Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
5ΡΟΠΤ
κι 69
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
' Εγινε κρούσπ στον Πογιέτ από
τι5 «νυχτερἱ6ε5». αλλά δυσκολα
θα καθίσει στον παγκο του5
'Απόεβδομαδατοραντεβοὐ 7 Ί Ι· ' ”ή ε 7 _ ί
'ἔἔἔἘἔΐήἔἩ% Βέλλια ΜΜΜ" ι Ἡ  Π ;ΔΑ | ΑΡ.ονΑΑον σου ι πωπω 24 ΜΑΡτιον Με | τιππιε
. 7_¦·· Ι χε : _ __ β 7 . με .-“__“_., τ., μι Ά, ¦' ·
'||""ΪΑΠθ'ΜΜ' “ ο °  Δ· 7 |(^|:|›_ |  κι Η! γ-Μ _ - _ 7 " “Μ ὡ
' ” ~ χ ο · η
' ή  ε , ΜΕΤΑ ΤΗ ΗΡΑ. Ο' ΝΒΑ ΑΑ' ΔΟΕ ΜΑΝΟΥ" ο
ΧΑΟΥΣ = 7 ~  “ ο. τπειπιοχχήοιπεπποντοντυπική_
«κΕΡΔιΣΕ» π χ _ ~ , - __ - θα ·ΔοιιιτππονπιοτοκήπκοΣκιοχπτυ,
οι«ΑΝΑΓεΝΝπΜΕΝ0ι» ·ε ι ο* ϊ ` ΑκοκοκτοιπποειπεπιοογιιιτυκοκιπχΕπο
·  ›  2 _ _ ιππιπππεκκαπππΔππκπιπ
ΣΤ|Σ θ"0Σ'|0ΝΑ|ΕΣ
Η : '· · -· ~ = 
ιὑἩΜ
Π οι παίκτε5 που ο 'μπε
καταφερε να του5 κάνει
ξανα πρωταγωνιατέ5
' Νέα πρόβλπμα με τον Ζαιρο
των 6)
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΝΑ Γ'ΝΕ| ΟΜΑΔΑ
Γραφει ο ῖήαο3 Παπαχρήστου
ΡΕΚΟΡ ]5ΕΤ|ΑΣ
· «Εκρπεπ» στα εισιτήρια
των«“ίῖΡΝων» Φο Αλεξάνδρεια ΠΠ 2 μμ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΝΑ", ΜΝΗΜΗ". ΜΕΝΑ" ΝΕ του νονιιοπιο
καθὡ5 και σε ι Ι αγώνε5 έχουν
 ΒΑΣπ(Α ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑ:
του τυφλού οπαδοὐ που μἱλπσε ' ι ι
με Αναστόπουλο και παίκτε5 . . , . ,
' Αντι6ρα π ΕΠΟ επειὁπ π ατζεντα απτεται του αυτοδιοικπτου
'ο ΕΜ" @ ' Αναδρομή στο «ανθολογιο» των.. φιλοφρονήσεων που έχουν ανταλλαξει οι τρει5 μεγαλοπαραγοντε5
' Νέα επιθεση Αλαφουζου¦ που δεν θα παει στο υφυπουργειο
ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΥΤ|ΑΗ Ν Η
_ Ενέδρα ΜΙΒ ΜΜΜ - · τε Ανοιχτή τοπική ο ετιΑπΑποκι πχ τοκ παπι
του Αιολικου στην αποστολή “ Φ ΜΑ Μ' "Μ ΕΛΛΗΝΑ "Η"
του ΠΑΟ Βαρ6α5 μετα το ι -Ι
 ο ` Δ||'|Λ0 ΚΟΝΕ'
ήπια @Φ _ ο ._ ι" .
ο " ` ' Σοβαρή διερευνητική επαφή με τον 3 Ι χρονο Χιλιανο καφτπ που έχει ποπ
Ο Μ “ · μιλήσει με τον Καρνεζπ ' Στο... ρανταρ και ο Παναγιὡτπ5 κονέ.
 ,· η - ὁ Α ` ο οποίο5 δεν «έπιασε» στα Φιορεντίνα κι έτσι π Ουντινεζε ψαχνει
ο Λεωνίδα κωωωκΠΞ μ ζμ '. να τον 6ὡσει εκ νεου δανεικο
Με Ζακύνθου Με' μάχη ι' ' Στή λιστα με του5 αριστερου5 μπακ και ο ινσουα
ενήντια στα λευχαιμια
και υπαρχει αναγκπ από αίμα