Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τουριστική έκρηξηRecognized text:
δοκιμηδ νννννν.ιιιιει”ι5ιααι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0"(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΠΕΜΠΤΗ ΙΟ ΜΛΡΤ|0Υ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20224 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΕΡΕΥΗΗΤΙ|(ΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
Σκληρό Παιχνίδι από
Αθηνα και θεσμσύε
Ανοικτό αλα τα θέματα για ασφα- Τσακαλώτοκαι Ε Καιρούγκαλοδαι
λιστικ6 και δημοσιονομικό μέτρα.
Οι συναντήσεις θεσμών με Ευκλ. νται οι διαβουλεύσεις› σελ. 3
κατέληξαν σεαποΦασεις. Εντείνο
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ =ΦΜ
Οδύσσεια τοΜοΣ Α|
Λήγει τον Μαιο
Ομολογ1ακο
δανειο 400 εκατ.
αποπλπρὡνουν
τα «ΕΛΠΕ»
Ο Πελέκη της εταιρεκις διαβεβαιώνουν ότι
εᾶισΦαλ|συικαν τα χρήματα › σελ. 11
::ζὶ Η
Τη διενέργεια προ ημερησίας
συζήτηση στη Βουλή για τις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη ζήτησε με
ΠΡ0 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Νέα σύγκρουση
για τη Δικαιοσύνη
επιστολή του ο Αλ. Τσίπρας. στη
σκιά της υπόθεσης Παπαγγελοποιλου › σελ. 25
Αισιοδοξα μηνυματα στον ΣΕΤΕ για τις προκρατήσεις
Του ριστική έκρηξη
Αναμένονται 2Ζ5 εκατ. φέτοε-Στα ]5 δισ. τα έσοδα
Ταξιδιωτικές εισπράξεις και αΦίξεις
·ΜΜΜΜ(αΜΜ) φ.επΜΜγιατ02015
- Μ(οεεκατΜ)
_ Γερμανία
ι- που
7- Γαλλία
Μ Μ Με Μ 2010 ΜΙ 2013 εοιο Με Μο π ολλανδία
"ΜἩεωΜωΚ ·ΜιιειπνΜ
Συνεδριαζει σημερα π ΕΚΤ
Μήνυμα Ντραγιςι
ΟΤ|5 αγορε5
γ|Ο ΤΟ επιτΟκια
Ο Ενίσχυση του προγραμματος εκτύπωσης χρήματος
προβλέπουν οι αναλυτές
ΜΕ το ΒΛΕΜΜΑ στραμμένο στη ΦρανκΦουρτη οι επενδυτές. ο Μ. Ντρογκι
σχεδιάζει νέα μείωση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων > σελ. 8
Πτώση Τ¦97% του Δείκτπ
< σελ. 9
«Απογείωση»
αφίξεων
` Αριθμος επιβατών
ί στα ιο ·τωτρτ·ικα
αεροδρομια
Εγκύκλιοε
Πρόστιμα για
7ΟΟ χιλιαὁε5
ανασφαλιστα |.Χ.
Ο Με αΦαιρεση πινακιδων
και αδειών κινδυνεύουν
όσοι δεν τα ασφαλισουν
.. ῳ··~ Ι
χι>ιιΜΔτΙκο πρόστιμο 500 ευρώ για τα
επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα
θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αναστασλιστων οχηματων > σελ. 4
κέρδη προ προβλέψεων 1.125 δισ. για την Τράπεζα Πειραιώς “στο