Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μειώσεις έως 40% στις επικουρικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευη
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10320

1€

www.ethnos.gr

ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παραϊατρικά επαγγέλματα
με ζήτηση στην αγορά

»15-18, 31-34

ΕΚπΑΙδΕυΤΙΚΟΙ

Αίτημα στους θεσμούς
για 20.000 διορισμούς

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι βασικές αρχές για
την επιλογή σπουδών

• Σελ. 8

• Σελ. 6-7

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦ
ΕΡΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧ
ΟΛΗΣΗΣ

Ανάχωμα στην ανεργία
τα παραϊατρικά επαγγέλμ
ατα

Συνολικά 30 τμήματα
σε
πανεπιστήμια και ΤΕΙ
προσφέρουν σπουδές
που
οδηγούν στα παραϊατ
ρικά
επαγγέλματα

+

Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤ
ΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Μικρά
μυστικά
για τη
συμπλήρωση
του μηχανογραφικού

Μ

εγάλο ενδιαφέρον
για τα
παραϊατρικά επαγγέλμα
τα
δείχνουν τα τελευταία
χρόνια οι νέοι, καθώς
πιστεύουν ότι
μπορούν να τους ανοίξουν
την πόρτα της αγοράς εργασίας
κυρίως στο
εξωτερικό αλλά και
στην Ελλάδα.
Με δεδομένο ότι πάρα
πολλοί
ονομικοί φορείς ευρωπαϊκώ υγειν
ως χωρών ζητούν «παραϊατρι κυρίκό προσωπικό», χιλιάδες απόφοιτοι
λυκείου θέλουν να σπουΣημαντική αύξηση
δάσουν στα
της ζήτησης για
αντίστοιχα τμήπαραϊατρικό προματα των ΑΕΙ,
σωπικό αναμένεόπως Φυσικοται -σύμφωνα με
θεραπείας, Λοερευνητές- τα
γοθεραπείας,
επόμενα χρόνια
Μαιευτικ ής,
Νοσηλευτικής,
Εργοθεραπείας, Ιατρικών
Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογί
ας, Ραδιολογίας, Οπτικής-Ο
πτομετρίας,
Διαιτολογίας. Τα τμήματα
αυτά εντάσσονται στο 3ο επιστημον
Ο αυξημένος αριθμός θέσεων
ικό
και έχουν την υψηλότερη πεδίο
που ανακοίνωσε το υζήτηση
πουργείο Παιδείας σε μία
μεταξύ όλων των τεχνολογικ
σειρά τμημάτων -που σε
κάών ιδρυποιες περιπτώσεις
μάτων.

»

ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΩΣ
40%
στις επικουρικές
Ευκολότερη η εισαγωγή
σε πολλά

• Ρεπορτάζ σελ. 2-3

ΜΑΡΤΙΝ ΣΟΥΛΤΣ »4-5

«Εάν οι Ευρωπαίοι εφάρμοζαν τη
συμφωνία, δεν θα υπήρχε Ειδομένη»

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΜΟΥΖΑΛΑ »6-7

Ασκήσεις ισορροπίας στη
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

φτάνει ή και ξεπερνά το
40% σε σχέση με πέρυσι- θα δώσει
τη δυνατότητα σε χιλιάδες
υποψηφίους να εισαχθούν ευκολότερ
α στα ανώτατα εκπαι-

Στα 1.400€ το δίχτυ προστασίας για
το άθροισμα κύριας και επικουρικής.
Σκληρή μάχη με το κουαρτέτο για
το ύψος των νέων κύριων συντάξεων

τμήματα

δευτικά ιδρύματα. Μέσα
από αναλυτικούς πίνακες
παρουσιάζουμε τις σχολές
των πανεπιστημίων και
ΤΕΙ όπου μειώνεται ο ανταγωνισμ
ός, ώστε να έχουν οι υποψήφιοι μία πρώτη εικόνα
για το τι θα αντιμετωπίσουν
στις Πανελλαδικές. • Σελ.
4-5

Κοντά σε συμφωνία
για το Φορολογικό.
Εμπλοκή στα
«κόκκινα» δάνεια
»12-13

Το hotspot
-πρότυπο
και η ζωή
στις λάσπες
της Ειδομένης

Στις Θερμοπύλες, εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο μετατράπηκε σε χώρο φιλοξενίας

Στον λασπότοπο της Ειδομένης τα παιδιά παίζουν με ό,τι μπορούν.

»3, 14, 35