Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΟΜΕ' Μπι ΚΑΙ ΑΜΜΟ” Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ μ Ο'
· κῆείνει σε ομάδα του Βεῆγἱου κι... επιστρέφει στον ΠΑΟ γιτι μεταγραφέ5
|  η
Β#ποΓἑ Η γαΤ@ἙΨ
· Εγγυάται σ ΣῆσΒένο8
·, για τα νέα ψπῆό πιο ΑΕΚ
' ι  τ Β ΜΜΜ
Ν "Ο" ¦ΑΑΜΑ"
. μ ο Πὡε επηρέασε
. ' ~` ' ' τον ΣοβΒίδπ για τον
7 . ' γ διάδοχο του Τούντορ
ί! ' οΛγΜιιιΑκοΣ ·
ὶ ν ϊ· ή
δ ΜΜΜ ““““ -Ο Ο - ·· νι ι Ε
Τ”ΪΪιἶ·7 θ Μ
Ο συνδετικδ· ποδια· με Μ'χ
' ο "ΧΡ°ν°8 Νιγηριανόε,
Κέῆεσι Νουακαῆι,
Χ κ 4 που προτίμησε τα
Δ, . «κῆεισμένο5» ξ ' .` γ ' .  ΜΝ" Με Πρέμιερ
ο Λουτσέσκαυ · " ῦ ' Τρ·
σε περίπτωση που ' ΜΒ · ο · _
πει όχι ο πρώην ' · ϊ : Α "ο 
τεχνικόε του
Μακ Ο· -> ` "Μ Με
· ¦ < '· .. · Μπανιου:
Ο / · Η συνεργασία
.ι που πέτυχαν
·_ ω Ψ; στον Τρίποδα
· Η Μ
Παιχνίδια Ό 
που κρίνονται
προκρἰσεις
_ ο Σχεδιάζει απο τώρα
τον καινοὐρνα ομαδα
ΑΥΝΑ'|'Α ΠΟ
ΚΟΛΠΟ |'|Α
'ΤΟΝ ΜΠΟΝ'
ο Μπαίνει... σφήνα
σε απο” ομαδα
τπε ΣουπεοΛιγκ