Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 “ Μαΐ ΣνπΑτΕπιιο τα 3 Με.
 7 οι: ΦγΛθεξ Μο η - η  ή η
Μ Η εχιἱ|οΡυ“ἔ Ξ¦ἔ ε Η 7 ή·
έ “εΞ.Ξ.?.:ε:ἔ - “
0! ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝτΑΣ μεγαλο
κι ι" '
ΜΜγἩω Με εργα μεσο
ΕπταευλτΩπετΜ
 Ο· φασεις της 
  τμηματικης 
Επικειρπματίες
ζ  γένους θηλυκού
β) Μ, ΜΜΜ,
Εφαρμογή και μετα οι εκταμιευσεις Οι αποσασεις για τις συνταξεις, τα δανεια, τις απολύσεις Μ” ο' [ο “Ω “ο “' ΤΜ' | ΜΜΜ ΚΒΣ"
Τ" Σ ΣΤΑ" ο Ν ο σε ' και το 8ίορ στις απεργίες Οι προϋποθέσεις που θέτει το ΔΝΤ για να μείνει στο προγραμμα
Ο <<ουμψηφιαμός>> του μεταναστευτικου ΔιχΛΣΜοΣ ΠΑ Το ΠοΙ“Μκ=ΜψΜεκ
με την διαπραγματευαη έχει κινδύνους ΕΛΛΗΝ|κ0 χρεοΣ . Το <<ΠΥνωσΤΦ>
με ε προβλήματα
ι τα του Γκριμαλντι
Ρ· Τι ψαχνει με τη Η8λΝ ω 25-27
Όλη η αλήθεια
για τις αλλαγες 
των διοικήσεων  08ιιίΙ8ίς0“νοί8χωρίς
Μ ο χρονοδιαγραμμα Σε
· Πώς και γιατι ψηφίστηκε ο νομος Που τώρα .“ π ·Απο τον Δεκεμβριο στον Μαρτη και
ξαναμτιαίνει στο μικροσκόπιο του 88Μ ` · > ή _ . ΜΟΗ στο πως ως Χ00ν·“ς! 'ΜΜΜ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚ0Υ
. ο . Οι περιπέτειες Με
τΑ τιΡοι·ΡΑΜινιΑτΑ τιον ΡιχΝονΝ χΡιιΜΑ Στι-ιλι ΑΜΡΑ της «κ“"εΤ“νισως» “
ι η ΤΗ" «ευσολπε» Το Ξ"Ν σωστο 
7 ΦθΗΝ0 ΧΡΗ ΜΑ κ ' 529,78 εκ. ΜΜΜ «οπελ» =
Ϊ0Ν ΑΠΡΙΑ10 Σελ. 20-21 | ο | ο » Πουλαει ο Μποὁουρογλου. δυνατή
συμφωνία ο Νίκος Βασειας
Η δέσμευση
 του Ντρογκι
έ* για την Ελλαδα
ΜΗΔΕΝΙκο ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ
ΕΠΠΟΚΙΟ
σρ Οι γενναίες αποφασεις του
για ΤΠ ΜΜΜ της Ευρωζώνης
Η! 4+1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σελ. 23
 τω τι ς
“Ύ ίτης Κατσέλη
 Μ·ΧΑΑΗΣ ΣΑ^^ΑΣ. ΜΠΡΟΣ Τ|Σ ΜΗΧΑΝΕΣ
Πρεμιερα του νεου
Με των ΑΝΑΠτγΞιΑκΗ τι>ΑτιΕΖικΗ ΕΣΠΑ με 520 εκ.
» Μεγαλη ανταποκριση στην υποβολή αιτήσεων.
Με οι ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ Βλακ ΧΑ' ΤΗΣ ΕΜΒΟΒΑΝΚ Με+30%ιΜποσποπΜσητωνπσων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα