Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23 03
Τ  'ῦ «
πιο Η
' ' «ῷΕΝ ΟΑ  ΜΑΠΑ ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΤΡΟΦΕΣ" Γ|Α
ΤΕΝ;ΕκκΑοΑΗΕῷ.ΑΝΜΣΕ ΕΤο «ΜΕΤΕοΡοΕ·5 95,5» Το ΜΕΛΟΣ
ΤΗἑἑΕλΗΜΣΜΚΜΜΣ .Ο 7
· ΣγΜοΩΝΔΜΕΤοΝΝΑΝ
«ΦοεΤοΜΕΝΗ5ΜΕ'Το 513%
ΤΩΝ χΕΕΩΝ κΑ| Η ΝΕΑ:ΠΑΕ!
ο    ;  14,15,47,48
ΤΟ ΤΕΑΕΥΤΑ|Ο «ΑΝΤ|Ο» ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ Τ|ΩΤΑ
7· εκ ' »Τ Σελ. 36
· ' ΟΛΑ ΔΕ|ΧΝ0ΥΝ 50!) ΟΟΤ ΜΕ ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0 ' ΧΩΡ|Σ ΑΠΟΥΣ|ΕΣ Η ΠΡΟΕΤ0|ΜΑΣ|Α
 Η ΜΕΝ" ΑοΛΝΤ|κΝ Ε Τ
Ε ο Το
“ΟΥ 0ΦΞ'Λ0Ν '
7 'ΗΟΜΜΕ Α'
ΕΕΑ·ΕΕΤ·κΑ
ΕΤοΝ Μ
Πο·ο5 |νιεγ·ε·
ΑΝΩΤΕΡΩ Τογ Φ0ΡΠ'€@0ΛΥΜΠ|ΑΚ0
ΔΕ·χΝογΝ ο· ΑΕ·οΜο· 
ΠΑ @Π Ε ΑγΕ·ΑΝο ΕΑΝΤΕΕογ
Α ΠΠΕΑΜ (ΜΜΕ ΤΕΒΕ
' Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΒΕΑΑ|ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝ|ΚΗ 
ΑΡΧΟΝΤ|ΚΟΣ
ΠΑ|ΚΤΗΣ Ο
ΕγΝΕ·πΤ·κΑ
Θ ΕΕΜ'κΕΡ το?
ΠΡΩΤΑΓΩΝ|ΣΤΗΣ· ΟΧ| ΦΤΩΧΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ...
β ¦ἑ<.~ ι μ
 ό” ο? 
:Σ Ύ,
7 ' Ο ΠΡΕΑΕΒ|ΤΣ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΟΤ| ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΝΑΜΕ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕ' ΞΕΦΤ|ΣΕ|
Δ ¦ .Ί ΣΤΑ ΜΑΤ|Α ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ Ρ|ΒΑ »Τ Σελ 38,39
7. Α  ὅ Τ 4 ' ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ: ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τ ΞΏΟ
ΚΑ| ΤΟ ΟΝΕ|ΡΟ ΠΟΥ ΕΓ|ΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤ|ΚΟΤΗΤΑ ` _
Ἡ, “εἴ __ _Δ 7 "ΑΝΕΜ"Μ° ΠΜ” ΑγκΕ¦“Ν ΕΜ «ΓΑΤΕΣ» ΕΤο·χΕ·οΜΕΝο Τ
Προκρίθηκαν .¦4__   Ε-·~· η ΡΜ "ΗΜ" ΡΕΚΟΡ |ΕοΦΑΕ|ΕΤΗκΕ ·
· Η) ζ 'ι .- ·οιΣοΣΤΕΣ
(ο ό Τα) Τ γ “ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ _ β ' Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
κα' ΑΣΥοἘΟἙἐἔο χΟγ^ΝΤΕΡΣΟΝ Τ Α ο ΔΕΝ ΕΑΕ|ΨΕ ΠΟΤΕ
ΠΕΡΝ|ΣΣΤΑ5
' 25 ΣΤΑ 26
Ο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ!
Μ Σελ. 12,13
(κορίτσ|ο) _ Ι ι _ _ Δ <
ΕΤΩΝ: ' Σήμερα 12 Εξ ονοβολή5 ογὡνΕ5
_ ' Τουρνουά ΜοκΕδον|κού
ΠΕΝΑΑΤ| Π ΟΥ
ΥΠΕΠ ΕΣΕ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕ| 505