Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Μεθ:κΔενεκω“κερόίσει ποτε στον μι '
|~ χ `Πειραια· θα τα οώσΝΗεόηακαι“ Ύ
ί Επιστειίω°ότι.αν 'ναυμε όσα εχουμε
3 πει. μποροόμε τα κατααερσυμε» ς
ΣΦΑ|ΡοΠ0ΥΛ0Σ: κ|'|ρεπε| από
την αρχή να μπουμε δυνατα ο Τέτοιοι αγώνες
είναι τεηικοί και μαζί με τον κόσμο μας εχουμε
μαθει να ανταποκρινόμαστεί»
Μ|Λ0Υ'|'|Ν°Β: “Δεν
ττι>οΜπει=ι: “Δεν Φοβόμαστε. θα η γ _ _ . α α κοιταμε οιαΦορες ο θεηουμε
- _ . ¦ ι - ~ “ α ·ι ι ι · Ρ σίσουμε όπως
Δ "τ " _ θ · Ν | κ° Η | ειμαστε ετοιμοι ο ο θαυμπιακός σε καθε _ -Χ^ΚἔΤ““Η ΕΝΠ” Ω! ΗΜ "Μ ΦΗΜΗ. Με· να τους “ρ
α / ¦ κ _ ι . η _ ¦ "ς - αγώνα θα οί ει τα παντα για τη νίκη. ι Ν Ομάδα Ο" β. ΜΒΜ τον κόσμο μα °'" "φάω"
Διευθυντής Συνταξεῳς: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Η 3ο €] αυτό θα ααα ε' και κόντρα αι" Ρεαῇ» Η
πΑΡΑ:κεΥΗ 25 ΜΑΡΤιον2οτε ο Α-.Φ. 45948 Κ ' ~
Τιατο ' ι '  ο· ` 5- '
.Με ανοικτα καρτια και μια ΠΜΣ Ο!"
"ΜΝΚ" Έ” ακρωςκαταταηιστική[εηίσημηΔ δ““°°'°ΥΡ°Φ'Κό Κω"
ε'°°"ε"έ° ΜΜΜ” ΜΜΜ.. ιαναηυτικα>στη ο ` με Η" °“°ΚάΜψ“ ως
Ν'0Υ·ᾶΚ0“. ΠΝ ϊ και” 3,2' ω ..¦ρ“ορ6ῇε"ω» χ πειραίκής Με ότι η “επιόιίηαΞη»
απετρεψε τεηευταία ι Δ εε¦°¦όρΜ@ “ααα- - ~ _ του εισαγγεπεα για την παρουσία
Φανή" "Ν ΜΜΜ" Ι ·:°δῇγ“°°α °¦“ ματαίὡ°" ω.. του ΜΜΜ Μαρινακη στη
συναντηση του κοντονη Η ρ"¦εΒω¦ω °¦<즦ω°ωε ι συναντηση προέκυψε και
με Μαρίνα". ν°;°Μᾶεε¦ ¦°γ ΜΒΜ” ω” ' από “καταγγεηίες και
Σαββίοη.·Μεηισ- μ ο εΜ“Ἡὰω "°6°°Φ°ί°°" › γ οχηήσεις δημοσιοσανιόη ' ι ν « ”ϊ _ ¦ ¦ ο “ . " γράφων»
› 'Ηταν
ωραια επτα-κει › ,
 .παταω τα : ο ι.ε?°'"°" 9' . :Η
εαπ""ρ@°ρ"°°ῦν α Β°ΥΥΞΠΗς ΜαρινακηςΙ
ἔ στοκ θήυμπιακόἈ η! η ν" ΚΨΜ' "916", Ρ”“εζ"
3 ασια είναιαυτοί _-ὲ `Ε|κε/¦σ“νκ=κΜεκες Ϊ ¦_ ;¦ ζ οι οι ωνΜωω “ ' "Ρ°'°°ε!ς· "ω °!"°"!Κ°  σ
 'ιίμόσιὁνρόοοι Η “ΜΒΜ ΚΨΜ °9Υ9·νεσπς και
λα η. Ξ Μή; ΗΜ” 'σ - των τριων ομαόων για να ι
βρεθεί πεοίο επαφής ·.Μεκρι
την παρέμβαση που
' οδήγησε σε... 7 .
