Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: e-δαγκάνα για φοροφυγάδες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειίτεή1Ροτ11α.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΚ
Μιμή" 8επίςε5 Ραπ" Ηε||εε Α.Ε.
Τα.: +30 210 6728890
αυτό": ίηίο@ροΝετ-ήε||εεετ
Μ.ροωα-ήεί|858τ
ΠέμΠτή 10 Μαρτίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||Κ|·| ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.017
Μιχαλης Σαλλας
πρόεδρος του 0μίλου Πειραιώς
Ε|'||ΣΤΡΕΦΕ|
Ο ΕΦ|ΑΑΤ|·|Σ ΤΗΣ
ΑΒΕΒΑ|0Τ|·|ΤΑΣ
Μ Αρης Ξενόφος
επικεφαλής του ΤΠ
//Ν#^ ί
[διαπραγματευση1 Στο στόΧαστρσ τραΠεζικοί λογαριασμοί, δανεια, Χρήματιστήριακές συναλλαγές, μεγαλοοφειλέτες
ε-δαγκανα για φα ροφυγαδες
Τι Προ βλέΠει το νέα ΕΠιΧει ρήσιακό ΣΧέδιο τής ΓΓΔΕ για τήν Παταξή τής φοροδιαφυγής
σήμερα στη Ν
Σε ύφεση και οι εξαγωγές
Αρνητικα είναι τα μηνύματα των εξαγωγών στην
αυγή του 20Τ 6. 0 |ανουαριος, σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία της ΕΛΣΤ ΑΤ, ξεκινησε πτωτικα είτε
λαβουμε υπόψη τα καύσιμα είτε και χωρίς αυτα για
τους υπόλοιπους κλαδους. Αναλογα είναι και η
εικόνα των εισαγωγών. Ειδικότερα, βασει της αναλυσης του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ), καταγραφεται μείωση της συνολικής αεας
των εξαγωγών τον πρώτο μήνα φέτος, κατα 8,3%,
στο ί ,7 δισ. ευρώ (από Τ,87 δισ. ευρώ τον |ανουαριο του 201 5). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η
υποχώρηση φθανει το 3,9% (54,1 εκατ. ευρώ). >Τ ί
ΣΕΤΕ: Διπλό «καμπανακι»
στην κυβέρνηση για τουρισμό
Το καμπανακι του κινδύνου για την πορεία του ελληνικού τουρισμού μέσα στη χρονια κρούει από το
Βερολίνο ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεαδης. Στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την
κυβέρνηση, ο κ. Ανδρεαδης, από τη διεθνή τουριστική έκθεση |ΤΒ, θέτει ως απαραίτητες
προϋποθέσεις για να κερδίσουμε και φέτος το στοίχημα του τουρισμού, πρώτον, να κλείσει η
αξιολόγηση μέχρι το τέλος Απριλίου και, δεύτερον,
να γίνει σωστή διαχείριση των ιιροσφυγικών ροών,
σύμφωνα με τις αποφασεις της Ε.Ε. Διαχείριση που
θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη καθημερινότητα
και τη λεπουργία των τοπικών κοινωνιών και των
τουριστικών προορισμών, ιδιαίτερα των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν ολο αυτό το διαστημα απορροφήσει το βαρος του ιιροσφυγικού,
αναφέρει ο κ Ανδρεαδης. >9
Ξενοδόχοι: θέλουν 2 στα 2
Καθαρή Δευτέρα-2 5η Μαρτίου
Ελπίδες στο δύο επόμενα τριήμερο, των Αποκριών
και της 25ης Μαρτίου, εναποθέτουν οι ξενοδόχοι
ορεινών και ημιορεινών περιοχών, προκειμένου να
καλύψουν τα κενα που αφησε ο κακός μήνας
Φεβρουαριος. 0 ζεστός καιρός και η έλλειψη χιονοιιτώσεων επηρέασαν αρνητικα την προσέλευση στα
χιονοδρομικα κέντρα και συνεπώς τις ιιληρότητες
στα ξενοδοχεία των προορισμών. >9
ΕΑΑ|0ΑΑΑ0: ΑΥΞΗΘΗ|(Ε 4,6%
|·| |'|ΑΓ|(0Σ"||Α ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ >11
Μεγαλοοφειλέτες, ύΠοΠτοι τραΠεζικοί λογαριασμοί. δανεια και Χρήματιστήριακές συναλλαγές θα
βρεθούν αμεσα στο στόχαστρο των υΠήρεσιών του
υΠου ργείου Οικονομικών με το νέο ΕΠιΧειρήσιακό
ΣΧέδιο τής ΓΓΔΕ για τήν Παταξή τής φοροδιαφυγής, το οΠοίο θα Παρουσιαοτεί στους εκΠροσώΠους των θεσμών. στο Πλαίσιο τής αξιολόγήσής.
Το νέο ΕΠιΧειρήσιακό ΣΧέδιο στοΧεύει αΠοκλειοτικα στήν αΠαρέγκλιτή εΠίτευξή των στόΧων του
κρατικού ΠρούΠολογισμού, ειδικα δε των φορολογικών εσόδων, Που θα αΠοτελέσουν ένα αΠό τα βασικα αντικείμενα τής οήμε ρινής διαΠραγματευσής
του οικονομικού εΠιτελείου με το κουαρτέτο εν
όψει και τής εΠικείμενής φορολογικής μεταρρύθμισής Που αναμένει το «ήρόσινο φως» των δανειοτών
για να ΠροΧωρήσει το σκετικό σχέδιο νόμου στή
Βουλή. Παρόλλήλα, Προετοιμαζεται νέος γύρος
ελέγχων σε εΠιΧειρήσεις και ελεύθερους εΠαγγελματίες με βατή αΠοτελεσματικότε ρα κριτήρια κινδύνου. αλλα και μέσω Πλήροφοριών και διασταύρωσής στοιΧείων Που θα Προέλθουν αΠό τή διασύνδεσή τής ΓΓΔΕ με Πλήροφοριακα συστήματα
εκτός Γενικής Γραμματείας. >3
ΗΕυρώπητωνκλειστώνσυνόρων
και με τη «βούλα» της Κομισιόν
ν · “. ι χ `7- .
Ηοτ5ροΒ: Ανοίγουν 2.297 θέσεις εργασίας
ηη ” ~ >.¦*:.¦.
ν - - “ιέω¦ε¦Μ. 
[ασφαλισυκό] Μείωσή κύ ριων και εΠικου ρικών συντάξεων - ΑΠόρριψή αύ ξήσής εισφορών
Θεσμοί: Πέντε «όΧι» στον Ι(ατρούγκαλσ
Τι συζήτήθήκε στο Πρώτο ραντεβού του υΠου ργού Εργασίας με τους δανειστές
ιεο δισ. ευρώ]
10 λαμβάνουν
θέσεις για
κόκκινα δανεια
Σε ετοιμότΠτα βρίσκονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες διαχείριοής για να καταθέσουν αιτήσεις αδειοδότήσής στον ΤτΕ μόλις εκδοθεί, τις εΠόμενες ήμερες, ή Πραξή του διοικήτή Που αΠοσαφήνίζει το
Πλαίσιο λειτου ργίας τους. Πλήροφορίες αΠό τήν
αγορα κανουν λόγο για οκτώ έως δέκα εταιρείες Που
αναζήτούν μερίδιο στήν Πίτα των 80 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων και οι Προετοιμασίες είναι Πυ ρετώδεις Προκειμένου να στήθεί ή καταλλήλή δομή, ή
οΠοία Προσομοιόζει σε αυτή μιας τραΠεζας. >5
[ανασφαλ·στα]
ΕΚΤ= Μοίρασε 700 δισ. ευρώ χωρίς να πείσει
800 Στήν τοτμΠίδα
Πρόγραμμα αγορας καλυμμένων ομολόγων
700 .και αγορας τιτλοποιιιμἐνων χρεογραφων (ί 2ί δια. ευρώ)
'Προγραμμα αγορας ομολόγων (608 δια. ευρώ)
του ΥΠΟΠ(
500.000
σχήματα
Τζίρο ύψους ανω των 1 50 εκατ.
ευρώ και φόρους ύψους 26 εκατ
ευρώ στερούν αΠό τήν ασφαλιστική αγορα και το Δήμόσιο, αντίστοιχα. τα 500.000 ανασφαλιοτα οχήματα. Στο Πλαίσιο αυτό,
το ΥΠΟΙΚ εξέδωσε τήν αΠόφαοή με τήν οΠοία ξεκινα ένα «σαφαρι» για τον εντοΠισμό των ανασφαλιστων οΧήματων. >4
Τα όπλα που έχουν απομείνει στη φαρέτρα της καλείται να αποκαλύψει
σήμερα η ΕΚΤ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δώσει ώθηση
στην αναπτυξη της Ευρωζώνης και στον χαμηλό πληθωρισμό, Παρα τη
διαθεση 700 δισ. από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρωσΠς (ΟΕ). >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα