Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αι) ΦυΜυυ5-Π .νννιν(ιαιοιιε·.ν5ςμ .τιμοικίακι~.ιπτοιιεν.Ντι·
Μέχρι και τριπλασιασμό τη8 μοναδιαία8
αξίαε των δικαιωματων για νέου8 και
νεοεισερχόμενου8 στο αγροτικό επαγγελμα. μπορεί να φέρει η επικείμενη
κατανομή ενισχύσεων ανω των 50 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Ωστόσο. από την πλευρό τη5 πολιτική8
ηγεσία8 και του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται σιγή ιχθύοε επί του θέματοε. σελ. 26. 50
Καταπιστευτικός
Λογαριασμός
αντί Εγγυητικών
Στο χέρι των προμηθευτών (μηχανηματαδεε κ.α.) θα πηγαίνει η προκαταβολή
για εγκεκριμένα επενδυτικό σχέδια με
βαση το νέο σχεδιασμό των διαχειριστικών αρχών. έτσι ώστε να μην χρειαζονται εγγυητικέ8 επιστολέε. σελ. 44 - 45
Σε τραγικό οικονομικό αδιέξοδο και
αντιμέτωποι με τον Τειρεσία βρίσκονται πλέον εκατοντόδε5 τευτλοκαλλιεργητέ8 που εμπιστεύθηκαν την Ελληνική Βιομηχανία Ζόχαρηε, ωστόσο
παραμένουν απλήρωτοι για την παραγωγή τη8 περασμένη8 χρονιαε. σελ. 2
Αρκεί μόνο κτήμα
για αδεια αμπελώνα
Στιέ 15 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολή8 αιτήσεων για νέε8 όδειε8 φυτευσπ8 αμπελώνα. Προϋπόθεση να έχειε βέβαια το αντίστοιχο κτήμα. σελ.31
ΝΤΟΜΑΤΑ
Το Καθολικό Πασχα έχει φέρει
στα 80 λεπτό τη θερμοκιιηιακή.
Περισσότερα εμπορεύματα.
ένθετο σελ. 19-22. 35-38
ΠΕΜΠΤΗ: Αρτέμονος Σελευκίας. Παρθενίου
Δένδρα στη θρόκη
τείχη στιιν Ημαθία
Παραγωγικα τείχη. η νέα ταση
στις φυτευσεις οπωρώνων που
σβήνουν μεχρι Θρακπ. σελ. 30
Μμμμ ι· ν!Ύ'“¦ι
Η' η· .ιη καμμια»
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Θ οικοΝοΜιΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑ|θΡΟΥ
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 ίνες. ΤΜ ΜΒΜ ;241 ?Με Ύ “κι 3 εαπ-ί. κι: με το Με :ο 3 ωρα;
ΨὶποΤΜίΖε
Ἡΐξ"°°τ" ΤΙ^2ΩΝ Τα 15 κιλα γαλα
~ 'Οί ι ι 03  ¦ ¦
ειμαστε 241 'Τι οσο η επιδότηση
· _καλΜό!`“ “170 17ο Η Γ β .3 .
7 ΜΜΜ 58___'75  Ι, πραγματα ασπς απο τις 7
Ϊ€λὅόΜδΒ“ `_“ ί* επιδοτήσεις στην παραγωγη
Με; το Αμυνταισ σελ. 25
Ραντεβου τον Σεπτέμβριο φαίνεται να δίνουν προς το
παρόν οι υπεύθυνοι των διαχειριστικών αρχών για το
πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Χειμώνα τα Σχέδια. σελ. 44
Αγελαδοτρόφοι
μικροί για φουντο
Τις δυσκολότερες στιγμές της
καριέρας τους ζουν οι 'Ελληνες
αγελαδστρόφοι με μικρές φόρμες
των 20 έως 50 ζώων. σελ. 10-11
Μήνας Βος, Εβδ. 13η
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΧΑΤΖΗ ΓΑ ΚΗ
Πολυ παραμύθι
με τον Χατζηγάκη
Τις τρίπλες του Δεληκόριι ξεσηκώνει
ο Αποστόλου, για να καλυψει τα νὡτα
του με το πακέτο Χατζηγόκη. Διαίρει
και βασίλευε, η τακτική. σελ. 8-9. 48
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:22 - Δόση 18:41
3 ;Ξἑ· Ο ε]
με έκπτωση 10%
Εκπτωση μέχρι 10% φέρνει ιι
αγορα εφοδίων με καρτα Αγρότη
της Τρέιπεζας Πειραιώς. Τρέχουν
συμφωνίες με εταιρείες. σελ. 12
Αγροτικό εφόδια
ΣΕΑΗΝΗ: 16 ημερών
Αρχισε πληρωμή
σε συνδεδεμένες
Για Πρωταπριλια πηγαίνει το
πριμ συνδεδεμένης στο βαμβόκι.
ενώ ηληρώθηκαν σιταρι. όσπρια.
ψυχανθή και σπαρόγγι. σελ. 6-7
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος