Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εγκλωβίστηκαν σε μειώσεις συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
: Δ Δ ζ
Νεο ΕιΔικο ΕΝΘΕΤΟ
10 ΝΕΕΣ ΤΑ|Ν|ΕΣ
ΣΤ|Σ Α|ΟΟΥΣΕΣ
0 ΔΝΤ0ΝΛΚ|·|Σ
ΚΔ' Η ΕΛΕΝ|ΤΣΑ η
ΕΠ|ΣΤΡΕ00ΥΝ .
ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΔ'
Ν0ΣΤΑΛΓ|Α
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
. ΧΨΝ
Ο .τι .χρώμα “θ
"4 κι· Χ   υ"
Αντών στη μού 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Γ|Α Ξ0Δ0. ..
Η ατζέντα για
συναυῆίες,
θέατρο
και εκθέσεις
· ...κΑιηΑΤοΣηηι
Τηῆεοητικές
εηιῆογές
και...
..ὶ - μαγείρεμα
εε? 6095
Πέμητη ιο Μαρτίου 20" 6 - Αριθμός φύλλου 1839 - Τιμη 1,30 ε - νυνυνν.ε-τνρσε.:σΜ
Η ΤΡ0-|-ΚΔ ΒΛΕΠΕ| ΔΗΜ0Σ|0Ν0Μ|Κ0 ΚΕΝΟ
ΕγκΠωΒίστηκαν
σε μειώσει8 συντάξεων
χ;/ ς) .
Παζάρι
για μονοψήφιες
μειώσεις στις
κύριες συντάξεις
Πάνω αηό
Τ .000 - Τ .200€
στις εηικουρικές συντάξεις
με τρία σενάρια
Που «δείχνουν»
ηερικοηές αηό
10% ως 30%
μικρότερη σύνταξη
για όσους αηοχωρούν
με 20 - 25 έτη και
καθιέρωση εθνικης
ΣΕΛΙΔΕΣ Ί 90 € για Ί 5 έτη
“ΡΑΒΛΣΛΚ|” 250€ ΣΕ 000.000 |Δ|0ΚΤ|·|ΤΕΣ ΛΝΛΣΦΛΛ|ΣΤ0Ν |.Χ.
ΣΕΛ|ΔΑ '|4
Ο Γ|ΑΡΛΓΩΓΟΣ ΤΖΟΡΤΖ ΜΑΡΤ|Ν ΕΦΥΓΕ ΣΕ ΗΛ|Κ|Λ 90 ΕΤΩΝ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ
Τα Θ α
της Αθηνας Που
Πήραν αστέρι Μίοηο|ιη
και η έγκυος
Κάτια Ζυγσύῆη
ωησς πίσω
Ο Χάνθρ
από τις επιτυχίες
των Βθθἱ|θΞ
ΤΑ ΣΚΟΠ|Α ΕκΛΕ|ΣΑΗ
ΟΡ|ΣΤ|ΚΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ
ΣΤΗ θΕΣΣΑΛ|Α
ΤΟΥΣ 14.000
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΤΗΣ Ε|ΔΟΜΕΝΗΣ
· ΣΕΛ. 80
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣ|ΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Γ|Α
Τ|Σ ΚΑΤΑΓΓΕΛ|ΕΣ ΤΣΑΤΑΗΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΟΑ ΣΥΝΕΧ|ΣΤΕ|
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΚΟΡΥΦΗΣ Γ|Α
ΤΗ Δ|ΚΑ|ΟΣΥΝΗ
› ΣΕΛ. '|Ο-'|'|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα