Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΠΔ|ΚΟΣ: 6ί 97
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤ|ΟΥ20ί 6 | ΕΤΟΣ ί5ο | ΦΥΛΛΟ 3.689 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΛΝΛΤ|ΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΛΝ|ΚΛΣ
Οι νοτιαδες και ο
...παλουκοκαφτης
μας αναψαν φωτιές
ΕΣΤ|ΕΣ Μ||(ΡΟΒ|ΩΝ ΚΑί
ΜΜΟ' ΣΚΟΥΠ|ΔΟΤΟΠΟ|¦ΤΛ
«ΕΤΚΛΤΛΛΕΛΕ|ΜΜΕΝΑ»_ . .ί
-Κατεγρόφησαν όλα τα εγκαταλελειμμενα
σπίτια στην Παλιό Πόλη μεσα.
Πανω από 20 είναι...
-Τὡρα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο¦
τον εχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. ..
Δυσκολος ο εντοπισμός των ιδιοκτητών
τους αφου καποιοι εξ αυτών δεν ζουν καν
στην Ελλαδα... ΣΕΛίΔΑ 3
θ ρ Με ρ ί
Κυριολεκτικό στο τελευταίο
σετ και¦ γιατί όχι στο τελευταίο
σερβίς κρίθηκε η τέταρτη
θέση του Πανναζιακου και η
συμμετοχή του στο ίίηε| ίου'.
0 Ολυμπιακός αν και έχανε από
τον Δρη 2-0¦ τελικό το γυρισε
και έφερε χαμόγελα στη Νόζο..·
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
Η «φιλοσοφία» τον Κανονισμού Χρήσεως Παραχωρσιίμενων Κοινόχρηστων Χώρων που «πέρασε» από την Δημοτική
Κοινότητα Κόςσυ αναμεσα στα αλλα «ακουμπό›> και στην αναβαθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των
επισκεπτων της πόλεως Μου. στην βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χωρων.
στηνασφόλεια και προστασία της κινήσεως τωνπεςωνστσυς κοινόχρηστους χωρους καθως επίσης και στον καθορισμός
των όρων κυκλοφορίας πεζών. δικόκλων και καθε είδους σχημότων σε πεςόδρσμσυς πεζοδρόμια και πλατείες...
0σσνσιίπω έρχεται στο Δημοτικό Χυμβσιίλισ¦ η απόφαση-εισήγηση της Δημοτικής
Κοινότητας Νόξσυ για τις Χρήσεις των Παρσχωρσιίμενων Κοινόχρηστων Χώρων...
ὁ | _ _ ε 3 Ν . 3- 'η
· _ ε
> γ Ν
τ 2.·
= - ·
Προσφυγικό:
το καταλληλο θέμα
για πολιτικαντικες
και αλλες κορὡνες
στη Ναξο Μ
ΤΗΛ.: ΖΖΒ50.Ζ468ί¦ ΕΛΧ: 22850235] ί¦ ΝΝ: 6974.3ί ί .260
;|. ε-. -_Ε Η
ε-Γηαί|:ίηίο@κγκ|8όίκί.9τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα