Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. | 4 Ρ ι
' ; δ _ - ι ' . ι _ .ε ' Α
 :Η η ι ι 'αν . Ξ Ι ν <
μ τ . α. > Ι κ .ι ·`
Το μυστικό
τικ γτσγΜ5
Μάθετε το πάντα
γΙσ το για το πονάρχσιο
νομκοΚυρ¦ό διονυσιακό έθιμο
¦ ¦ Ο Γενίτσαροι και Μποόῆε8 τη5 Ναουσα8
Πω5 νει δ|οΙΠρησ€τε Ο Οι κωδωνοφόροι του Σοχού
πεντακαθαρα τα ειδη Ο Το Μπουρανί του Τυρνόβου
υγιεινή5, το υφάσματα ο Οι Κορδεῆότοι Με Νάξου
κο' το έΠ|Πῆό 005 Ο Οι Φανοί τη8 Κοτόνη5
Ο Οι Μωμόγεροι του Πόντου
Χωρί5 «σκῆηρό» χημικό Ο Αῆευροηόῆεμοε στο Γαῆαξίδι
.. , Μ
τι Δ - . ...
· :2 ο' .φ , η “έαν-γ
Οι τεῆικε5
προτόσει5-σοκ
τη5 τρόικσ8 για
τι5 συντόξει5
ΟΟο Οτι δωσω ΟΠ ίιΟιρνΟιι.ί~~.
ειιιε η ΜΜΜ Οια κτιιρΟ0νΜιτίο
· Μ). ιι ια
Αγρίειμε ο κυριόκοε
με βουΠευτέε τη8 ΝΔ
«Δεν είστε ουνεπεί5 με τι5
κοινοβουῆευτικἑ5 οσε υποχρεώσει5·
κι 7-9
Τα φέσια «γονατίΖουν»
την εῆῆηνικίι
φαρμακοβιομηχανία
Ξεμἑνουν από φαρμακο τα νοσοκομεία
Σελ. 55
Σελ. 56-57
ίΕκῆεισαν
τα συνορα
με «κρυφή»
συμφωνία
Δουῆὲμποροι τα ανοίγουν
με 4.000 ευρώ το κεφαῆι ἔκ
Α    Το ΣτΕ ΑΝΟ|ΓΕ| ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΥΣ ιΔιοκΤι-ιΤΕΣ
' Ι Ι ΑκιΝι-ιΤΩΝ ΠΑ ΔιΕκΔικι-ιΣΗ ΑΠΟΖΗΜ'ΩΣΗΣ
Απόφαση -βόμβα
ακυρώνει τον ΕΝΦ|Λ
Το Συμβοόῆιο τηε Επικρατείαε με ιστορική του απόφαση
ακυρώνει ουσιαστικό τον ΕΝΦ|Α και δίνει την ευκαιρία
για διεκδίκηση αηοΖημίωαηε στομα ιδιοκτητε5
ακινητων, ατου5 οποίου5 έχει
εΌ) υποβῆηθεί εξοντωτικη φοροῆογία
Σελ. 16
_'_ _ χι.. Ν.
 “  δ:
>_ ο ζ'
κιΝΔγΝοΣ ΝΔ ΒΓΟΥΝ ΣΕ ΠΛΕ'ΣΤΗΡ|ΔΣΜΟ Χ|Λ|ΔΔΕΣ ΣΠ|ΤίΔ
Αγωνία για 800.000 δανειοῆηπτε
· )ι)¦ '7
γ κ/|/
«Χρυσό» κόῆησ με οι θα σωθεί ἐῖξ;
σύμφωνα συμβίωση8
Αφγανοί. ΜΒΜ, 'ρακινοί κανουν ·ῆευκοὐε· γόμουε
για να εξασφαῆίαουν με ί.000 ευρώ αδεια παραμονηε
Σελ. 12
το ποδόσφαιρο
Οι ηρωιαβσυη;ε5 αηα Ιβαν Σαββίδη. Δημ, ίιίεῆισαανιδη. Παννη ΑΜΜΟ και η αντιδραση Β Μαρινακη
Ι. 22. 'Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα