Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι·  ΠΣ
Δ/ντής: ο. Νικοῆαΐδ“ς
ΔιευθυντῇζΣυντ6εεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ η
ΣΑΒΒΑΤΟ 42 ΜΑΡΤ|οΥ Με Ο Α.Φ.. 45908
ΣΦΛ|Ρ°Π°ΥΑ°Σ
Μ πΡοΒοκΜ:Μ
:τοΝ_ΜΥΜΜΜ°
να · '7 7 Χ >
~ 5-ω% -·“ κ.
χϋ/¦)
ε ..Η
_““ιω·- - “
Γράψε· ο ΠΝΓ" ΧΛΜ: (ΜΜΜ ισ)
 . “  ΑΚΑ-Μ η .
 με” κ·Μη·Α", ., Φ
ο Αργεωγό< αρωμα ανω φ _
ρΜε·γμ ` “ ωΜΜ·ηωΜε
`^ €“ῳεΒν6ωΜΜΡΜ
· χ ΜΜωωΜΜ ,η η
η ¦να·κ9υ·· _.ΕΜἑμΜν πῇπ@τε: 
η ~›πΜιαγωνΜὲΜω ντιΞω·μΜ-Η ·
ς . έναν” η ΜΜΜ· ως “ΜΜΜ 1;
Κ κι· @Νοκ Μω€ρΜΜ Η ΜΜΜ
Ξ ' μας πω'ἑΜΜΜμ"η 
“' Η ΜεπΜωΜΒερΜω 
 > Μάη ΜΜΜ και' η
 “ Ί·Μρπ-Μω
ΚΛΜ'ΠΠ:°
ου_ΜπωΜ ΤΗΝ ΜώΜσε β
Η πιΜΜῖΜΜοϋςπαρεα" _
· · 'για ναξεπ·σιρἐΨε· στη Σουπερ
'·  _ ω Μνκ°Ἡ ·   χ
_ _. Μαρ” @με  3
 ,_ --Β©ῦΒ'9 τΜ¦ΠΙΚΡ9ῖ£ω© - γ "
 γ“›ΗροσῳνΜΠ< =“Ω.νωωῳ  `
' ι κ εδω ΜΜΜ; ν; 
ο :ι ΑΑ  7
Σον· Μι· Α (σήμερα):
Μ ανω ·“  
.Ο ¦Ε||'ΔΛ 4
ΑΜΕΑ:
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΝΕΡΩΝ"
«;··_““_
Μ°'Ρ|Ν'°  7 »Ευ 
:καηκε
ΑΥΤΑ κι" ΑΛΛΑ :ΓΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα