Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ελαφρύτερο εκκαθαριστικό με 50 δικαιολογητικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μὴ “ῦἶἴιἶἶ 3 “ ΠΠ Ϊ?
 |  Ι ὲονὴεβ ΝτΕΡΜι·ιι
^Εγ “  .  ΟΛΥΜΠ|ΛκΟΣ-ΠΛΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΓΓΛ|ΛΣ
ι Γι τι
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕ|ΤΕ ΝΑ ΜΕ|ΩΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡ|ΑΣ
, η  _·
ΕΠαφρυτερο έ  Ϊ
ει(ι«ιθαρισι:ιι(οΜ
με 50 διι(αιοῆογιιτικα
ΟΛΗ Η Λ|ΣΤΑ ΠΩΣ αιιοδεικνύουμε
με τις βεβαιώσεις, τα τιιοτοι·ιοιητικα, | τις ιατρικές δαι·ιανες, |   |
ΑΠΟΚΡΥΦΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ
τις ατιοδείξεις και τα λοιι·ια αιιοδεικτικα έξοδα για αγορα "Α Ε|ΣΠΔ"Μ^Τ^- ΦΠΡΠ^"^^^^ΓΕΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
έγγραφα και στοιχεία Που χρειαζεται κατοικίας, δωρεές, ΚΜ Μ" ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΠ"
να καταθέσουν οι φορολογούμενοι διατροφές ΤΕΚΜΗΡ|ΩΝ Δ|ΑΒ|ΩΣ|·|Σ
ΕΠ|ΒΟΛ|·| ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΕΡ|ΟΥΣ|ΑΣ Ζ|·ΠΑἐ|_ 
.ί χ Βουνο
ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ
Ο ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ά¦?¦?εε ιατ0ρἱ89
από Τουρκία
  στην επανεισδοχή
Φίῆης υι·ιέρ Ρεπούση Προσφύγων
κατά θρησκευτικών
_ι_¦. ε Δω
ι;; ι°.η  "μυ
"ΑΥΤΠ|(ΤΠΝ||ΣΕ" Ο ΒΡΥΛ0Σ ΜΕ ΗΤΤΑ 72-Ἡ ΑΠΟ ΤΗ" Μ"ΑΜ||ΕΡ|'|( 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα