Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ'  _
¦ / ΚΑΛΗ ΕΠ|ΤΥ)(|Α :ΤΜΗΜΑ ._
Ξ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ “' “ 69
ΜΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ νΞ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ '
2λ+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | ΜΝΚΕΤΗΕΑΒΗ | Κ'ΝΔΥΝΟΣ ΕΘ|ΣΜΟΥ | ΜΒΑ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
Ο   Με Η Μ]    Ο
Μ ΕΟΜΜΕΡ'ΑΑ (ΜΜΜ ΪΠΜ ΠΑΜΑθΜΜΑΪΚΠΜ Μ 2· 'ΑΜ ΜΙΒ Η. ΟΠΑ" 288' Π": |.ΟΒ ε
:Ο ··-; ϊλκνϊλϊο:
7 Ι Ι . Ι ΜογΜτο:
'  _ · Η «Ο ΛΕΝΑ λ"0 ΜΗΝΗΜΑ Μ' ΜΑΜ ΑΝΤ"
ΜΜΜ “Αλέκο για Η ΜΟΝΙΜΟ" ' Ο ί ' ' '
που πῶωφ·ίρω». λενε οι «πρῶινω ·
Σελ
9 ΙΟ
¦ Ψ! 7
_ Σ"ΜΕΡΑΗΣΥΜΑΜΤ"Σ" “ ¦, 
 ΠΠ ΕΡΑΦΕ|0 ΤΑΥ ΚΟΜΜΑ"
> ΜΕ 'ΛΑΡΝΑΚΑ. ΕΛΕΝΑ".
_ ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΛΗ
ζ ' <
Έ _ - "ΠΟΥΡΑ ΜΑ'
Ο η;; ΑΜΒ "Μ Μ ΛΕΜΕ'
, *“ Ο· ΜΟΝΙΜΟ
ΜΒΜ: £ΙΙ|Β€βΛῳΕ  ,Δ_
 ·· κ· ·κ·° ~·< .Ο
Μ|Λ||ΣΕ ΜΕ ΚΑΝΕΙ" Ο Χ|Λ'ΑΜΣ ΧΑΦ ΠΑ ΝΑ ΠΑΡΕ' ΟΛΕΣ “|Σ ΠΛΗΡΒΦΠΡ|ΕΣ Γ'Α ΤΠ"
ΕΞΕΤΑΖΜΤΑ| Κ' ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΛΥΣΗΣ ΑΜΥΝΤ|ΚΠΝ ΧΑΦ
Λ ΜΜΜ Η ΕΜΕΑ
Η ΜΜΟ οΕ6ῖονΟΜ¦ Με", Βίκτωρ·
Μ·λιγκοῦδΠ ιξυππρΜ από Μρήςτ|
Νιπρω·όφ·κ·. 'λλ6 και · ρόλος το· ΩΜ
ΚΑ| ΜΕΓΑΛΑ ΑΦ|ΕΡΠΜΑΤΑ ΤΠ" ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΚΠΡΥΦΑ|Π ΤΜ ΚΠΡΥΦΑ|ΠΜ
. η· ~ _¦¦_
. σ. ,Η ·. ·-:
-_Λη ¦“
μ. ¦'¦
_ ΙΕ
. ` ή
ΜΜωΜ Η  Η" ΜΜΜ"
  Μ ω 30-7Τ|||'λΥΦΜλ
14-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα