Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 Α Π Εξοργυρώνεὶ τον όρο στο συμβόῆοιό του
·'Εξσῆῆο· στην Τούμπσ με το -5 -  ο 
Ο' ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΑ ΠΛΗΞ0ΥΝ ΑΓΩΝ·ΣΤ·κΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ'ΑΚ0
"Ίου ρίχνουν στον ΠΑ0 το φτοίξ·μο
γω το φ·οοκο στο ροντεΒου με Κοντονή
'β ΡΜ' -_ :Βαφείο
ς «Πρσ·νης» ΠΑ£
“ (ε:
”Κ
· χ . _ .
  Ι το · πιτ μπαμ! 
· Πώε είχε χοῆόσε· ` · · ” μ  8'  ο ' κ ·· Η;; '- ϊ. 4 
ο μετογροφή του ·  ο : . η! μ ο Π .
το κοῆοκοἰρι
Ι , ν “Ἡ
Το <<ψοστπρΙ» ο _ῖ 1 · «Πρόεδρε, πορ°τον κο· 8ο σῆῆοξουμε επίπεδο» '
° Κονέ γ'° .ο Ϊ[ . 'ζ' το μήνυμα του Στρομστσόν· · Γιοτί είνο· δύσκοῆη
του ΔΠμΠἙρΙ"6" 4 την   ο περίπτωση του διεθνή Ουρουγουσνου 3
· Πὡε έχει οπο . μ , ¦ , μέσου ο Το... πορομύθ·σ των |τοῆὡν γιο
...κοντό τ°ν φορ . ζ; Δῆῆο «δωσω» ιμΠΧνΞ| ο Στρομοτσονι _ . | ρ μ . τον "ρ°"°ν"τἡ τ°" «τρ|φυῇῇ|°ύ»
τουΗροκῆή μ "” 57* 'Μ σ“·  .  
. _<" Η. ·'< `.·
!··η 4 ., ο ..ξ ·,_ γ.: · _ _.'
Α"°Ρκπ!!! 
:Με
 ο μ; ίσ·Ουρουγουσ Π
- ' ῆε5 οσοξ 
Ί ι ε Ι _ _ἑΞΔ_;_“θ·:
ο Προτάσε·8 για τ·ε μικρέε κστπγορίε8 Π Ο
ΕΥΡΩΛ|ΠκΑ; Το κΐνοτρο βγάζω οσφσ ὰ -.