Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΕ ΓΠ
“ ΕΟΓΜΟΩν καρδ·έ=
71”' στο @Μένα
Ο ΚαλνΕφονόπου Γ· ΑΜΜΟ
απέκλεισε
, στα “ΜΕ (8-7)
- ΣΕΠ: η" ΑΤΜόφεν
¦ΑΑχΕ·Ο ΑΠΟ
ΦΑΟΕ·ΝΓΑ
ΜΡ «Ασκ
Ο 7 Ο
ζ: 7ἶ€Ξ Σελ 35
' ο ΠΑοκ»ΑΠΕκΤΗΣε=ΤοΝ7κΙΘ
ΚΛΑΝῖοΝ --0 ΑΜΕΡΙΚΑΝ0Σ
ΦοΡΓοΥ0ΡΝΤ - ΣΕΝΤΕΡ
ΕΡΧΕΤΑ| ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛοΝ|κΗ
' ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑ| ΚΑΙ ΓΚΑΡΝΤ
0 Γ|ΑΝΝΗΣ... ΤΑ ΣΠΑΕ|
· Ο ΑΝΓΕΓΟκΟΥΝΜΓ|Ο ΕΓΕΑψΕ
ΜΟΝΑ ΜΕ ΤΟ 40 ΤΜΑ
ΝΤΑΜΓ|Α ΕΕ 21 ΗΜΕΡΕΣ Σελ 38
`  κΑΓΑΓΓΕΑ|Α ΓΓΑΓΣΗ:
.ΕΜ ΟΡΟΕΔΡΟ| ΣΓΗΝΟΥΝ
- ΑΓΩΝΕΣ ΓΓΑ ΝΑ
ΒΓΑΛΟΥΝ χΕΗΜΑΓΑ
“ ¦,_ Ἡ) Η ._`
ΑΓΡ0Τ||(0Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΝΠπΑΝΓκ Επι
ΟΑ ΕΡΘΟΥΝ ΓΑ ΓΚΟΛ
Μ Σελ 19
ΗΑΕΑΑΑ-Α|'|ΟΜΩΗ (15.00)
ΜΕ ΦΟΝΤΟ
ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ
ΣΧ0Α| ΚΟ
ΜΣΞλ 19
Ε-5 ΡΟ ΗΤ5
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΑΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
«|'|ΡθΝΩΡΗΣΤΕ
[ΣΒ Μ ΠΑΟΚ»
ΞΕΚΑΘΑΡΗ Η ΕΝΤΟΑΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕ|ΟΥ ΕΟΝ|ΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΠΑ ΤΟ ΠΕΑ'- ΠΟ «ΚΑΡΑΤΑΣ|ΟΥ»
ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΡ|Σ|ΜΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟ Γ' ΣΩΜΑ ΠΡΑΤΟΥ
Χ|Α|ΑΔΕΣ ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑ| Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΥ@ΟπΟ@π ΟΕ ΟΟΥΟΟΜΕΜ@Μ '
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2Ο16 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: Ο997 Τ|ΜΗ: 1,3Ο €
Σελ 4-9,47-48
ΑΝΤ|ΠΡΟΣΠΠΕ|Α ΤΗΣ
ΠΑΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ
Α ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