Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
παρντο. Μασουακού. ΝτουρμαΣ στο πρωτο ρήμα ο η ι  
με θεα στο ντερμπι τής Κυριακής ο 'Εκαναν χθες ν . ο "κι" Φαβορί 
μερος τής προπονήσής και ππεον μετρούν ς Με” δεξί ακρο
αντίστροΦα ενόψει Παναθηναϊκού ο Ησαυ / . της Μήνας .
δύσκοπα για τον θμαρ που συνεχίζει να ποναει ` 7 ι ' , .ο ο.. Αν
ι.8ο ε
Δ ντής: ο. Μικρής·
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ9 ΜΑΡΤιοΥ 2045· Α.Φ. 45905
ΚΑΜΠ'||¦°·
¦"ΡΑΜΑ '¦'°Ν'
"Ο ΜΙΛΑΝΟ
μικτή : _Δ|°“ζω ' > οι δύο τους*
Δ ."Ξ'"' Ψἑ"' η παρύήογα πραγματα ΙΜ·°“°Μ ν'"ἱ"°ω
ὁ"""`"' η για τον καμπιασο και μενα ' "'ω" ""ὲ?""
Ξ,° Ξ"ἑ"“°κ ο Δεν εχω καποιο προρήήμα χ ¦"”¦κ"Ρ!"“ ή". μ 7
Δ :°""Ψ°° μαζί του. αήήα ήταν τα αποτε- .- °'>"°"""κ “Ρ ι
. .Ι Ψ Ρ' θεαματα δεν πανε κοπο. τοτε κ
7 ¦"'° "ὁ συμβαίνουν αυτα τα πραγμα
`~'"'°"°' τα”. είχε δήήώσει ο ίδιος
χ Μα" 'ω ο Στραματσιονι δύο μή
Στραμα- < 
"ων" νες πριν αήοήυθεί
_ . .η . τον'
 μήνες· Μια ο' κοπή υ Ι εραοε ο
.κύματα 'μεχρι'τήν εήευταία·τής στιγμή-ο ~
στέΒνςιοκαουτερ ¦
ι ο μ στοσαήήροι 7
Ξεκαθαρες αποστασεις του ρήυμπιακού απο οσα
συνερήσαν χθες στή συναντήσή των ιδιοκτήτών ο
·Αεν παρθήκε καμία αήοΦασή ο 'οποια πρότασή
έχουν οι ομαδες να τήν κανουν στο ΑΣ τής ήίγκας
ο Σε αυτή τή συναντήσή ο καθενας εουττ το δικο
του ζήτήμα και δεν υπήρξε γόνιμος διύήογος ο
ο θήυμήιακος αντιμετωπίζει με σοβαροτήτα το
ποδοσοαιρο και τα θεματα τα ήύνει θεσμικα ο Δεν
τα ήύνει σε συναντήσεις που θυμίζουν τσίρκο·
' Μιω“Μ“ω“:“ οτι' Μειώσεις '
Πεν εμφανίστήκε .
'ΕΒΕ '86' Σαββίθήο ΗΕ"ἶ°ΠΠ" θέα" κα' γ|° τί
ιιουε ε ασεήΠΑΕ σου π,ιακας . - .7 - ν ¦ « “ο
㦦¦¦ξ ἔἐΦ°με¦Μ ¦°¦“^9κ. 7 .η ποτα σπόκπήρή ή Σουπερ θ ΑΜΦ0“ζοσ · Παω· ·7 Με σε ένα τρίωρο να" Με“·°9“ν·ϋ“=!
ί Η ' “ς ° ` ` “ που... χύθήκε ή μπαπα “ · Κ°Ι>ΣαββΙδΜ »ς ο.
 ῦοιήος ού ε κατα χώρο-μασ 
Γραφει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΜΑΝ: (σεήίδα κι
“Δεν καταήαβαίνω
γιατί δεν ήρθε ο ΑήαΦούςος
να τα πει ο εγω ήρθα απο τή Ρωσία
| _ ζ Δ και αυτος δεν μπορεί να ερθει απο ή:
Ζητά Και  τήν Αθήναι». το σχοήιο του μενα- η
 ' ` ' πομετοχου του πΑοκ για το “ _ 7
αφεντικό του παναθήναίκούι
, ΜΕΧ- ενώ
 7 ο.-ΠΑ°Κ
θ^θήυμήιακας Ξ ί .7 ,
ή Ματια Γερμανία
“Απα·Σαρρακαι οι'ιαυυίκο στο... παρα7"Βήρπ7μαχσε;βαρος του οπυμπιακού
` ¦»ΑΜοπΑΑήα θα ακοήουθήσουν
~ ο οι εαυτο 'ήε'υκοι· απομερο που
τ 7 πριν>αήοενα δίμήνο γ
ιι'|'| ΕΝΝ°Ξ|¦;ή
Ρωτήσαν τον ήταν Σαββίδή οι ανθρωποι
των “ερυθροήευκων» για τήν ατακα του πως «το
°ΜΠ=ἔ2%ἑκ ί κύπεπήο είναι... δοσμενο·· · “Δεν μιήαω για εσας.
