Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι =  Τ .Η 
α ΜΜΜ: αΔι-ιΤαΣ ΣΤα ΕΜΗΝιο!
¦ ___ι2ΜΞε; ' Νικηαει4-3 ατα ηεναλτι
Μ · _ ταΔριαῖατέλειὅ
Η ι ι
ΤιΑ Λ|ΒΕΡΠΟΥΛ, ΣηΑΡΤΑ ι·ι.,
ΜηΡΑΓκΑ, ΣΕΒ|ΛΛΗ,
ΝΤαΡΤΜογΝΤ, ΣΜΤΑΡ,
Β|Γ|ΑΡΕΑΛ, ΜΠ|ΛΜΠΑΟ
ι-ι κΑοι-ιΜεΡιΝι-ι ΑΘΛΗΤ||(|·| ιΞΦι-ιΜεΡιΔΑ ΤΗΣ Β. ΜΜΜ  Μαξ  μ
«ΝΑ ΔΕ|ΞΟΥΜΕ
Τ| ΑΞ|ΖΟΥΜΕ»
ΑιΣιαΔαΞιΑ Σταη ΗΡΑΚΛΗ ι·ιΑ
Τα ΜΑΤΣ Με Τακ ηΑΝΑαι-ιΝΑϊκα
ΠΡ|Ν ΛΗΦΟΕ| Η ΤΕΛ|ΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΑ ΖΗΤΗΟΕ|
Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ, ΟΠΩΣ
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΣΑΒΒ|ΔΗΣ
›· Σελ 12,13
Μ ἶωα
η- ι -7711 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΣΧΕΔ| |ΒΑΝ Γ|Α ΤΟ «ΚΑΡΑΤΑΣ|ΟΥ» η
` ἡ >γ
' ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ: ΠΕ|ΟΑΡΧ|Α
ΚΑ| ΣΩΣΤΗ ΤΑΚΤ| ΚΗ
' ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ|Α ΠΑΕ ΣΤΟΝ ΒΕΛΛ|Ο
ΠΟΥ ΟΜΟΛΟ|'Ε|: «ΗΤΑΝ ΟΝΕ|ΡΟ
ΖΩΗΣ Η ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝ|ΚΗ»
' ΣΤΟ ΧΕ|ΡΟΥΡΓΕ|Ο ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΛΟΥΚ|ΝΑΣ
Κ' ΑΛΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΤΗΝ Ε|ΔΟΜΕΝΗ
ΑΛΗΟΕ|ΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΝΤΟΡ,
ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΚΟΗΟΕ|Α ΚΑ|
ΧΩΡ|Σ ΛΕΞΗ ΑΥΤΟΚΡ|Τ|ΚΗΣ πω...
"Μ· -
ε " ἐξ 1; _ γ
' Μόνα νίκη με Λαυρια και »ο Σελ 36,37 ΜΕ ΚΟΣΜο κοΝΤΡΑ η η ΞἘἘἔ=ἐΝ°Σ "Α °Μ
Μ 5 θ Ι μ Η 7 »
τα β μμα στην η εαη ΕΤ=ΗΜΟΣ Ο 7 _ (Μο' ο' Δ|ΜοΓ°| ΑΜ,
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΜΚΩΝ 7 1 ῖ"Ν ΕΚΔ|κΑΣ" ΤΗΣ γ"°°ΕΣ"Σ
ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ (19:00) ΣΚ0ΝΔΡΑΣ ΑΝΤ' Κ|ΤΣ|οΥ μ Ἡ Ο Η η κ " 7 γ · Τογ ΑΓΩΝΑ Με Το” ο^γΜ"|Ακο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Φ|ΜΠΑ`|ῖ!ΑΤ!...
ΔΕΝ... ΕΞΕΤΕΛΕΣΟΗ
Η αιΞιόφααη,
τα κριτηρια
Κω ¦° 55% “ ' Συναντηση Ψηιρί8η - ΓρόΜιαα
με Σανα8ινό και νέα ραντεβαὐ
την ερχόμενη εβ8αμα8α
ὰ Χηαι.· ενόἶληαε
3 τα$Λα·α!α Ι · ·
.τα ' Τι ειηαν για τα νεα ναμααΧε8ια
και την εκκαθάριση τηε ΠΑΕ
ΚΔ( ΜΗ
ΝΕ Σελ 30,31
Η ΕΥΚΑ|Ρ|Α ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ|Α ΞΕΣΚΑΡΤΑΡ|ΣΜΑ ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ
 ΠΔΠ @ΜμΕ ι ΗΛ.. ω ΤΗ με. κ
Η Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟ «ΜΕΤΩΠΟ
ΤΩΝ ΕΝΝ|Α» ΚΑ| ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ »ι Σελ. 1ο
@ΞΠΠἴΠΡ Ιἶἶἶὅ)ἩνΞ»ἶΊἶῖἑἩ ΓΠ! «ἐ;Ιἶἶ`[Π?©» ΜΕ ΗΤΕ1ἶ1ΞΨΝἶΠΞΗἶιὁΪ ι ι ΒΕΡΟ|Α= «ΠΟΝΑΕ|» ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΕΝΟΨΕ| ΠΑΑΤΑΝ|Α γ ΠΑΝΟΡΑΚ|ΚΟΣ= ΣΥΝΕΧ|ΖΕ| ΜΕ ΣΤΟΪΝΟΒ|ΤΣ