Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Επιθετικές ρευστοποιήσεις χθες στο Χ.Α. με χαρακτήρα sell off