Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Δεν έχει τι να βάλει η Ελλάς στο καρναβάλι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο"98"ΜΜ!Μ '"
ΠΟΝΤ|Κ'
ΜωΜ“ .ειρήνη
4- ' : '
“Όποιος μι:ιιινιι;Μ:ι.
" Ο Ν ϊ | κ | 5 κιιιιιοιΜΨ:αιι»!
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠοΛιΤικΗ Ι ΣΑΤιΡικΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ εΦι-ιΜεΡιΔΑ 7  _
Μ.τοροΜἰΚἱ.ετ ΜΜΜ ιο ΜΝ Με χ τινι" 2€ ο. 1907
Δεν έχει τι να βάλει
ιι Ελλό στο καρναβάλι
ΕΠιΤεΛογΖ
ΜΜΕ ΜΒΜ ΒΓΑΛΤε
“ΚΝΣ ΑΣΤΕΡ'2ΚΦΥΣ ΚΜ
ΚΑΝΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ
ΑΞι°Λ0ΓΗΖΗ !
η ιζ-  κ¦  =  ω
εΜιιΝοΤονΡκικΑ Ρ 8-7
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ › 4-5. 8-9 ωιιΝικο Ρ 18-19
7 ο «πνιγμένος», Οι χω και
ο «Μ Αχμέτ» ο· Μ Μ
και οι "Μια ων «Μ Μ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα