Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Επιβλήθηκαν χθες στο ταμπλό του Χ.Α. οι αγοραστέςRecognized text:
Α ..η . τ π . μ.
Επιχειρήσεις & χ
μ - ο· ς ..“ . - ' '“' δ 4 Γ ς <_ Ξ· _ - ' -·'.* 'με `.Δ -_ - ·, _
ο., τρέφει 6 “Ψ Α@: _. ε. . τ - ., . Ρ.: Ξ Ψ τ ε ἄ#ΞΒ _ __-- ` Μ
ς ο 4 ε ε με·
.  5 τ .ι - _ 7 Δ . .ς ι '. 1 ΜΚ ε.. Ξ. "ἙΞ 
_; .74. Ύ; : .Ϊ _-. τη; ρ ¦ _; Ό. ¦. ξ Ε ι _ ι Υπ. ή Η ..` 4 7
.Λ τ  “ › ~ ,ε ...ο εεττ οι ε
 “ η! ' τα - ε :τι “ · -;- :Ἡ 3085 ' - .. _ τι . τ - ς η _ . ·_ τ _
_ .- ¦ . _ .γ »- . γ· :'-· ο _ ν _ ϊ ¦ · . ἶ/'ἴ· ,_
_ ,η . ω_._ τ, τ · γ. _ ¦_ _¦ Δ , Ρ ή Η
' Δ  ·4ὲ“ΐὰ .ἔ3ἔ'ἶἑἶ“?4 ΠΑΡΩ Ι' ι ο '
“ Η) Η  ως:: :τι φωτό . · εμ #0: εξ;;; '
Η Ρ ϊ `ί τ #1. 'ι = · ·  - “δ >·'ῖ"¦ ;
Δω; ι γ ς? τα Ή Λ · : τα:: τ τη τ .ως Με· γ Δ
·' ε' ·. _ , 7. μ. τ
 τ, . ' Ί; _ ι ·'_`κ - . Ι έ ¦ .ο η . _ , - ί ·“ ~° · 7- :τε , (β .εδώ
' :.Ἑ: ' τ. ι "γ¦ζἔὶ·:|“'Ζ '- δ 4·-- ιὲ,5 ἶ”; φ ·· 2- ` - μζ'- ·#;ῖ_| τ'- .ι ί > _:ὶἴΗ'.'3. · · _£ εε ἴ Ξ _ .ῇῦ'ΐ:;_ἔ:ὲ:ςὐ5$ · ῇΞῆ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ή ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 “ΕΤΟΣ 27ο
Οι Δεικτες της ημερας
Μ. τα."
"ΜΜΜ 553.87 _ Μ
πετ/ΜΜΜ σε οικω _ τω
πετ/χωρο Μ
ς ή; _ Μ
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-Μ.Μ  _ και Μ με Μ με
ΦΥΛΛΟΥ 5649 Τ|ΜΗ ]¦5 Ι
Ανοδικές
....... 
Καθοδικές
 ....................... ..
Η ΑΓΟΡΑ ΕΠ'ΜΕΝΕ| ΑΝΟΔ|ΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ 9 ΑΝΟΔ||(ΕΣ ΣΥΝΕΔΡ|ΑΣΕ|Σ
ΕΠ'ΒΛ|·|θ|·||(ΑΝ ΧΘΕΣ
στο ταμπού του ΧΑ. οι αγοραστές
Μ «καύσιμ» τι δηηώσεις Ντάισεῆμπηουμ για το χρέος, η άνοδος
ε 'καύσιμα' τις δηλώσεις κ.
Μ Οίῇ558|δ|οεηι για την πολυπό
απο έναρξη της συζήτησης
για το χρέος άμεσα και την επιστροφή
των θεσμών, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει χωρίς "φρένο"
τις ανοδικές της διαδρομές εκπλήσσοντας και τους πλέον αισιόδοξους. Αν
και τα κέρδη σε αρκετές περιπτώσεις,
κυρίως των δεικτοβαρών τίτλων, είναι
σημαντικά εν τούτοις οι αγοραστές δεν
φαίνονται διατεθημένοι να σπισθοχωρήσουν διατηρώντας την δυναμική της
αγοράς αλλά και θετικό σερί του γενικού δείκτη. Ενδεικτικό του βελτιωμένου
κλίματος που επικρατεί στο εγχώριο
ταμπλό είναι ότι ο γενικός δείκτης τιμών έχει σημειώσει ήδη 9 σερί ανοδικές
συνεδριάσεις, στοιχείο που αποτελεί
ρεκόρ τετραετίας υπερβαίνοντας και
τα επίπεδα των 560 μονάδων. Χθες αν
και η μεταβλητότητα αυξήθηκε και το
ρτοῆΙ σκιφ έδωσε το παρόν στην διάρκεια της συνεδρίασης ωστόσο οι αγοραστές κατάφεραν και πάλι στο κλείσιμο να επιβάλουν το ρυθμό τους και να
οδηγήσουν τονγενικόδείκτη τιμώνστις
563¦67 μονάδες (υψηλότερα κατά
Αη. Τσίπρας: Να ξεπεράσουμε κοινά
προβπηματα. ντροπή όσα συμβαίνουν στο
Αιγαίο - Α. Νταβούτογηου: Εστιάδα και Τουρκία
μοιράζονται το προσφυγικό πρόβηημα
:638. ξ |η%ἶἩ3 Ἡ`ῇε με;
 θε α επ.  
'Δεν αηηάζουν Μπαρ
 οι 565 μονάδες του ΕΔ. _
Αύξηση των μισθωτών ι Παράταση του
τον Φεβρουάριο Π προγράμματος της ΕΤΕπ
θετικό το ισοζύγιο οσων μισθωτης
απασχοηησης του ο 2μἡνου
και εξαγωγών με 500 εκατ.
Ο οικοΝοινιιΑ - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
0,76%), αντλώντας δυνάμεις από τις
τελευταίες εξελίξεις στο Ευτ08τοτιρ αλλά και από τις επικείμενες εισροές που
θα φέρουν οι αναδιαρθρώσεις στους
δείκτες του Π5Ε. ΑναμφΦολα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η θετική εικόνα στην αγορά των ομολόγων
με την σημαντική αποκλιμάκωση των
αποδόσεων για τους ελληνικούς τίτλους, στοιχείο που έρχεται να ενισχύσει τα κίνητρα των εν δυνάμει αγοραστών και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην ψυχολογια των εμπλεκομένων. Σημειώνεται ότι η απόδοση
στην ελληνική 2ετια έφθασε το
9,1 8%¦στη 5ετια Ί 0.57%¦ ενώ το 1 θετες
ομόλογο διαμορφώθηκε στο 9¦6ῖ %.
Βασικοί πρωταγωνιστές της νέας ανοδικής κίνησης αναδείχθηκαν για μια ακόμη ημέρα οι τραπεζικοί τίτλοι οι οποίοι μετά από αρκετή νευρικότητα
και αφού αρχικά κινήθη κανδιορθωτικά
βρέθηκαν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα χαρίζοντας ένα καλό "μεροκάματο" στους βραχυπρόθεσμους αλλά και
τη δυνατότητα του απεγκλωβισμού σε
αρκετά χαρτοφυλάκια που παραμένουνγια καιρό κοντάτους. τ, ι 7
ζ ΕΖ: Ανάπτυξη θ.3% στο
ἑ δ' 3μηνο και ι,θ% το 2045
Για χρηματοδότηση εξωτερικού εμπορίου Ωθηση__από επενδύσεις παγίου
_ κεφαησίου ”
Αναστοῆη
πώῆησης
<<κοκκινων» δανείων
Η ΞΟσ Ο η η
τα:: Μωβ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
Σιλ. :5
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμπηδ
Σε λ.. ΠΊ:
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
«Αναγκαία»
η επίτευξη
κερδών το 2046
Για να αποφευχθεί έκδοση
μετοχών υπέρ του ΠΣ ω ·
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Στην κερδοφορία
επέστρεψε
η Ρσιιτ|ί5
Μεγάηη βεητίωση του κῆάδου
οικιακού εξοπηισμου ε Η
ΟΛΠ: Οφέῆη άνω
τ δισ. από την
ιδιωτικοποίηση
'ΟΒΕ: +Ο,8% το ΑΕΠ. Μ .000
θέσεις εργασίας · ·
κηείνει
η συμφωνία ΒΕθοιιτ5σηε Βοετ5ε
Στοχεύουν σε σανέργειες
άνω των 500 εκατ. η! ι ¦
Ο χρι-ιΜΔΤιΣΤΗριο ΑΘΗΝΩΝ Ί7Ίϋ26