Βάζω" ›,Δενιείπε τυκαία στην
 ,υ:όκοντονήςότι η
ιστσήν περαιτερω 
Σαββας θεοῦωρίσης:
 Ν κ _ _ | ο πηαΦουΖος τορπίπισε
τη συναντηση
'ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝ|°
τικ η πρόιοταμενότ των :ηορ'και μετα τηςκυβεανησης εκ τ '
ί ΜΜΜ: της συναντησηςκσρυώής αναμεσα' σετ· '
ή Σαββίόηαηοοείκθηκε πως σενείκε μερίμνησε
·υηαρεπ καποιου κωπυματος από την _εισαγνεπα
α. ικα;όροτηςμπ ενασχ6οησπςταυιιεναπομετόκ
ρου της Με θαυμαιακός 'με το ποοόσοαιρσῇ
 ~ῖΣτο[email protected]οκαρεηης η. ι ' με όμσρΦοππασε `
ιαμόρΦωσε το τεήικόί αποτεηεσμα 1 α
Ι.Π 4Ψακνεται η εθνική. ψαχνεται και ο ι
' 'Γεαμανός .τεχνικός που .και να περασει 
1αήστημα,με τουτ·τρειτκεντρικωτ
μ ντικοής:και τό_ενισκυμενο κεντρο ο Στο. ,`
“ _ρ"τσιημίκρσνο σεν_υπήρκαναμυντικα , '
ς απροβπήματα αφου, η ποήυόνθρωπη Ξ
 ; χ μεσαία γραμμή:περιόρισετσυς, _
_'_σιαο`ρόμσυς προς την εστία, 
'Ι _·`του'Καρνεζη ` ·
` `Σ=“νε“ανάΜψκ  -_ ε η 'αηπαγήςτουαό'  ; α
 `ικαρεηης αντί"Μανταηου› ναι ο
>' μεν εσωσε9επιθετική ώθηση.αηΒα κι
¦ επέφερε και ΜνΜ=Μωκ > ' ¦
ανασταητικό τζομεα;·ῖΤο` Μπετόν,
'_ 7. ήρθεηνίκη°γιανα σει .
γ: ,θ ψυκοηονικό την'¦ομασα που ,.
υηρσερκεται.απότσ Φιασκο `" : των πρσκρ ματικών του ί 
“ ο; τ ' - _ 88
Ο Και ειδικα
όταν ο ίοιος ο
υφυπουργός πθπητισμοιί
ήταν αυτός που με ανακοίνωση
της τινι είχε εεττ· με τρόπο
επίσημο την ατζέντα της
συζήτησης των τριών
μεγόηων
Το «ΦΩΣ» παρουσιαζει τις προϋποθέσεις για να ανέβουν
οι “ερυθρόηευκοι» για πρώτη Φορό στην ιστορία τους
στο δευτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κπήρωση του
Αυγουστου ο 'σπα αυτό Φυσικα εφόσον περόσουν τον
καηοκαιρινό σκόπεηο των προκριματικών
Το κΦΩΣκ
παρουσιαζει την ο .
ιδιαίτερη ζωή του μεγόπου
. . ΑπΜντικο .
Μπαίνω" ΜΜΜ απο Τα Ἡ "ΜΝ-Μ ποια τα σεναρια με την πορεία
παιδικό του κούνια ντκρι και των Πόρτο Σόήκε Μαντσεστερ
ω Μ ί . . Τ0Υ ΔΗΜΗΤΡΗ . ί . ' .
τ ς τε στα ως μηνες ΔΗΜ""|°γ τιτι. Λεβερκουζεν και :ακταρ
'ω Η" τα· Ντόνετσκ που ενδέχεται
να επηρεόσουν τη σε"
του θαυμπιακοιί στα
γκρουπ δυναμικότητας
της νεας σεζόν
Κ στη σεήίόα Ξ
“Φαινόμενσ»
ι·οί κατω
Διανυει το 39ο ετος της
ηηικίας του. παραμενει
ενεργό στεηεκος της Εθνικής
θ. ίρήανοίας και επιθυμεί να
ανανεώσει το συμβόηαιό του με
τη Νοτς κόουντι για ακόμη εναν
χρόνο ο τι θυμαται ο κόρσα από
τον θαυμηιακό και η επιθυμία
του να βρεθεί ως επισκεητης
στο Ρεντη συντομα για να
εανασεί αγαπημενα Η
του πρόσωπα
ΤΕΛ||(0Σ ΗΛ' ΠΑ
Τ0ΥΣ ΜΜπιπεποντ
'οπως και ο θαυμπιακός
στήσω να κανουν τρία στα
τρία για να περασουν ως
δεύτεροι στον Μπα τους ο
Αν κόσουν. όμως. απόψε.
πιθανότατα αποκήείσνται από τα
προημιτεηικό
Η " ··¦αευκοι“ πωπωω
ί ¦° τ8'Ρ-ή"εΜ Ρε"
` ς ι πουεόωσε ο είπω
. η Η ωσττεη
Γραφει ο ΑΛΕΞΗΣ Β'ΡΒ'||Η¦ (σεήίσα '8)
9 .77 1 1 Ο 8 8 5 Ζ 1 50 3 ` ν ΓΡΑΦΕΙ :Τα “ΖΩΝΗ τον Ματσε» ο ΓιΑινινι·ιΣ ΜΑΘΩ ισεπισα τα) ~

Τελευταία νέα από την εφημερίδα