Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντής: ο. Νικαῇα'ί'δπς
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ “Η ΜΑΡΤι0Υ 2046 Ο Α.Φ. 45907
Ί.30€ |
ι Μωρού
που ο απυμπιακός το έήεγχε για 39 ήεπτό και
ήταν έτοιμος να πανπγυρίσει ένα μέγαρο διπήό
ου* Μπορεί:ακόμπ να προκριθεί |
 στήνῇακτόδα ο1Πῶς όμως¦θα ρ. .χ . _
_ ακομη εκτός' έδρας αγωνα. αύγιαε έστω και νε .
ι τμε:τρίπαντα που έμπαιναν με ιταμπμό.
αν σπαει μαρινάτα. ή του Σήαπ ~(τα5 πρώτο `
Βαθι.στο παιχνίδιΙ απο· και του· Στρέήἐ`
ἐστα πετας και τπν_αδύνατή πήευρα τής
ροήεύκων»εο ααυμωκαωεν πρόήαβε ς
ένα “Μόδα των “ * ` ' ' ` "
;: «έκαναμεἶέναῖκαπόμπαίχνίδι;είχαμε/ 
 βαπε.τρίαἑποπύ μεγε'ήακει δύσκαήα ἔ
.τρίποντα και7πήρε.τπ νίκπν ι -7 Ο ς
'αποτέήεσμα ή γερμανική Ϊ ~
επίθεα`ή να, βν0ήει τον
Ξ - Στρέπνιεκς στή γωνία κ
τέτοια έντυπα
Με" τα
ρεκόρ και κανείς
δεν Ξέρει ακόμπ και
με Α στα Α ως
το τέρας αν αι
Πειραιώτες προπαβαίναυν να
προκριθαύν
Π0ΝΕΣΕ ΠΕΡ|ΣΣ0ῖΞΡ0
με τον τρόπο που ήρθε ή
ήττα γιατί έχασε ένα ματς
μέσα από τα χέρια του και
έκανε τή ζωή του ποήύ
δύσκοήπ στα τέσσερα
παιχνίδια που του
απομένουν για το τέρας του
τοπ τα ο Με μια εκτός
έδρας νίκπ ωστόσο και
συνοπικα ο σε το ματς το
να προκριθεί ή ομαδα στα
τέήας θα ισοδυναμεί με
θαύμα
των πέ ε `πόντων.:αΜα ή
Τ°Μ|Τῖ ίατον ΣΠΟΡ ΡΜ):
θα απκὡαουμε τήν ομαδα
για να είναι έτοιμή στο
ντέρμπι με τήν ΑΕΚ ο Στήν
Ευρωπίγκα ατενεύουν τα
περιθώρια. αήήό εμείς
πιστεύουμε ότι στα τέήος
θα περόααυμε»
“Τωρα πρέπει να δούμε πως
.τωαιααπ Ματ
9771108 852150 11
ς “ ταΑιαοπανΛοτ:τε.ήέγΞαμε τα _
-_ , παιχνίδια “τέκνα-επ ο ¦
 - “διαρκεια του τα. πήγαμε εκεί` _
ή ^“°“9ἐΠθ τ
.`Μ_παμπεργκχαμππόατοσκαρ. π
ι πήραμε και :τα Μαασάι; ΜΝ
 στο τεή“;πετυχαν μερικα ζ»
 δύσκαήαΕκαι:τυχεραϊσθυτ;.;Ζ ζ
Έτσι?πήραν;αυταί_τή νίκπ»` Ύ `
-<κρατ;ήσαιιε τήν ο
ο θρύπος έχασε ένα δικό του παιχνίδι και πήέαν οι πιθανότήτές του να περασει στους “8·· τής ευρωήίγκας είναι ήίγες
οποτε ο
εκδήπωσε καν
επίθεσή
:μι-Δω των
' ΦΩΤΗ 'ΦΟΡΜ“Μ6σσ χωρίς· τούτος 
 .είναι στα κανατατῳνω τα πρέπει να ή ἑ
 τρωω .αναστήμα@αμέαως γιατί-μεθαύρια
τον περιμένει στααΑκΑ ή Αεκ και. ή
~ χειρότεραθαείνμι να παταω αν = ν ν
7 . ν Ι έτορετιιοέ στήν Απ η β ο ο ›
·~ `¦Με κατ:εεῳ“““>
 ωΛ¦, ~ Ύ Σ
Γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΜΕΡΗ¦ (ακίδα '5)
τον μ
πιαπντπ
οπυμπιακός δεν 
ν ζ γ η τερμανοί με ήρεμία και
η χ ρήγαραῖραεειήααοπιο έβρισκαν ήύαεις 
και Με· σπουδαίος
στα οργανωτικό του
καθήκοντα. μοίρασε θ
ασίστ. πήρε το βαρος
ποππων καθοριστικων
επιθέσεων. Μπα
  = ο 
τα. αγώνα' Ξ.:ΜΜ°¦° κ"ῇῦΨ¦¦¦° κεν6¦°" ,Μπα και σε,Φιπικα στήν ωμή
~ αΜΜμβανει!πή_οντήν_
ει·“ιττοαύνΜο είναι;
έτοιμαςνα τα _ εοειΞαυνεήα
 βασικού τήν¦|κυριακπκω:με τα `
 ΜΜΜ Με· στις των..
ϊ!" νήαειςῖΜμααύρεικαι; ' >
ι τ.“.τους.υπόήαιπ 
Φ°Υ=ΤΕΡ
σε Μπαρτ» ο Ντόνετσκ:
α>βο~ήθήαω»:έήενε χθες οἱ
. για“ταν οποίο`όμωςΞεεακα- .
τ ·Μυθαύν σατανικό τιμ να' είναι
 .επιαυήακτικοί.: παρ· ότι 'είπατε ξανα ^
= ένα' μέγαρο κομματι-του κανονικού ,
.Ζ  _`πόονραιιιΜτθς 7 Ψ '
ΚΑΠΝΑ
ΚΟΥΒΕΝΤΑ |'|Α
πππΑοκκΑίκα
ο Μόρκο Σίήβα έχει
επιήέεει να μήν πει ακόμα το
παραμικρό στους παίκτες του
για το μεθαυριανό ντέρμπι ο
”έχει παντως έτοιμα ένα σωρό|
βίντεο από παιχνίδια των
“πρασινων» για να τους τα
δείξει πίγή ωρα πριν
από τα ματς
ο θασίππς
Σπανούππς ήταν
. β οι ΑπΑΜινκτε·:
- _ `'ΤΟΥ ΚΑΜΠ|Α¦° Με '
Ἐ°Υ¦ τα"ΡΑ¦|Ν°Υ¦υ
ο Αργεντινός`έχει βρεθεί
:αντιμέτωπος με τον παναθπ
¦ ΧΑΝΕΙ >τ··ΝτττΜπ·5
τ· ο εκΑΜπΝτεΑΑ0Ἡ Ι
Χθες.ήταν τα 'κρίσιμο. τεστ για τ
ι Νορβηγό στο Μπήκαν τέρατα .δ
' .το πέρασε.: κατσει κι! .έδεσε
ι 'τπνικυρτακή ακμή-του Ατήαντικαύ
"ΑΑ ΑΝ0|Χ'Α "|Α "Ο ΚΕΝΤΡΟ Τ"¦ ΑΜΥΝΑ¦
ερωτήματικό για το ποιος από τους ΜποτιΑ. ΜΑ καττΑ ή
ΣιθβΑ θα κατσει τεπικό στον παγκο ο καμία δοκιμή στή
χθεσινή προπόνπσή από τον παρταγόπα. ο οποίας δεν
έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτια του
ΓρόΦει 0 ΑΛΕΞ": Β'ΡΒΜΗ¦ (σεΠίδα 'Ο
' . ἶ“_τιΑ^
'ΖΗΝΑ.
παρεήή“ήα
οι κασπρόμαυραι··
μήδενίζανται στο ματς
και οι πειραιὡτες το
κερδίζουν με 0-3 ο Η έδρα
των θεσσαήανικέων θα καείσει
μέχρι τέσσερις αγωνιστικές.
ενω θα υπαρχει και βαρύτατο
πρόστιμο. το οποία από
πραύποθέσεις ενδεχομένως να ξεπερόαει
τα 450.000
η. ο Με αοαίρεσή τριών βαθμωνίθαῖ Ϊ _
¦ . .πρέπει ναι.θεωραύνται.δεδομένου. `που μπορείναῇγίναυνακόμα'καιέξι.: " Ι·
κινδυνεύουν οι θεοααπονικεί<"μ
ιι; Ύ Με" τα;ύρθρα του πειθαρχικού .η «
.ρ κώδικα τα`απαία συμπεριέπαβέχθες
'ς 41 στή δίωξή του ο·ποαασψαιρικός 
7. Δ _ ι ' εισαγγε`πέαθ κταναιταντί·ικκ;Δ . . 
' ηΣιμιἙΖόνΒαυ ο και αυτό διότισυπαρχει
η 7διαχωρισμός αρθρων για. τπν|είααδα
ή ;των.απαδωνταυ ιπΑακσταν`ανων '
ί χ στικό χωρα κατα εκτεταμένα
 επεισόδια που ακοήούθήααν 
. “αν η . .νή'τνςνΜ
Δ πως Μωυσής του ωωωγωΑοΜωμο
Στ ύρου'καντονή να ματαίωσειτή ο; έχειαταυρ ι ~
ῦ ή " ” ' ο :ΚυπέῇΒου ΜΜΜ; › .' μ
Γραφει ο πιιΜιιιιτκιντρον ιοποα ι ι
' του υφυπουργού
Ι¦αντισυνταγ- _
` · “Φακό . ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα