Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ξ πα: ΞεΜπεΜ£γ£Ι Με ὅ? ΙΤΑΛΙκο: «εινα ΥΛ|ΟΣ» ο 
 ΓΑ Με" ο ΑΛΑοοΥ2οΣ ΠΑ ΤοΝ οοΡτογΝΗ  ›¦
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡ|ΔΑ
· Τ|ΜΗ 1,3Ο€
ΥΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2668 |
ρ ¦ τετΑΡτΗ 9 ΜΑΡτ|ογ 2016 ' @ '
¦Ρ' γ
Ξ 7 Η «γατα» ανοίγει τον 30 Βῆαοεων στον Πλω( ' 7
χ 6.: | | Ρ 3 , · .
Ι 'τ ; _ Η γ Β
ε'.ΞμΞ| | .2.50 Ν > 4 ύ 4 ·;· 
Η Ε  Λ· 
° Η η ..
Μ· Ψοφα 
1>Ξ-=_ἔἑζ ε ἐν ο ¦ › η Ο Ν .
ν “ ο ' ΜΕΛ'ΣΣΑΝ|ΔΗΣ
τ·ε αροειδοαο·ήοε·ε ντα; :Ξ Μ
τ ε ' Η .
την κατασταση των “ . ,
·'εχε· ευθύνη ο γαμναατήε_ η 1 ί “· ο
που έφερε οΆονεοεν;  > , ν Μ ω'"·
·· ' Μπεζ”
ΣΑΒΒ'ΔΗΣ
ο Τ· ακούγεται στοα: '“
Με ομαῦοε, τι χρεω
' κοΣτογΛΑΣ Ϊ
¦ | 'ι Ψ η
` κ. Π “έα · Π 4 ›
 _ ΑΛΑΦ0ΥΖΟΣ |
"“` ` Ο 7
7·' Παίβνοονῖσ αοντόΡ·ομα τα ΐαἑῆοτὲΠαοἰ η' 8 Ψ” ο
ΖενίτεΜαενφίκα · Ματοωμέναε= Τρειε εα·ῆο _' ν ># _ Μ |¦ « "Μ 7
ιΞγ1“,όῆ9 “Π Βσσ·κύἩρόωσ“ ο ,_ . > 4 / τα ΡΑκΜΣ
· ῦ Ο Σταμάτα να
λ" “ς η