Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΡΟΤΙ.Ι Ι:ΟΙ.Ι“ΙΕ, ΜΙΝΩΙΚΕΣ · 24-25
Ο||(ΟΠΟΠ|Α · 4
ΑΤΟΡΑ · Μ ΚΥΠΡΟΣ · '5
Τι «καλα» φέρνει Μαύρα μαντάτα Η ετιόμεντι μέρα
ο νέος αναΠτυζιακός για τις ΑΧΕ μετά το μνημόνιο
ΜΕΤΟΧΙ  
ΓΤ .ΕΟΦ
ΗΜιΑτ τιΜΕ8
Τώρα οι· 'Με
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
'Ετος Ι9ο ·
ΗΒΟ των
νννννν.ευτ02ὸ8γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τι-ιΣ ΑΓΟΡΑΣ Δρ. Φύλλου 938 · ιι - ι5 Μαρτίου 20% · € ι
|ΟΝ||(Η ΞΕΝ. ·3
ΤΙΤΑΝ · ΤΟ ΡΟΠΠΙ|3 · ΙΤ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ · 22
Ρ τα) . να 'ςειωΜηαει
το ΕΠΕΝΔΥΤ|'(Ο ΕΡΓΑΛΕ|Ο Τ"