Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ισχυρές κεφαλαιακά οι τράπεζες, διαβεβαιώνει ο ΣτουρνάραςRecognized text:
¦ _7 . _ ε 7. 
>. ζ ?Έ ςῖ . .:_'
Πέ. Κ .Ϊ ι? _ Γ κ 55.' ΕΙΑ Ψ
_ `. ¦ . Ε ~ ε- · -- ._ γ .τ
1; ._.. Ϊ ._- ο -- _ ·- Η .- .> ,¦ Η - Ρ «7. - Δ - ο ·· ς .· .Μ .-> ο 'έ. - ί·
-3¦;;- .. - ι-.- . .ω - . η: . . , - Ε- “'
. . _. Ϊ! , . ε ν γ η.. ·.
ι-ιΜΕΡι-ιΣιΑ Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
#_ἙτΠτΠἙ τε
ΓΔ. 55' ,Μ
---.*φΜ.τ. η··--:. “ εν.
Οι Δεικτες της ημερας
,.·_._η--_-1 . >
ΜΜΜ _
περαίωση __ _
φ Μ ΜΒΜ παω .
ΜΜΜσυ _
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-Μ
ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤ|ΟΥ
ΕΤΟΣ 27ο
“-ω”-.-< ”-_ :ε
Γενικός Δεικτης
ἔὲἔἔἔἔ
ΙΜΜ Μ Μ
ΑΡ.ΦγΜογ566ι τιΜι-ι 1.5 ε
.η ..Π-ΠΜ9 
Κινηση Μετόχων
 ......... 
 ....... 
«Ο ΧΡΗΜΑΤΟΠ|ΣΤΩΤ|ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤ|ΜΕΤΩΠ|ΖΕ| ΠΡΟΚΛΗΣΗ): ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ»
|ΣΧΥΡΕΣ ΚΕΦλΜ|Λ|(Α
οι τράπεζες. διαβεβαιώνει ο ι'. Στονριιίιριις
Εχουν απωθεί μέτρο για τα ΝΡΕε. τονίζει ο διοικητής της ΤτΕ
Ευύνε στο ΔΝΤ γι καθυερπσεις
επιρρίπτει ο Φρ. Κουτεντόκης: Κανείς δεν
έχει καταπόβει τι θέπει το Ταμείο τα. 
οσον ια στην
Σελ. 32
κεφαλαιακή θέση των ελληνι|-| κών τραπεζών είναι ιδιαίτερα ισχυρή. διαβεβαίωσε οδιοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος. Γιάννης
Στουρνάρας. μιλώντας σε εκδήλωση
που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα της
Κροατίας, στο Ζάγκρεμπ.
Προσέθεσε. δε. ότι έχουν αναληφθεί
δράσεις στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων προκειμένου να
βελτιωθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. Γενικότερα όμως η
εικόνα αυτή χαρακτηρίζει το σύνολο
της ευρωζώνης καθώς οι δείκτες κεφα
' · - λαιακής επάρκειας των τραπεζών της
ζώνης του ευρώ έχουναυξηθείαπόπερίπου 8% το 2008 σε περίπου Τ4% σήμερα. Ο βίος υπογράμμισε την ανάγκη
να αναθεωρηθεί το πλαίσιο επαπτείας
των τραπεζών τα επόμενα χρόνια. Ο
κ. Στουρνάρας υπογράμμισε επίσης ότι. εξακολουθούν να υφίστανται προ
ί κλήσεις και αναφέρθηκε αναλυτικά σε
επτά από αυτές:
Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα. η πρώΤη πρόκληση είναι η ολοκλήρωση της
Τραπεζικής Ένωσης. Πρέπει να αντιμετωπιστούνζητήματασχετικά με την
επάρκεια των πόρων του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (5%), τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Σύμφωνα με τους επικριτές, το μέγεθος του 5ΚΕ είναι ανεπαρκές και η δομή
της διακυβέρνησής του είναι υπερβολικά πολύπλοκη. Ελλείψει ενός αξιόπισΤου μηχανισμού σταδιο θα οποιο
ξουν πιέσεις για ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (8ττοεε
πέστε) με την εφαρμογή επιεικών σεναρίων, το οποίο θα ήταν εις βάρος της
προσπάθειαςγια διασφάλιση της χρηματαπιστωτικής σταθερότητας. Η
δεύτερη πρόκληση σχετίζεται με το ζήΤπιο· της αυξημένης ετηβσοσνσης που
συνεπάγεται για τις τράπεζες η συμμόρφωσή τους προς το νέο κανονιστικό πλαίσιο και των εκτιμώμενων σωρευτικών ετππτώσεών του. Στενά συνδεδεμένο με την προηγούμενη πρόκλησηείναι και τοζήτηματουπόσοεμπροσθοβαρής πρέπει να είναι η εφαρμογή
των αλλαγών που απαγορεύει το νέο
κανονιστικό πλαίσιο. Η τέταρτη πρόκληση αφορά την ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση από τα εκάστοτε οικονομετρικά αποδειΎματα. '
πρωτογενές πηεόνασμα Μείωση φόρων για μεγόηες Ε.Ε.: Πιο ήπια σταση για
3.058 δισ. ευρώ επενδύσεις ζητα ο ΣΕΒ τραπεζικές ππηρωμές
Το δίμηνο ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ι «Η υπερφορσαόγηοη παραγωγικών ι ΓιεριορΖεται η δυνατότητα της ΕΚΤ να
-Υπερδιππόσιο του στόχου .. .. . ; εργαζομένων είναι συνταγη αποτυχίας» 4. ι απαγορεύει μερίσματα. μπόνους :Η 
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ τιτι
Ν. Καραμουζης:
Η Κυπρος μηνυμα
αισιοδοξίας
ΓΕ!
η ετα >.ῇ τικ- «~ψβ
γαρ ζμ Ι _ι__ι_._ ς ` __
. ^ . ”ιι_ια,-~ιῖ ιΠ..“
Βόνιτσα τα: Ει_.ι“~:~ι::;ιιι ΣΔ. 7
.Μαη ι.75ο € .5
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας ;. τ . -.
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό η θετικό
στο ταμππό
Σελ ι:-ιΞ
ΧΑ.: Διαθέσεις
συντηρησης στις
550 μοναδες
ισχνός παραμένει
ο συνοπικός τζίρος.
στα 5ι.5 εκατ. ῦ 
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Στα 47.6 εκατ. τα
κέρδη του ομίπου
Μυτιπηναίος
Ωθηση από τον τομέα
Μεταααουργίας - Οι στόχοι
και οι προοπτικές ε. ι. 
Ενίσχυση τζίρου
και ΕΒιτοΑ για
τη Μέτκα το 20ι5
ισχυρές οικονομικές
επιδόσεις. παρα το ασταθές
περιβόππον ·~ ο
Ενισχύθηκαν
50.5% τα κέρδη
της Για. θρόκης
Αισιοδοξία για το 20ι6 Τέπη πωπω οι νέες
γραμμές παραγωγης ι . τ. .