Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΧΧ' |7ΊΞ·Ξ7°°
,|,!|,']!!!!']|Ι'|
2Δ ΜΥ Μό.
ΚώΙμεμνἡ
ΜΜΜ
. ι Μ 
:Αρ.Φωοω.732.
7 Τιμἡ.'.Ν€.
Η εισήγηση του ΣἱλΒα για τα Μια αιἑμια
της μεααἱας γραμμής του θρύλου!
ΊἶΠαια η αιμαιηγικῆ της διοίκησης - ι ` ' “ '
; για-δ νἑὁ“μὁαι£μ σ η 7
ΣΤΗ" |'|0ΡΤ0|'Μ|| Ο ΜΑΡΚΟ ζ .
Για να περασει με Νιν οικογένεια του τα Πασχα ιων Καθαλικῶν!
· Τη Δ£ιιιἑμα ξανα ατα Ρένια · Ρ£ιιὁ από αῦμια και για κους παικτες
'ἩΠΜΜωἩ·ΗΜ
Μ·ΜΜΜ·|'Μ-·Μ
ΜΜΜ!
ΜΜΜ
ΜΜΜ ω›1· ·Δ· · 'Δω :Ωω 489104 ωωωωωωω.
'ω' ' ” ΠΕΒ!” Ἡ ΜΜΜ “- · ωωωιωΜ
“ω ··ωιω“ι~ -·ω·ω“ωω Μω- · -#
Πδ1θαρΧ1κἡ ὁἰωξηοκξ1νὁαλο κα1 κατὁΠ1ν
εορτής γ1τΙτον...
ΚουλιμΠαΜ! · Κἱνὁυνος γκι
τη φ1ἑοΙα με Καλλονή
@ΗΜ