Πρωτοσέλιδο Έθνος: 4 νάρκες για το ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΡΑ

πΕΜΠΤΗ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10315

1€

www.ethnos.gr

ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ »28

«Ραβασάκια» για 700.000 ανασφάλιστα ΙΧ

4για τοΝΑΡΚΕΣ
Ασφαλιστικό
ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Ο Αλέξης Τσίπρας
στη συνάντηση
των Σοσιαλιστών
Θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ως
παρατηρητής. »11

Οι δανειστές επιμένουν σε άγριο «ψαλίδι»
στις επικουρικές και απορρίπτουν την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών  Ζητούν
χαμηλότερες νέες συντάξεις  Διαφωνούν
με τις εκπτώσεις στις εισφορές αγροτών &
αυτοαπασχολούμενων  Ενστάσεις για τον
επανυπολογισμό των συντάξεων »6-7

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
10 ΜαρτίοΥ 2016

Ο οδικός χάρτης για
τη
συνταξιοδότηση μητέρω
ν
Ε
τησ Κατερίνασ ΚοΚΚαλίαρη

ιδικό ασφαλιστικό καθεστώς ισχύει για 40.000
μητέρες ανηλίκων,
που
είναι ένα βήμα πριν
την
έξοδο στη σύνταξη.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις επηρεάζουν
τόσο
τα όρια ηλικίας για
την «έξοδο»
όσο και τα καταβαλλόμενα
ποσά,
ενώ διαφορετικές ταχύτητες
ισχύουν ανάλογα με το έτος
θεμελίωσης δικαιώματος.
Τα «μυστικά» που
πρέπει να
γνωρίζουν οι μητέρες
που είναι
ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση
είναι τα εξής:
 Διασώζονται από
την αύξηση
των ορίων ηλικίας οι
γυναίκες με
ανήλικα, που είχαν πιάσει
τόσο τα
έτη ασφάλισης όσο
και το κατά

▶Ποιο είναι το

ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς
που ισχύει για
40.000 μητέρες
ανηλίκων

τελευταια
ευκαιρια
εξοδου για
65.000 ασφαλισμένουσ
»15-16, 25-26

περίπτωση όριο ηλικίας
μέχρι τις
18 Αυγούστου 2015.
Για τις συγκεΟι διατάξεις του ειδικού
κριμένες ασφαλισμένες
Ασφαλιστικού επηρεάζουν
παραμέτόσο τα όρια ηλικίας για
νουν σε ισχύ οι παλαιότερες
την έξοδο όσο και τα καταβαλλόμενα
συποσά
νταξιοδοτικές διατάξεις
και μποΓραμματείας Κοινωνικών
ρούν να αποχωρήσουν
Ασφαλί- σουν να αιτηθούν
έως και
σεων).
τις σχετικές εξα- 
δεκαεπτά έτη νωρίτερα
Eνα σημείο-κλειδί που
γορές πριν την ψήφιση
από το γεπρέπει να ξοδος με
Για παράδειγμα μητέρα
του νέου γνωρίζουν
νικό όριο ηλικίας.
μειωμένη σύνταξη για
στο ΙΚΑ Ασφαλιστικού.
οι ασφαλισμένες, που
τις
είχε συμπληρώσει τις
μητέρες πλέον δεν
 Οι ασφαλισμένες που
5.500 ημέρες νες ρυθμίσεις Με τις προωθούμε- έχουν θεμελιωμένο
είναι συμφέείχαν συδικαίωμα στο ρουσα
πρόκειται να αυξηθεί
ασφάλισης το 2010
μπληρώσει το όριο
λόγω του υψηλού ποσοστού
και είχε ανη- σημαντικά
ΙΚΑ και είναι άνω των
για πρόωρη
55 ετών, εί- μείωσης.
το κόστος (σήμερα είναι
λικότητα τέκνου. Σήμερα
σύνταξη (ΙΚΑ και ΔΕΚΟ
ναι πως μπορούν να
είναι 53 168 ευρώ
- Τράπεζες)
αιτηθούν
τον μήνα).
ετών και μπορεί άμεσα
μπορούν να λάβουν
νταξιοδότησης και παράλληλασυ- Από την 1η Ιουλίου 2015 με τον ν.
να αποχωμειωμένη. Ωρήσει με μειωμένη σύνταξη.
να 4334/2015 καταργήθηκε
στόσο το όριο για την
συνεχίσουν να εργάζονται.
οι εξαγορές
η δυναπλήρη σύΗ μείωση πλέον θα
τότητα
νταξη αυξάνεται (με
λήψης σύνταξης με
υπολογίζεΩστόσο αν είναι κάτω
βάση τον νότα καΝα σημειωθεί πως οι ν.
των 55, τώτατα όρια
ται με βάση το 61ο έτος
3996/2011 πρέπει
μο 4336) και αντίστοιχα
(486 ευρώ τον μήνα)
της ηλικίας και 3865/2010
να γνωρίζουν πως η
αυξάνεται
σύντα- των μητέρων
που είναι το νέο όριο
προβλέπουν ότι
και η μείωση (μπορεί
χορήγησης μπορούν
ανηλίκων που είχαν
ξή τους θα τεθεί σε αναστολή
να φτάνει το
να χρησιμοποιηθούν
πλήρους σύνταξης και
μέχρι χαμηλές αποδοχές
30%).
με τα 55 εφόσον
θα είναι 30%. εξαγορές
και η σύνταξή
συνεχίσουν να εροι πλασματικοί χρόνοι
Ωστόσο δεν θα επιβληθεί
τους θα υπολογιζόταν
 Προσοχή, όσες ασφαλισμένες
γάζονται.
στην εν σπουδών,
με βάση αυκενών ασφάλισης, απερλόγω περίπτωση επιπλέον
τό το ποσό.
είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα
 Αντιθέτως,
πέναλ- γίας και τέκνων
για
τι 10%.
(μόνο για το Δη- θεμελιωμένο όσες γυναίκες έχουν
Πλέον η χορήγηση του
πρόωρη έξοδο, δεν επιβαρύνονται
κατωτάδικαίωμα στο Δημόμόσιο). Για τους χρόνους
 Οσες ασφαλισμένες
του ορίου για τις περιπτώσεις
επιδοτού- σιο και στις
από την επιπλέον μείωση
θεμελιώνουν μενης
ΔΕΚΟ - Τράπεζες, δεν
αυτές
του 10%
ανεργίας, ασθένειας
δικαίωμα αναδρομικά
θα επέρχεται με τη
και κύ- μπορούν να
μέχρι συμπληρώσεως
για το 2011 ησης-λοχείας
συμπλήρωση
κάνουν αίτηση συντατου νέου ο-που είναι δωρεάν- οι
ή το 2012 (είτε Δημόσιο
του 67ου έτους της ηλικίας.
ρίου πλήρους σύνταξης
ξιοδότησης χωρίς διακοπή
είτε ΙΚΑ διαδικασίες
Μέχρι
(υπάρχει
γίνονται τη στιγμή της
της ερ- τότε θα πρέπει
και ειδικά ταμεία) με
σχετική εγκύκλιος
εξαγορά πλα- αίτησης
γασίας τους και παραίτηση.
η συνταξιούχος να
της Γενικής
για σύνταξη και όχι νωρίσματικών ετών, καλό
αρκείται στο οργανικό
είναι να σπεύ- τερα.
 Οι ασφαλισμένες πρέπει
ποσό ανάνα είναι λογα με τις
εισφορές που έχει καιδιαίτερα προσεκτικές,
καθώς η έ- ταβάλει.

ΥΠουργειο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Παράθυρο»
για υιοθεσίες από
ομόφυλα ζευγάρια
»12

ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΡΟΛΑ

Η κρίση ερημώνει
τη στοά Αρσάκη
»14, 27

Σφράγισαν
ερμητικά
τον βαλκανικό
διάδρομο
Στη μεθόριο Ελλάδας - ΠΓΔΜ μεταφέρουν αυθαίρετα τα σύνορα της ζώνης Σένγκεν χώρες του βαλκανικού διαδρόμου. »4-5