Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ“ωί Ά για Παίαια 
Ερευνα ντοκουμέντο του Πατριαρχείου Μόσχα
Η συγκῆονιατική διαδρομή του Αγίου παταω. από τα Φόραοα
τα Καππαδοκία στη μαρτυρική Κόνιτσα, στο Άγιον Ώρα,
στο Όρια Σινό κι από εκεί στα Κατουνόκια και στην Παναγοόδα
Η μήκη στα παρασκήνιο για τον έήεγχα του Συνεδρίου ὅ
Ποιοι οι υποψήφιοι πρόεδροι ΝΟΔΕ σε όήπ την Εήήόδα ή
Ν Σελ.6-7
4 ,α
«ΧτυΠθρν”
την Αθηνα μ
ῇ"ρὡνὸυμε
οι βόμβα στα
80.000 θ
¦ Ι
Βρυξεῇῇ85 τον μήνα για...
ΑῆῆόΖει δραματικό π σταση - καθαρισμό
των εταίρων · Ασφυξία για Σε ιδιωτική εταιρεία
β. ή.
προσφυγικό, δπμοοιονομικό τα. 31
 Σελ.2. 4-5. 9. 18·Ι9. 36
ΜΜΜ; <<Μουρπ τρυπα»
στη νέα... 7.5 διο. ευρω
Δεειό τα μειώνει τι5
· γ Η αύξησή του ' ου ενοικίου. ονεοε ΕΝΦ|Λ, ι
Δεξιο5 ¦ Δ -“~τιῆ φορ. . . ουνταξει5
Πωσ' ο ΜΜΟ' (Με (Μία ! # . ο ΤΑΠ και ο ενιαιοε φορα εισοδήματα που Π
γιοκ" ηἔοβῇημοήΖογτεἴ . ι ” πρόκειται να εΠ|βῆΠθούν δίνουν -# ' .ζ ··
ω·Ω'" Έ τοτεῆειωτικόχτυππμα, ακόμα και γ Π < .· ; . _ σε μικρο'ιδιοκτήτε5 ακινήτων. '” 'Η ·· ” Δ
α ' Το φοροῆογικό τοουνόμι¦ ¦_ ι
κο|ροἔ βεβαια, δεν εξαντῆεήαι στα ακίνητα. Μ . τ
ν0 00β0080Ι8| _ η Η .. Δ” Ξ Φόροε πρόκειται να επιβίἱπθεί κἔΞ:ζἔξρ¦ζἑ5Ἡ
η κυβέρνηση»  Λ ή'. " Η -- ` ακόμη και σε εισοδήματα νὲ0“5σ“Μἔ·0ΨΟ“ἔ
Ἡ Σελ.12
  μ - ί .. αΤόκήιν»Μίχαυ'
«Με όήοεπὁήοε ' ή ΕφοΠῇ|στ85 ι  °εΜρομΜ0“8 =“·
γ . ,_ - σε... φουρτουναὶ Μ εεε σε, 
ΜΒ  <τΔἑνουν>›τα βαπόριατου5 ' 7 
τα. τα ' τ η^·Ιἔ:λ9?Ξἔσε Πω ευκωΜ8 =ἶΐΞἔ16  γ ή =Σελ.6-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα