Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ειμαι ΕΚΦΕ" "Μ Μ
_,¦. ν < ··ηιιλΞιῖ.ΣΕ 
· ι›.0ι)Ι.) ΜΜ- Μαιο
' ι_" '    ΔΓ] Μ
Α Μι ›
: ΣΕΛίΔ0 ΕΝΘΕΤΟ <<ΒΡΕ|ΤΕ ΔΟΥΛΕ|λ ΜΕ Το ΧΠΝ|!»  ΣΕΛ.Ζ5-32
5.000 προσλήψεις στα |ιοτ εροτε
ο Προκήρύσσονται αμεσα 1.257 θέσεις εργασίας για άνεργους, ενώ ακολουθεί ή δεύτερή φαω του
προγραμματος με 2103 προσλήψεις! Αναλυτική κατανομή Με περιοχή! ο Ι .957 προσλήψεις στήν εκπαίδευσή
ο Η 5 εποχικές θέσεις σε 23 φορείς του δήμοσίου
κι· ί
ἱς τ· ›
κ Με λπτιει·λεπε ῦ  γ έ
ά _ π: ' _ _
η ΜΑΚ" Η ΜΑΡΤ|0Υ 20% ' ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 206 ί Τ|ΜΗ= 1.5 θ Μ.ιοχννπί.ετ // Μπα; @τοΧννπί
οι σε Μ 
ἘΡ · · ο · ·· · Δ ΠΝΔΠΒ
πΡοεΦγΓικο
Η Ελλάδα χτίζει συμμαχίες για τή μόχή τής Π
Διπλωματικό «σήριυτ» του πρωθυπουργού και των υπουργών προκειμ
να προωθήσουν τις ελλήνικές θέσεις στην επικείμενή Σύνοδο Κόρος)
Προ των ευθυνών τπς ή Τουρκία. Σε
πω ελιιεοε ΜΜΜ ΜΜΜ
  8 στους Το ΜΜΜ"
«Μας έστελναν τους
ο , . | λ Ι
:;°“;°:;::::::ι σας θεωρουν αμογια!
Ι||||||Ν|'|Μ θ
_ἔ Τρομοκρατίαέ:αι δἑόφορεςε«π:ρί:ρ_ γ ς» πρακτικ Π" τήν Πγ σι τ Η , ¦ . .
_8 κόμματος καταγγέλλουν Στο ΧΩΝ| Το απαντα απευθείας «ΝΝ» στο αν ΥΜΝΟ" ε“θ“νες της,"ρο"γο“μ""ς “βερνΜ"Ϊ
λ ¦ , ΝΔ ό ο , ΝΔ ΠΑΣΟΚ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) που σχετιζονται με τή φοροδιαφυγή
__ἑ οι απ πρωτοι εργαζόμενοι τής . υπ ρχουν ευ υνες και · για και τη δ|οΠλ°κῇ στην “ΜΜΜ ΜΠόργΜνς;
β Μ «καναμε γιορτές με... 200 ευρώ» τη φ°ρ°6|Ρφ“γ" κα' τη δ|°"λ°κ"'
_¦τ α Δ λ , , με αφορμή τήν υπόθεσή Μπόρ-- « ου ευαμε με γαντια και σκου- γωγω Και ένα ε"|"λέ°ν 8%
_ φια. καθαριζαμε μεχρι και τις Φωκά «Μω°ν ΝΝ» Σύτουαλέτες» '
· | ρ νολο... ! Και ένα '7%
Μ «Διακινουνταν πολλα χρήμα- (Μαντά «Δεν έχω γνώμ"Μ 
τα, αλλα γατα δικα μας χερια δεν Αν °"6 από· "ρ°°θέ°°"_ Δεν έχω γ8ώμ"
εφτανε τιποτα» με ΜΟΝΟ τους μω°ὐς, (αυθόρμητα)
Σελ "Η 9 τότε το ποσοστό ξεπερνα
το !!!
Μπλόκο Από Το Ελ. εγΝεΔΡιο Αλλά ος το δούμε και
Μισθο-βόλεμα ημετέρων αναποδα: Πόσοι είναι
· αυτοί που θεωρούν
στήν κτήματολογιο ΑΕ «κ°θ“ρ°ύς» τους Πρώην
ΣΕ^- 2°·Ἡ κυβερνήτες τής Ελλαδας;
Μόλις το 6% του ελλήνικού
ενήεΝτεγΞΗ - Μ. χΡνεοεελήΝΗ λαού! Τόσοι απαντήσαν (αθροι  ' επικό) «ΟΝ» κ0ι|«Μαλλ0ν 
Μόλις το 6%! Αλήθεια, πως αισθανονται;
στήν επιχειρή- ·
ατικότήτα» | #
μ ι· ο
 ο ω αισ ανεστε
ς , Σελ. 1445
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΛΕΥΤΕΡΗΣ κΡΕΤΣοΣ “ή ε ή ε '_  . 7 - 7
γγ Ζ «Στοχος μας -ΜΜ ί
Γ -> ή διαιρανεια
στο διαδικτυο»
γ _ _ γ Το ΧΩΝ| με τή συνεργασία ειδικών σας δείχνει πως να καταθέσετε ήλεκτρονικό
Σελ. 36-37  7 -κ  7 “ “ή > τήν αίτήσή για να ενταχθείτε στο νεο ΕΣΠΑ, που μόλις ξεκίνπσε. |/ Σελ. 24, 33

Τελευταία νέα από την εφημερίδα