Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στο σκοτάδι οι φορείς-φαντάσματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠτΕμβΡιοΥ 2063

17

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10325

1€

www.ethnos.gr

Εξοδος πριν από τα 62 για
100.000 ασφαλισμένους
1.000

Γιαννιτσά
Αλεξάνδρεια

421

Βέροια
Λευκόβρυση
Κόνιτσα
Δολιανά

1.417
Κατσικάς

660

Χέρσο
Νέα Καβάλα

734

Νέα Καρβάλη

Λαγκαδάς
Βόλβη
Διαβατά

500

1.581 Λάρισα
Κουτσόχερο

Τρίκαλα
Καρδίτσα

101

Φιλιππιάδα

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Θερμοπύλες

Οινόφυτα

Ελαιώνας

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Λαύριο

Σε λειτουργία
48 «hotspots»,
αναζητούν
άλλα 19
»14, 27

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ... ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

ΣΤΟ
ΣΚΟΤΑΔΙ
οι φορείς-φαντάσματα

»30-31

»34

▶Σε μεγαλύτερη

συμπίεση οδηγούνται οι νέες κύριες
συντάξεις όσων
φεύγουν με 15-20
χρόνια ασφάλισης

Υστερα από 6 χρόνια εξαγγελιών και την εναλλαγή τεσσάρων κυβερνήσεων
το υπουργείο στέλνει νέα τελεσίγραφα σε... άγνωστους παραλήπτες: όποιος
δεν δώσει στοιχεία μέχρι τα τέλη Μαρτίου χάνει τη χρηματοδότηση »6-7

Εξωση σε 9.000
ρακοσυλλέκτες

Τιτανομαχία
σε 200 αίθουσες

τoy ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟY

πομείωση της Εθνικής
Σύνταξης κατά 2%- 10% για
όσους φεύγουν με 15-20
χρόνια ασφάλισης, μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης μέχρι
την πρώτη 25ετία και μεγαλύτερα
για
τον μετέπειτα ασφαλιστικό βίο προβλέπει η τελευταία ελληνική πρόταση προς τους δανειστές. Στο πλαίσιο
του διαρκούς μπρα ντε φερ για την
ολοκλήρωση της δύσκολης διαπραγμάτευσης στο Ασφαλιστικό, οι νέες
κύριες συντάξεις όσων φεύγουν
με
λίγα χρόνια ασφάλισης (κυρίως 1520) οδηγούνται σε μεγαλύτερη συμπίεση. Την ίδια στιγμή, η επικρατέστερη μέθοδος για τον επανυπολογισμό των καταβαλλόμενων κύριων
συντάξεων προβλέπει την εφαρμογή
των νέων ποσοστών αναπλήρωσης
στις συντάξιμες αποδοχές με τις
οποίες έχουν «βγει» οι σημερινοί
συνταξιούχοι.

Τι προβλέπεται

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

BATMAN V SUPERMAN

Η νέα πρόταση της ελληνικής
πλευράς προς τους δανειστές
Α

Μπροστά στις σκληρές απαιτήσεις
του κουαρτέτου, το νέο σχέδιο
της
ελληνικής πλευράς προβλέπει:
 Εθνική Σύνταξη.
Κλειδωμένο θεωρείται το ύψος της Εθνικής Σύνταξης στα 384 ευρώ για όσους φεύγουν
με 20 χρόνια ασφάλισης και πάνω.
Κλειδωμένο θεωρείται το ύψος της
Εθνικής Σύνταξης στα 384 ευρώ για
Το μεγάλο «παζάρι» επικεντρώνεται
όσους αποχωρούν με 20 χρόνια ασφάλισης
και πάνω
στις συντάξεις όσων φεύγουν με
1520 χρόνια, καθώς «πάγιο αίτημα»
σύνταξης. Επίσης μέσω του επανυπολεστές για τα 15-25 χρόνια. Αξιώνουν
των δανειστών είναι η κατάργηση
λογισμού θα «κλειδώσουν» και το
ύ- δηλαδή βαθύ «μαχαίρι» στις
μίας μονάδας στις εισφορές υπέρ
της 15ετίας. Στο πλαίσιο αυτό η
συντάΕτεψος των σημερινών καταβαλλόμενων
ΤΕΑ θα συνδυαστεί με στοχευμένες
ξεις όσων φεύγουν με λίγα χρόνια,
λευταία ελληνική πρόταση προβλέσυντάξεων. Η τελευταία ελληνική
περικοπές στις επικουρικές όσων
στη βάση του «ό,τι πληρώνεις... παίρπει απομείωση της Εθνικής Σύνταξης
ειπρόταση ξεκινά από το 0,77% (αντί
σπράττουν από 1.400 ευρώ και πάνω
νεις». Η κυβέρνηση προσπαθεί
2% για κάθε έτος που υπολείπεται
να
για 0,80% της αρχικής πρότασης)
για διατηρήσει τον αναδιανεμητικό
(άθροισμα κύριας και επικουρικής)
της 20ετίας. Οποιος φεύγει με
χα19
την πρώτη 15ετία και καταλήγει
στο ρακτήρα του συστήματος, ώστε
και
με
χρόνια θα δικαιούται την Εθνική Σύ«κόφτη» στο 40% ως ανώτατη
να μην
2,01% (αντί 2%) για τα 39 και πλέον
περικοπή.
καταβαραθρωθούν οι κατώτατες
νταξη μειωμένη κατά 2%, δηλαδή
συθα
χρόνια. Οι συντελεστές στις ενδιάμε Επανυπολογισμός.
ντάξεις. Εδώ έγκειται και ο πυρήνας
παίρνει 376 ευρώ. Για όποιον φεύγει
Ο
επανυποσες κλίμακες είναι ελαφρώς μικρότελογισμός των καταβαλλόμενων
της μεγαλύτερης διαφωνίας στη
με 18 χρόνια η Εθνική Σύνταξη
σήδιαθα
ροι σε σχέση με την αρχική πρόταση
μερα κύριων συντάξεων θα γίνει
πραγμάτευση, το πόσο αναλογικό
απομειώνεται κατά 4% (368 ευρώ),
με
ή
για τα πρώτα 15-25 χρόνια (π.χ. 0,1
ή αναδιανεμητικό υπέρ των αδύναμων
βάση τις συντάξιμες αποδοχές με
για όποιον αποχωρεί με 17 χρόνια
τις
0,2 μονάδες) και ελαφρώς μεγαλύτεοποίες αποχώρησαν οι συνταξιούχοι.
θα είναι το σύστημα.
6% (361 ευρώ), για 16 χρόνια 8% (353
ροι για τα χρόνια μετά την πρώτη 25εΕίναι τεχνικά ανέφικτο να βρεθούν
ευρώ) και για 15 χρόνια 10% (345
τία.
Οι διαφορές
οι μισθοί ολόκληρου του ασφαλιστιευρώ).
 Επικουρικές
Οι αλλαγές έγιναν σε μια προσπάσυντάξεις. Μετά τη κού βίου
 Ποσοστά αναπλήρωσης.
Για παράδειγμα: μισθωτός με 700
για τα εκατομμύρια των σηΣτο μέσκληρή διαπραγμάτευση με τους
θεια μεγαλύτερης ανταποδοτικότητας
ε- μερινών συνταξιούχων. Στις αποδοχές
ευρώ μισθό και 15ετία παίρνει με
τωπο των ποσοστών αναπλήρωσης,
την πικεφαλής του κουαρτέτου
εισφορών - παροχών, αλλά η γεφύστην
Α- αυτές θα εφαρμοστούν τα νέα
αρχική ελληνική πρόταση 470 ευρώ
η απόσταση που χωρίζει την ελληνιποσοθήνα, η ελληνική πλευρά δεν απορωση των διαφορών με τους δανειστά αναπλήρωσης.
και με αυτή των δανειστών μόλις 387.
κή κυβέρνηση και τους δανειστές
κλείει το ενδεχόμενο να γίνει δεκτή
στές δεν είναι εύκολη. Το κουαρτέτο
Αντίστοιχα μισθωτός με 1.000 ευρώ
Να σημειωθεί πως οι δανειστές δεν
είναι μεγαλύτερη από ό,τι για την
Εμερικώς η πρόταση για αύξηση εισφοκαι κυρίως το ΔΝΤ θέλουν αναπλήέχουν θέσει «βέτο» για τις εκπτώσεις
μισθό και 36 χρόνια ασφάλισης παίρθνική Σύνταξη. Κι αυτό επειδή οι
νέρών, π.χ. στο επίπεδο της μίας μονάρωση στο 0,45% - 0,60% στη 15ετία
με νει με την αρχική ελληνική
που έχει προσφέρει η κυβέρνηση
οι συντελεστές αναπλήρωσης θα
πρόταση δας. Ειδικά η Κομισιόν
καΕθνική Σύνταξη 340 ή 320 ευρώ,
φαίνεται πως αγρότες και ελευθεροεπαγγελματί σε
ενώ 780 ευρώ, ενώ με των δανειστών
θορίσουν το τελικό ύψος της νέας
ες,
680- κινείται, κατά Ελληνες αξιωματούχους,
προτείνουν αρκετά χαμηλούς συντεενώ ήδη έχουν «κλειδώσει» οι περι690 ευρώ.
προς την κατεύθυνση αυτή. Η αύξηση
κοπές σε μερίσματα και εφάπαξ.

Eλευθερούπολη

Πέτρα

191

»16, 25

479

7.265
Πολύκαστρο

ΠΕΜΠΤΗ

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Συντάξεις

Τα μεγάλα «γιατί»
Το πένθος διαδέχεται το πρώτο σοκ στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες θρηνούν για τα θύματα
υπό το άγρυπνο βλέμμα των αστυνομικών. Ερωτήματα για τα «κενά» ασφαλείας. »3-5