στον πρώτο γυρο. για τον Μεήισσανίδή τα Βετο». ή απαντήσή
μπορεί να μπερδε- πθυ τωρα
γιτι τους Βαυαρους ¦ 1
κΑΜιΑ προτιΜιιτιι για τα αήήα 7 Η
ματς· του ομίήου. γιατί απήα η ς =_°"βΔΓ"Α"Κ _
ή καταστασή είναι μπερδεμενή και ` ή 7 7 η = Ξ _ · .ι η ι ο . ο
ήήήν του ότι πρέπει ή ΤΣΣΚΑ να τους κερδίζει 7 -“ρ°'Α*"@"°ς =Κ"ΝΞ _
οήους. δεν υπαρχει καθαρή προτίμήσή για γ τις υποήοιήες ομαδες ς ΠΕ' ° γ
ι ιΜςΑεχουν κανειχαήήήπομαδαοετος Λ ς ¦ _ ο 7 ο;
ήν Μπα “ε κο'εήήήνας και ιταήοςαήοτεήουν ο ,` : _
ο υ Τριυκιερικαι ο περιορισμός τους -- Απαραδεκτο` Δ ή
3 ναι ευεργετικος γιατοννθήυμήιαχοϊ _ ¦- › ι ¦ ς ορασ_εοήογιο σε.
' ` / ' ' ' ” “ ' Ι “ ' ` , ' * ρου γ νιωθω; διαήογους πουεμουο μπρο- `~
ι·ρΦει ΜΝΗΜΗΣ ιιιΑΜΑινΤοπθνποΣ ισεήι Τα) ~~ ο. ι, "ο, δεν θα 
` ` 7 77 7 77 Τ  7 7  ή ί ί θήήήαεήιχειρήμα_ τοήογία·· τής συνα . 7 _ ντήσής είχε ουσια· ^
Η 7 Ϊ γ χΛ^^ η στικο στόχο τήν επο
"Η :Ε“.Δγ^ ' 8 _ κ και τήν διαιτήσία!
> ἔ#ψ γτ τ· τΐῆ_““ _  _ ιῇ ε Ξ `
ΚΜ ΤΜΗΜΑ...
_ Μια επιτροπή με τή συμμετοχή
θήυμπιακού. παναθήναίκού. Αεκ.
ήΑοκ. του προέδρου τής Σούπερ Λίγκας
Γιώργου ΜποροΒήήου και του αφεντικού
του Ατρομήτου Γιώργου Σπανού για να
δουν τήο και Σταύρο κοντονή. ή αποωασήτής συζήτήσής που κρατήσε
περισσοτερες απο
τρεις ωρες
 ι :Αγα- 6.·ΜΡ>. ' ' ¦
` ειμοιενας μήεμήής _
“αερίο " ,ν ιιήνονοουΜν9
 Ωρωπού· τροπικά '
 τους τα Ξέρω-ΜΜΜ·
ο 'γίυω.αταυμεγαήωοω.
-_ Ντου" "του Ξέρω Ι › = ο 7 “
 οίνουοααήΜαΜ  .1 7 . ο ._  ν · ' ς ι
.7“τινοι“ήΡΜΜΜογ.“  ¦ 7 ¦  - , ο ο
τΜΜΜιαιυ;ιιιοιιιο τοπους ή
ι' Μονο ή γρήγορα εαυτο-ΜΜΜ
 7ο7κοντονής για το κύπεήαο·. δήήωσε
~ αντιπροέδρων του οπυυπιακού
Απο:τοΛΗ: ¦ Δ σ
Δήμήτρής και ~' 7. 7  ς 4 . Δ . . ς Ι
Αμαήία σωμα “ ~ · ζ - .
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
, `ί(ςιι`προαθεαε ς ή ή :τι ϊ εΝοΨει τον ΜΑΤ: ΜΜΜ πΑ- Δ
χ ήΑοιιήΑικο: “θα γίνει_κανονικα το: χ
ντέρμπι ο Τα αποδυτήρια είναι μονα-ι 7
' στήρι ο αερα, να παρακαήεσω ζ ι
τους οιήαοήους μανα είναι·
κόσμια"
ΜΝ;; ι
Γραφει ο ΔΗΜΗ'Ρ"¦ ΔΗΜΗΐΡ'°' (σεήίδα '5)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα