Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο λογαριασμός για το νέο κτηματόσημο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10323

1€

www.ethnos.gr

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

15.000 θέσεις σε εταιρείες
για ανέργους άνω των 50 ετών

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 950

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

ςτα Νόςόκόμέια

585 επικουρικοί
υπάλληλοι με
ετήσιες συμβάσεις

• Σελ. 6

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 22
ΜαΡΤΙΟΥ 2016

κόιΝωΦέΛης έργαςια

413 προσλήψεις στον
αγροτικό τομέα και
748 στον πολιτισμό
• Σελ.
8

έως τις 20 αΠριΛιόυ

Αιτήσεις στο ΑΣΕΠ
για 36 διανομείς
στα ΕΛΤΑ
• Σελ. 7

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ 9+9
ΜΗΝΕΣ

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑ

15.000 θέσεις σε εταιρε
ίες
για ανέργους άνω των 50
ετών

Tην Πέμπτη 24 μαρτίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων

Τ

ο Προγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων
που
βρίσκονται σε ιδιαίτερα
μειονεκτική θέση (ηλικίας
άνω
των 50 ετών) αφορά
ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚοΙΝΣΕΠ και
γενικά
εργοδότες που επιθυμούν
να
προσλάβουν μακροχρόν
ια
ανέργους. Το ύψος της
επιχορήγησης ανέρχεται
στο
50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικ
ού
κόστους του ωφελούμεν
ου,
με ανώτατο όριο τα 500
ευρώ. Η συνολική διάρκεια
της
επιχορήγησης είναι
εννέα
μήνες, ενώ μπορεί να
επεκταθεί για επιπλέον
εννέα
μήνες, εφόσον το ζητήσει
ο
εργοδότης.
οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συμπληρώσουν
τη σχετική αίτηση υπαγωγής
και
αφού λάβουν την εγκριτική
απόφαση, θα μπορούν
να κάνουν οι ίδιοι μια προεπιλογή
των υποψηφίων που θεωρούν
κατάλληλους για τη θέση
εργασίας που ανοίγουν.
• Ρεπορτάζ σελ. 8

Πριμ αΠό 17.000 έως

22.000 έυρω ςέ καθέ

ΤΟΥ ΟΑΕΔ

+

Ενισχύσεις
ύψους
900 εκατ.
ευρώ σε
παραγωγούς
»15-18, 31-34

αγρότη

Ενισχύσεις ύψους
900 εκατ. ευρώ
σε παραγωγούς
έως 40 ετών
Ποσό που θα κυμαίνεται
από 17.000
ευρώ έως 22.000 ευρώ
ανά δικαιούχο
θα μπορούν να λάβουν
νέοι έως 40 ετών, γεωργοί και κτηνοτρόφο
ι που
στηριοποιούνται στην παραγωγή, δρατη
μεταποίηση και την εμπορία
αγροτικών
προϊόντων. Οι τρεις πρώτες
δράσεις
του προγράμματος αγροτικής
ανάπτυξης αφορούν το πρόγραμμα
εγκατάστασης νέων αγροτών (προϋπολογι
σμού 277 εκατ. ευρώ), τη
δράση για τη
μεταποίηση (προϋπολογι
σμού 250 εκατ. ευρώ) και τα σχέδια
βελτίωσης (με
προϋπολογισμό 378 εκατ.
ευρώ).

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟγιαΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
το νέο κτηματόσημο
Τ

έλος κτηματογράφησης με βάση τις αντικειμενικές αξίες θα κληθούν να πληρώσουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύνταξη του κτηματολογίου του 65% της χώρας. »12-13

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Τηλεμαραθώνιος
Τσίπρα και
αναβάθμιση
Μουζάλα
Νέο κύκλο επικοινωνίας με
Ευρωπαίους ηγέτες ξεκινά
ο πρωθυπουργός για
το Προσφυγικό. »6-7

• Σελ. 4-5

7μηΝές ςυμΒαςέις

211 εποχικοί
σε μουσεία
για φύλαξη και
καθαριότητα • Σελ. 2

Με βάση τις αντικειμενικές τιμές ο υπολογισμός
 Ποιοι θα πληρώσουν και πόσο  Οι προθεσμίες και οι αλλαγές στον τρόπο υποβολής

ΠΡΕΣΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΙσπρακτικές
και για τα
κοινόχρηστα!
»14, 35

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Φόροι και τέλη
με βάση την
εμπορική αξία
Eρχονται αλλαγές στη
φορολογία και στα τέλη
κυκλοφορίας. »13

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 Διαμερίσματα με χρέη έως 3.500€.
 Ρύθμιση οφειλών με πιστωτικές & ευκολίες

Oταν ο Ομπάμα
συνάντησε τον... Τσε
»40-41