τΜΜ γ Η . έ ν η _ 
 - τἙιιωοττἑ@ ο
τονισω"  / τα· = γ
- Θα ._ 4.   Χ 
«ΠΝΧΝ'Δ|»ΜΕ ί _ γ' .. “
ΜΠΟνΝΝΟΤΕ 3 “·
Η. 240 '4
· Μανατζερ προτείνουν
τον Αργεντινό ω5 ελευθερο.
αν κι έχει συμβόλαιο δυο ετών
· Η ΠΑΕ θα αναλαβει τα έξοδα
για τον κηδεία του Κανάκη
Τ"| ΜΑΜ Τ" "66
Μ ΠΜΣ" || 'ΑΕ
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΠΗ
ο' _ - ¦ .η
κο' ολ"μ"'°“όε ' "^οΜ6·3ο "ω 'ΕΠΙΠΛ ΤΜ 88080" ΜΜΜ" ΜΗΝΑ" Η' ΣΤΟΝ ΜΝΗΜΗ ΠΑ ΤΗΝ ΜΝ" ΣΤ0ΥΣιΠΡ0ΣΦΥΓΕΣ
στο Ηττα! 4 του βολεϊσττι Γλυφαδα
· κόντρα στο Ρωσία (2.45 μ.μ.)
τι Εθνική πόλο Γυναικών για
το εισιτήριο που τη στέλνει στο Ρίο
κοντοκΛιττιικ ιιτοκΛ ί  _ 
  ΜΝΗΜΗΣ 
οιοοιι Ξ  
Αντε» Γιαν   ί “ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΕ
Π Με ο Κοριοί ειτορὲααε
οχι μόνο την Μπαρτσα αλλα
και τον κοινωνία στην καταλονία
Π Πανω ααα 26 νεκροί
σε ειτίθεσιι αυτακτονίαε
σε γατιεδο στο ιρακ
Ο ΚΟΝΤ0ΝΗΣ»
' Αιτίατευτε5 αιτιασει8 των <ιτιρααινων»` ω5 αυντιγορων του ιτΔοκ. για το διακοπή !Με ΜΜΜ!" το" ο ἶ°ββ'δ"5 δ ,
στην Τουμτια αλλα και για τα οσα ετιραξαν οι χουλιγκαν στο Λευκαδα "Με ""ο°"σε'$ "Πο ΙΜ [ρων ρω
Π Φωναξε «Παρών» με δυο γκολ ο Μαμουτε στο φιλικο 4·ί εττί του Πανιώνιου Η” ΜΜΜ· .
εναν ακομα Μακ σε ιτροατιμα