Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
'ΜΜΜ _ #8)>
|ΔΡΥ'Γ|·|Σ Γ. ΣΓ|λθλΡΜ|·|Σ
ΕΤΟΣ 29" Σ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7|32 ·'Γ|ΜΗ |€
η προσφορά της
ΣΕΛ|Δλ 5
Ενημέρωση ΕΕ'ΓΕΜ
γ|α θαλασσ|ο μέτωπο
ΣΕΛ|Δλ|5
Η παρέλαση άλλοτε
κατ σήμερα
Δεν θέλουν πρόσφυγες
στο Ριγανόκαμπο
λ λ _ Ἡ ' ί
Τη λογική «να πανε
αλλού», υιοθετούν
οι σύλλογοι και φορείς
της περιοχής
ΣΕΛ|Δλ9
Δύσκολες ώρες γ|α
τον |'|. Ραμπαβίλα
Σ'°" 
Καταθέτες της
(λίστας
Μπόρνιανς”
σπεύδουν να
πληρώσουν, μια να
αποφύγουν τις
όιώξεις με την
κατηγορία τη ς
φοροδιαφυγής και
του ξεπλύματος
Βρώμικου
χρήματος
Τη δυνατοτητα να πληρώσουν, αντί να
λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, επιλέγουν φορολογούμενοι που περιλαμΒάνονται στη «λίστα Μποργιανς» και που έχουν κληθεί απο τους οικονομικούς εισα"ελείς σε εξηγήσεις.
Σύμφωνα μεπληροφορίες, αρκετοί απο
τους καταθέτες στην [ΙΒ5 που περιλαμΒάνονται στην εν λογω λίστα, άρχισαν να
εμφανίζονται στις δικαστικές αρχές, δηλώνοντας πως επιθυμούν να ξεκινήσουν
τις διαδικασίες και ναπληρώσουν τα ποσά
που θα τους καταλογιστούν.
Ήδη 30 καταθέτες της [ΙΒ5 που έλαΒαν
κλήσεις απο τους εισαγγελείς για να δώσουν εξηγήσεις για φοροδιαφιΎή και ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος, δήλωσαν
πως θα υποΒάλουν συμπληρωματικές
φορολογικές δηλώσεις για τα ποσά που
είχαν «Βγάλει» στο εξωτερικο και θα
πληρώσουν ώστε να μην προχωρήσει η
ποινική διαδικασία σε Βάρος τους.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει εκτίμηση για τα ποσά που αναμένεται να
εισπραχθούν μέσω αυτής της διαδικασίας
καθώς οι Οικονομικοί Εισαγγελείς αναμένουν τα αποδεικτικά των πληρωμών
που θα προσκομίσουν οι συγκεκριμένοι
κληθέντες. Πάντως, εφοσονπάρουντα αποδεικτικά πληρωμών, οι δικογραφίες
για τους σιΝκεκριμένους καταθέτες της
ΠΒ5 θα τεθούν στο αρχείο.
Να σημειωθεί πως οι ελεγχόμενοι απο
τους εισαγγελείς είναι αντιμέτωποι με το
ενδεχόμενο δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών τους και άλλων κινητών και
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους.
Πριν απο λίγες ημέρες οι εισα"ελείς
προχώρησαν σε εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για συγκεκριμένα
προσωπαπου καταγράφονται στη «λίστα
Μποργιανς».
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ
Απελευθέρωση προσλήψεων
Σε υπηρεσίες
ανταποόοτικού
χαρακτήρα
ΣΕΛ|Δλ 9 ΣΕΛ|ΔΑ 8
Η @μη γὺ ΦΙΛΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΝΑΧΑϊκΗ
Βρείτε μας στο Γεεε|οοοκ ως: Εν0τητα Εκκλησ|ας '(0' ΕΓΓ|σ[ρδφε|
Γεγονότα Αχαϊας 7 Ι Ι
Πατήστε «Μου αρέσε|» & τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ δραστηρ|0ϊηϊσς νεων ο "εδρ0
θα φροντίσουν γ|α την ενημέρωσή σας ΣΕΛ 'ο ΣΕΛ 'Ζ
Ενεργοπο|είτα|
σήμερα η καρτα
αλληλεγγύης
Σήμερα θα ενεργοποιηθεί για ένατη φορά η κάρτα αλληλεγγύης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΣΕΛ|Μ |4