Πρωτοσέλιδο Ευρυτανικά Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1ο ΒΡΑΒΕ|0 ΚΜἩΕΡΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|ΑΣ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑΣ ΣΓΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ι'0 τυπος είναι ελευθερος. Η λογοκριαΙα και καθε αλλο Προληπτικό μετρο απαγορευΜσι" |
Άρθρο 14, Παρ. 2τω Συντάγματος της Ελλαδας '
. Μαρτίου
Η ανεξάρτητη εβδομαδιαία εΦημερἱδα της Ευρυτανίας ΚυκλσΦσρεΙ καθε Τετόρτη
Κεντρικά γραφεΙα: Ζηνσπουλου 7. Καρπενήσι 36100 ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ Α ΤΣΩΝΗΣ
α 2237080901¦2237080971 |Φαξ.: 2237023444 ΚαΘη μερωὴ ενη μἑρωΟη στο η! ι Έτος ιδρύσεως 2002 - Κωδικός 6736
Ε-ΜαΙΙ:Μο@ενΜαηΙκαῳ - Μπαρόκ ρττρ://νννννν.Θντγτ8ηΙκαῳ 'Ετος 14° Αριθ. Φύλλου 695 - Τιμή €1
 ν α 
Η β ρ ο χ η δ εν
|ἔαλα σ ε το
α ρν α β αλ ι
Η αιτοκριότικη Παρέλαση, ο Βλόχικος Γαμος
της Καθαρός Δευτέρας, το κλαρίνο του Γιώρ
γου Δη μητρόΠουλου και αναλυτικό όσα έγιναν
το εορταστικό 3ημερο. ΗΤ Ότ:ιΓ·Ζ 19 - ·Ξ7
ε, '7
Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡ0|'|0Λ|ΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣ|0Υ κ. ΓΕΩΡΓ|0Σ
ΧΑ|ΡΕΤ|ΖΕ| ΤΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΕ) ΤΑ “ΕγΡγτΑΝικΑ ΝΕΑ"
ΕΝτ Ι Ι
 Μεγαλ·ιμοα τιμη
η Μητρόπολη μας
. ο δ Η χειροτ0νία¦ π 8%λ0Μ¦ το ΜΜΜ
1___τ Ι; λ Ι ΔΗ ε α; ,;;ζΙἑἐα
Ι5£|ιτΙστ£ιπ0 απο που ζουμε"
Μια ακρως ενδιαΦερουσα συνεντευξη Παραχώρησε ο Προιτονητής της Ποταμιας Δημιόπρης Τσιγαρίῦας. Ο 45χρσνος τεχνικός μίλησε για τη σιτουδαία
Φετινή Πορεία της ομαδας και το κυΠεΜο ΕρασΠεχνὡν, ενώ αναΦερΘηκε σε στιγμες του Παρελθόν
 9 αι.. .. «ο έ
Στα νέα καίρια του ΟΑΕΔ ο·
τος, κανοντας ενα σύντομο Ι|88Ιιραοκ. Σελίδα 24 Το ράλλ° Λκ Ιπ°λ. Ι Ι
· κυπελλο Ερασιτεχνών: Ειτική Πρόκριση για την Πο- ξανα ύ .σε ρ° ά  π£· 
ταμιό ειτἱ της Χόλκεισς με Ι-0. Σήμερα, για τη β' Ι' ρ "η ρ Ι Ι
Ι θ Ι |δ Μ Ιλ Χ Ι 44, εφ ἶΤ-ς“η.“
ἶΞἔἔἑ;ἔωΞΙΜΞἩἑἐωΞἔἩ ωρα Ελλαδα #» ι “ι   τι Ποιες εχουν ηδη
ΡεπορτὁζοτιςσεΝδες25¦28 ΜΠΑκοτιΑΝΝΗΣ “Ξαναφέραμετο ' η `_ η _, ι
τ Ι ΡάλλυΑκρ6πολιςεϋώ6που ανήκει' μετεγκαταΜθε. :Με - >ἔ