Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
τ.η,.._..--.._.Μ . . __ . .. .ι ., ._ . -..ευ η- Μ ___ -`.ΕΠ|χε|ρήΟε|ς 8( χρήμα
ς "<. ` ' : Ε ~ Π : ι · .
ὅταν “ δ: '- #5 ιν. ζ ?5. .
οτ τ: -: ι _ .Με , .ο =ἑ«:7= Η: Ψ πές ι
Ϊ .ς , ύ γ “Ξ β.Γ ”' Ρ 
` νε¦ _ . :Γε- .Ώ ι· Ξ γ- 
γ Η. σεγα.  ' . _:=
ν . ο εε . . ι ζ.: 
ι; :_._¦“3 _ - .· Ϊ .. “ ωδ- · ) 7/ - 'ε Δ·›ἶ“#-^Β%“ 9 . _“ -¦! Έ ι ῖ.-ζ ι7 :τ ›-ῇ% β
Ζ δ;35;5“ " -· ισ!«`#Σ“ α- με >` ' ί ς Ε Μ· έ < · ' .α "ὅ-κ · 
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ "Ι 2Ο'|6< ή ΕΤΟΣ 27ο- Μ.ΦγΜογ_ δό5γ] ΠΑΛΗ Τ¦5 ε
Οι Δεικτες της
Κινηση Μετόχων
 “αν 
ΓΜωΔεωης των _ οι» Λνἶές 57
π8υχΑωωοω τα. _ ζω ........................................... ..
- · _ Μ Καθοδικές
των Μαη αν - Με» σε
ΜΜΜοω ταου _ . Μ .......................................... .ι
ΜΜςΜ 189,4! _ Μ ΜΒΜ; 20
μκρή." "ΜΜ ΜΜ-Μ_Μ _ ται Μ τα: Μ τω .................................. ..
Α. Γ ΚΟΥΡ|Α: «Η ΕΑΑΗΝ|ΚΗ Ο|ΚΟΝΟΜ|Α ΔΕ|ΧΝΕ| ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤ|ΚΑ ΣΗΜΑΔ|Α ΑΝΤΟΧΗΣ»
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τ.9% το 2047
ιιβηέιιειι ο ΜΑ για την εηηιινικύ οικονομία
Προβηέπει φέτος ύφεσ
Α. Τκσυρία ιοο προς Αα.Τσίπρα:
ΣτηρΖουμε τη χώρα. εξηγείστε στο ηαό το
εύρος και τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων
και γιατί θα είναι προς όφεπός τους
,7 :. ,ξΞ¦,_ -  τι :ι Με,
ι Η αγορά όεν τρέφεται
 με παρεηθοντοησγία
Αη. Τσίπρας: Κρίσιμος ο
η Ο¦ι% και αύξηση ο
ι ` 'τα 'Αν
¦. ΔΕ
ην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό Τ¦9% το 20Τ 7
προβλέπει η έκθεση του ΟΟΣΑ ενώ για εφέτος προβλέπει ότι το ΑΕΠ
Ι της χώρας θα μειωθεί κατά 0,Τ%. Η α
νεργια προβλέπεται να υποχωρήσει από το 25% πέρυσι σε 24, 7% εφέτος και
218% το 201 7. Ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή) αναμένεται να κινηθεί εφέτος και το
201 7 σε θετικό έδαφος (0,5% κάθε χρονιά) από -Τ ,Τ % πέρυσι. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος
στο 191¦6% του ΑΕΠ και το 20Τ 7 στο
Ί87¦ί% του ΑΕΠ από Τ90,2% Του ΑΕΠ
που ήταν πέρυσι.
Η μελέτη μας αναγνωρίζει ότι "το ρεύμα μπορεί να αλλάζει για την Ελλάδα:
σημείωσε οκ. Γκουρία σε γραπτή δήλωσή του, προσθέτοντας: "Στην πραγματικότητα, η ελληνική οικονομία δείχνει
αρκετά σημαντικά σημάδια αντοχής: Πρώτον η ύφεση το 2015 ήταν μικρότερη του αναμενόμενου· Το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 03% μόνοΙ με τη
βοήθεια μίας ακόμη περιόδου - ρεκόρ
για τον τουρισμόΙ με τους τουρίστες
που ήλθαν στην Ελλάδα να φθάνουν
σχεδόν τα 24 εκατομμύρια μεταξύ των
οποίων ήμουν εγώ και η σύζυγός μου. 
ημόσιου χρέους στο ι9ι.6% του ΑΕΠ
Δεύτερου παρά το ότι αναμένουμε μηδενική ανάπτυξη το 20Τ6 (-0,Τ%), κάτι
που οφεθεται κυρίως στις επιπτώσεις
από το περασμένο έτος , η ανάπτυξη
προβλέπεται να συνεχίσει να αποκτά
δυναμική το 20Τ 7, με έναν ρυθμό σχεδόν 2%. - Τρίτον, η αγορά εργασίας δείχνει τώρα ενδείξεις σταδιακής βελτίωσης με τα επίπεδα ανεργίας να υποχωρούν από τα υψηλά του 20Τ 3.
Η Ελλάδα έχει ακόμη την υψηλότερη ανεργια στην ΕΕ (στο 246%), αλλά το επίπεδό της είναι το χαμηλότερο από
τον Μάιο του 20Τ2. - Τέταρτον¦ η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η σταδιακή άρση των ελέγχων
στην κίνηση κεφαλαίων και οι μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν επίσης βοηθήσει να σταθεροπσι ήσουν το τραπεζικό
σύστημα και θα ενισχύσουν την αποκατάσταση τη εμπιστοσύνης και των
πιστώσεων". Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος
του Ε5Μ θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοούνη¦ θα προκαλέσει επενδύσεις από τις επιχειρήσεις και εξαγωγές
που θα στηρίξουν την οικονομική ανάκανω"
νν. Βυίτετ: Η ΕΚΤ απίκος Δραστικό
ενεργειακός ρόαος της χώρας ' όεν έχει τα εργααεία μέτρα από την ΕΚΤ
Μ. Σέφκοβιτς: Η Ενεργειακή Ενωση Τι επισημαίνει ο επικεφααής Μείωση επποκίων και επέκταση
μπορεί να βοηθήσει την Εήήάόα οικονομοῆόγος της θίτίσιουρ του προγράμματος ΟΕ
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-6
ΣΕΒ: Η εηάφρυνση
χρέους όεν σώζει
την οικονομία
Ματέο· ι Μωυσή
τα Με
Αν ο.ι7τ ε
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τη, τι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπήό
Σιλ. !'2-ίἶ
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Ετος ανάκαμψης
το 204 5 για
τον ομιπο Τιτάν
Αύξηση κερόὡν 9.ι%
και ΕΒιΤθΑ 492%
- Μέρισμα 050 ευρώ ι
θετικά ΕΒιΤθΑ
το 204 5 για
Εηαηνικά καηώὁια
Αύξηση τζίρου 35%.
αισιόδοξη για το 2046
η.όιοίκηση ι.:
Κερόοφόρο
το 204 5
για ΣΩΑΚ
Αισιοόοξίσ ήόγω υψηαού
ανεκτέήεστου¦ ισοτιμίας
ευρώ/όσο.
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ρεκόρ κινεζικές
επενδύσεις
στην Ευρωπη
Στο 23 όισ. όση.
το 2Οι5¦ επενδύσεις
45 δισ. στις ΗΠΑ
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “Τα-26