Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ώρα... εφορίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"”"Π
ιι ιε7'ΩἩ
_ι7ι_ ί θ
ΔιΕοΝΗΦ ικΛ
ΠΑ ΠΟΛΥ“_ ΧΡΗΜΑ
 ΜΜΜ 
Η ΦΔΧ Ι ,ς ¦ μ:~μΡΜτ Χ
τι  Ο; :Μ ί[1ιΔν=κ ΜΕ
ΠἑμΠτη 24 Μαρτίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1849 - Τιμή 1,30 ε - ΝΝΝ.ε-τγρ°ε.εοΜ
“ναι γτ; κι ”1 - η ή”  ή
ἐί ι; _¦3_:;ι_ζι __ Πι: ί ιι μια] 'ίι τι  ί ίπ!
ιεΜ :Ν ί ΚΜ μια' η' `ν< "τ"Α'κ· ι'< Η;
ί_ι_.'Αί=ιή-]ιί;ιΔ/τ ΗιιιΜ||- [ΗΛ ίιἩι|·]ι/:ιιιιιί-,
Ἑὶίι
ΟΔΗΓΟΣ
, ΤΑ 20 505 ΤΩΝ Φ0Ρ0Λ0Γ|κΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑ ΠΡςὅτι-ιΝΦΕοἔἔ ΣΕ σο
ΩΡΛ... ΕΦΟΡΙΛΣ 
. ε  ἑ_
.ΠΙ ΝΕΕΣ 
ΣΕ ΟΛΕΣ Τ|Σ ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|ΕΣ,
ΔΗΜΟΥΣ ΚΑ| ΚΟ|ΝΟΤΗΤΕΣ
με εκκαθαριστικά “δυσφορία5“ 
ε Π· ο “Όξω
ΑΝΠ|ΓΕ| ΜΕ ΚΑΒΥΣΤΕΡΗΣ|·| Τ' ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΠΡΠΣΕΞΠΥΝ ~` 7' _ ΠΡ|ΣΤ|ΚΑ
2 μηνών το Ταχί5ηετ. Αν οι 6 εκατ. φορολογούμενοι ζ δ σε 3 διμηνιαίες
και η Προθεσμία υηοβολής στη συμΠλήρωση της 7 _ ~ ; δ δόσεις
λήγει στις 30 ΑΠριλίου, δήλωσης. η 7  “το   - η Πληρωμή του
θεωρείται βέβαιο Πως θα Τα μυστικα και 9 εκκαθαριστικού
Παραταθεί τουλαχιστον οι Παγίδες   κατ, εντολή
έως τις 3] Μαΐου των κωδικών ἴἶ` 7 των δανειστὡν
, __ “5£'73Ψ_ὑ_ι::ι_α¦_ι_ι_ί9Ό. _ι:ι_ι_ι_ιιΔ:ὡ:ω Ο ΝηΙ  ' · ή' ή:: ἱ“6¦
ηει>ιοΔικο Π* ΠΠ 1: Ϊ' Π”
η”
Ι ή ι ή( ἐἔ 'ΠΧ ή)
Ι ` -»/“°·ἔ·ἔ πιω `
Η; ΠΑΠ "Με" `
Χάος
δίχως τέῆος
και ένταση ῆ,θ Β Β Ι Ι 
· τα α ητων ε ικωνα χων:_
στηνἔιδομενη γ ς ρ Ντ 
ΕΜΠ"
Ξ ΜΘΘΚΕΝο ΒΑτΜΑΝνεευΡεηΜΑΝ ηρεΜιΕΡΑηΜΗΝ ΥΠΕΡ-ΜοΝοΜΔχιΔ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα