Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Στρατηγός: "Κηρύξτε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης"!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
24 ΜΑΡΤ|ΟΥ
20" θ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(Ί 053 ΐ) 393"
Τ|Μ|·| ΐ ΕΥΡΩ
         Α
_ ω η , η η¦ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4 Β|ΒΑ|Α
ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑ|·|Ν|Κ|·|Σ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑ| ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤ|ΑΣ |
ω ΗΡΩΝ ΜΥ Δ·
Μι ΟΙ ΜΜΜ  |
τω ΜΟΥ 
.ή - Ο επίἩμος αρχηγός
ΓΕΣ Χρ. Μονωλός
 ΜΜΜ"
Γ|ΑΤΟΧΤΥΠΗΜΑ 
 ΜΜΜ!
κλείστε τώρα τα σύνορα - Σχέδιο "Μπουλγκρόβιο"
για να ΠΟρΟδΟθ8ί η  σι' Ο  Σ£Λ|Δ£Σ6-7,24-28