Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΑ ΧΡΕ|ΑΣῖΕ
Δίχως περιθώρια για νέα
απώπεια ο θαυμπια.- κος ετοιμαςει εκπήή. εεις αύριο στή “βασίπισ; σα» ο ΚΟΜΑΝῖΟΣ θέίίει να
Ξ αει ο Σφαιρόπουπος πανω
στο παρκέ ώστε να.
σμπαραήιασει -αν μπορεί- τα ουκ οήίγα
επιθετικό όππα
τής Ρεόή
Μου πόσα το πανε οι ισπανοί ο
ή Με. που παραδοσιακό οεν περναει
καπό στο αειριίνής
και οιήίας-. έρχε
ται σήμερα στή
ι χώρα μας με ποήύ
Χρί = . χαμήίιούς τόνους › Μ
Γραφει Ο ΠΑΝΤΕΑΝΣ Δ'ΑΜΑΝΤΟΠ°'Α°Σ ίσεῆίόα 'ΑΙ
 ήποτιήινΜιτ
; τιμ προειιι·οτ
Δ/ντής: ο. Νικοῆαιδιτς
7 ,Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑκβιιΣ Ο 80 Θ
πεΜπιιιΜ ΜΑΡτιον 2048 ο Λο; που '_
ο τεαευταίος επι£ών από
. | τα Μυθική οικογένεια των Αγόριαη νόπθυῆων. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.
γιος του Γιάννο. του επονομαζό
- μενου “όόσκαήου··
Το ονομα του έμπειρου
Ιπαρίιγοντα ακούστήκε έντονα
χθ ς ότι θα συζήτήθεί στή σήμερινή
συνόνόήσή κορυφής στο υφυπουργείο Μπήτισμού;υπό τον Μαύρο
κοντονή μεταξύ
βαγγέήή Μαρινακπ.
Δπμήτρή Μεήισ.σανίθή. |βόν
:αββίόή
 ι·κι·ττικιι Για τιτ αιήι·Ροετ τπτ
.3. ατττιιτήτ τιιτ τντκεΨιιτ τήιι “απαίσια
” Άρθρο θέσής από τον καθήγήτή πανεπιστήμίου. πρώήν
δήμαρχο πειραιώς και υπουργό ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡ|ΑΝΟΠΟΥΛΟ
ο Γιώργος πρίντεςπς.
που για προήήπτικούς περισσότερο πόγους σεν έπαιξε τα Δευτέρα
κόντρα στπν κπφισια. θα έχει πρωταγωνιστικό ρόήο στον αυριανό παο οι·
Με· αγώνα με τήν πρωταθπήτρια
Ξυρώπής Ρεόπ
η ο ποσοσώαιρικός εισαγγεπέας
έσκασε πειθαρχική οίωΞή στον.θήυμπιακό για το ματς στα περιβόήια.
στο οποίο ένας αναπτήρας είχε πεταχτεί προς τήν πήευρα του παίκτή
του Πήατανια στο θα' τής αναμέτρήσής ο Αυτή ή απο" προέκυψε
ώστε να μπορεσει ο αθήήτικός οι·
καστής να χρήσιμσποιήσει το βίντεο
του αγώνα ο ΑΝ ο θαυμπιακός τιμω- ι _ η . ς ,
ρήθεί τεπικό με μια αγωνιστική. κιν- _ ε Ο ΜΒ στα" Β κωουνεύει ή Φιέστα τής τεπευταίας γ . Ια  δ “ς Μ°ΨΜς
αγωνιστικής με τήν καππονή ῖ= ῖ ` η  Λώ”
το ματς αρχίζει στις
8.00 μ.μ. και θα μεταοοθεί απευθείας
από τον Ο" Τν εροττ
τ ο αιαιτπτής είναι
ο Ρουμανος Κόβατς
οι “πρωινού
που οεν αρθρωσαν
.ούτε μια Με" για τή 6οήοΦονική επίθεσή των οπαδών τους στή Λευκαοα. θεωρούν ότι τα ήόγια τής “προαγουν τή βία». πες και στα απο
δ"¦ῇ°|° °"°|°°6ῇ"°¦ε °μ°_ "0 ιι“θ¦ "¦Ρ¦| ΚΔ' ΚΔΑΠ!
ΡΑιι ο Το βασικό νόήμα των μετα
σας. σε όπα τα σπορ.
ο ήροπονήτής μιήαει με
το σεις και με το
σας...
γραΦών είναι ή περαιτέρω βεήτίω- :~
σή του ρόστερ. παντα σε σύγκρισή . :
με τήν προήγούμενή σεζόν ο
ΑσΦαήώς και υπαρχουν περιπτώ
- / σεις χαρισματικών παικτών που
, υ ' . είναι ποπύ ούσκοπο να αντικατα>> Νέα' ο σταθούν ππήρως. εντούτοις πρό- η
ο υ "ρέ"εη° κειται για τις εξαιρέσεις και όχι για Η
- "ρ°°¦κ¦¦Κ¦ ς τον κανόνα ο Η πραγματική επι= κα' α6χεω _ ο' ο τυχια προκύπτει οταν οι καινουρ` - ο ` υ ' ῳ ' ' γιοι ασβήνουν· τους πρώήν και όχι
όταν αναγκαζουν τους οπαοούς να
αναποήούν αυτούς που έΦυγαν
:εμπό και .
έργον· για τους η
πρόσφυγες 3
οι ουσ εΞτρέμ .έ
του οπυμπιακού τί
συμμετείχαν '
στα χθεσινή
όιανομή Φαγήτού και ρούχων Η
στους πρόσώυ- `
γε€. συνεχίζοντας τπ οπου· η
όαία με" `
θρωπικιί σρσσπ
που τεθείται :
καθπυερινό υπό· μ;
τήν αιγίδα τής Ϊ.
Με οπυμπιακός Ϊ
Αποκόήυψαν μόήιστα ότι
τέσσερις Φορές έχουν έρθει
κατασκοποι τής Ίντερ στο
καραϊσκόκπ και όήήες τόσες
οι Μονεγόσκοι ο Γιατί έμεινε
ο Μποστ στον οπυμπιακό για
ακόμή μία σεζόν. ενώ όπμοσιεύματα από το εξωτερικό τον . .
1 ήθεπαν να βρίσκεται τον περα- . . η
σμένο Αυγουστο μία ανάσα
από Ρόμα και ΝιούκαστΜ
Η ειοική περίπτωσή
του Μανιατή ο οι σίγουροι
Γιαννιώτας. Μπέρτος. Γούτας και
οι Μπενίτες και κουρτίνες που
κανουν οπουοαίες σεζόν σε
Μεξικό και Κύπρο
τεντώνει: 
Νέα ποήυήμεοο“  ._ ¦
Η Σασουόήο
στήν Αθήνα
σήμερα για
τον Σιόβα
:τις τε ιουνίου ή “πρώτή- των .'
πειραιωτών για τή νέα σεζόν
σε περίπτωσή που οριστικοποιήθεί ότι θα παίξουν στα
προκριματικό του Τσαμπιονς
Λιγκ το καήοκαίρι
Γραφει Ο ΑΛΕΞΗΣ Β'ΡΒΑΗ¦ ίσεΠίδα '5) ` _ ΓΡάΦε' Ο ΓΙΩΡΓΟ: ΧΑΔΑ (Ο£Π'δΠ '8)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα