Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΝ!.
Ο ΠΑΝ:Ϊ Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑ0 ΤΟΥ 7
5 · ¦· ῦ
Β Δ Δ
ΗΕΦΗΜΕΡ·ΔΑ0Δ. έ ΜΜ26Μω2Μ υ.ωνΜ2Μ τι·ιι.ε·ε
  ' ' · κι" ΑΡΕΣΕ·
“ ΣΥΓΧΑΡ"Τ"Ρ|Α   ΜΜΜ
ΑποΔκκ“Μ ~  ΜΝ Εγω"
ΜΜΜ ι
χ “δ Η πωΣΜΝΠκΗ
χ ΜκΜΣΣε10κ
Μ πΡοποΜπΣ Ι ' 3
¦ ”Ψ '
Η έ  ι;ΐ
.  '  3 Ι - Ξ· ' π··ΜΜπ
 , Ή ω _ η· 'ΒΥ|||Μ!!
Σελ.
Ἡ. 13
ν ° ·ῇ< _ο···ΜΗΜι
Ι__/ Μ. Χ
/| Χ!
¦ / οκΡω...ΜΜΡο Χ
ΑΜΣ".  δ
. ΜΜΜ): έ
( Μπακ τοπ ΜΜΜ ¦Ύ
Χ κ ΜιΠΜΑΜε χ
  Ποπ21ποΜπ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα